Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 10, 2002

GÅSEHOLMEN, FYN

Odense Bys Museer.
Indsendt af Jakob T. Christensen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8277

Voldsted, tømmer
Seks prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Alle prøver er dateret. Fem af prøverne har splintved bevaret.

Undersøgelsen viser, at to af prøverne (40850029 og 40850039) sandsynligvis stammer fra samme træ. Kurverne fra disse to prøver er sammenregnet til én kurve (40850079), som bruges efterfølgende.
Den nye kurve og kurverne fra de resterende fire prøver krydsdaterer og er sammenregnet til en middelkurve på 147 år, som dækker perioden 1218-1364.

A8277 Gåseholmen, OBM 9797 -  Indbyrdes synkroniseringer, t-værdier
40850019 40850029 40850039 40850049 40850069 40850059
40850019 *
3,43
3,39 -
3,22
\
40850029
3,43
*
19,9
4,52 3,19 2,75
40850039
3,39
19,9 *
5,29
3,60 2,89
40850049 -
4,52
5,29 *
5,95
3,50
40850069
3,22
3,19 3,60 5,95 *
4,80
40850059 \
2,75
2,89 3,50 4,80 *
- ingen t-værdi over 3,00. 
\ overlap mindre end 30 år.
De daterede prøver er delt op i to grupper med hensyn til både fundsted og datering.

"Bolværk", bredsikring?
Fire af prøverne kommer fra voldstedets "bolværk". Den yngste bevarede årring (40850019 med 14 bevarede årringe i splintveddet) er dannet i 1364 e.Kr. Korrigeres der for manglende årringe i henhold til, at der normalt forventes ca. 20 [-5, +10] årringe i splintveddet, kan det beregnes, at træerne, som prøverne kommer fra, er fældet 1365-80 e.Kr.

"Slyngværk"
De to resterende prøver kommer fra "slyngværket under et nedbrændt hus". Den yngste bevarede årring (40850069 med 22 bevarede årringe i splintveddet) er dannet i 1339 e.Kr. Korrigeres der for manglende årringe i henhold til, at der normalt forventes ca. 20 [-5, +10] årringe i splintveddet, kan det beregnes, at træerne, som prøverne kommer fra, er fældet 1339-47 e.Kr.


 
 
 
A8277 Gåseholmen, OBM 9797 - Synkroniseringer med referencekurver, t-værdier
40850019 40850079 40850049 40850059 40850069 4085m001
Sjælland, 2i900001 3.12 3.48 3.18 - - 5.22
Østdanmark, 9m230001 - 4.00 4.46 - 3.25 5.88
Sydvestskåne, sm000001 3.46 - - - - 3.52
Svendborg, 4m000001 - 3.03 3.24 3.43 - 4.24
Jylland/Fyn, 9m456781 - - - 3.82 - 3.56
Weser, dm200004 - 4.29 4.28 4.73 - 5.87
Niedersachsen, dm200005 5.73 3.19 3.62 4.27 3.66 7.54
Lüneburger Heide, dm200006 4.27 - 4.43 4.37 3.15 6.71
Holland, nl000001 - 4.65 3.53 - - 5.20
40850079 er sammenregnet af 40850029 og 40850039, da de formentlig hirører fra det samme træ. 
4085m001 er sammenregnet af 40850019, 40850079, 40850049, 40850059 og 40850069.


"Bolværk" 

40850019 
OBM 9797x37 
64 år, heraf 14 splintår 
1301-1364 e.Kr., ca. 1370 e.Kr. 

40850029 
OBM 9797x38 
103 år, heraf 4 splintår. 
1249-1351 e.Kr., ca. 1365 e.Kr. 
Hidrører formentlig fra samme træ som 40850039. 

40850039 
OBM 9797x39 
106 år, heraf 6 splintår. 
1246-1351 e.Kr., ca. 1365 e.Kr. 
Hidrører formentlig fra samme træ som 40850029. 

40850049 
OBM 9797x40 
135 år, heraf 7 splintår. 
1221-1355 e.Kr., ca. 1368 e.Kr. 
4 årig cyklus observeret i årringsforløbet. 

"Slyngværk" 

40850059 
OBM 9797x41 
93 år, kun kerneved. 
1218-1310 e. Kr. efter ca. 1330 e.Kr. 

40850069 
OBM 9797x42 
116 år, heraf 22 splintår. 
1224-1339 e.Kr., ca. 1340 e.Kr. 
5 årig cyklus observeret i årringsforløbet.


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report 10, 2002

GÅSEHOLMEN, FYN

Fortified site, timber
Six samples of Quercus sp., oak were examined. All are dated. Five of the samples have sapwood preserved.

The analysis shows, that two of the samples (40850029 and 40850039) probably come from one tree. The curves from these samples are averaged to form a tree-curve (40850079), which is used in the further analysis.
The new curve and the rest of the curves cross-match and are averaged to form a mean curve of 147 tree-rings, covering the period AD 1218-1364.

The dated samples are divided into two groups in regard to find place and dating.

"Waterfront"
Four samples come from the "waterfront" at the site. The outermost preserved tree-ring (40850019 with 14 preserved sapwood rings) was formed in AD 1364. Allowing for missing sapwood, where c. 20 tree-rings [-5, +10] would be expected, the felling date for the trees, from which the samples come, is estimated to AD 1365-80.

"Wattle" (?)
The remaining two samples come from the "wattle under a burnt down house" (?). The outermost preserved tree-ring (40850069 with 22 preserved sapwood rings) was formed in AD 1339. Allowing for missing sapwood, where c. 20 tree-rings [-5, +10] would be expected, the felling date for the trees, from which the samples come, is estimated to AD 1339-47.Back to report page