Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 10, 2003

SØNDERJYLLANDS AMT (TØNDER AMT)

Skolevej
21.01.02 Brøns
Indsendt af Haderslev Museum ved Silke Eisenschmidt og Lennart S. Madsen.
Undersøgt af Niels Bonde og Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8405.

Boplads, brønd og hus (HAM j.nr. 4043)
Syv prøver af Quercus sp., eg, undersøgt. Seks prøver fra en brøndkonstruktion (x 292) og en prøve fra en tagbærende stolpe i 'hus II'. To prøver har komplet splintved bevaret, dog ikke nogen af de daterede.

Fire prøver er dateret, alle fra brønden. Årringskurverne fra tre af de daterede prøver krydsdaterer, og de er regnet sammen til fælleskurve (5088i001) på i alt 98 år, som dækker perioden 343-440 e.Kr. Fældningstidspunktet for træerne, som prøverne stammer fra, kan beregnes til efter ca. 455 e.Kr.
På den fjerde daterede prøve kan overgangen mellem kerne- og splintved konstateres. Fældningstidspunkt for træet, som prøven stammer fra kan beregnes til mellem 482-97 e.Kr.

På baggrund af den dendrokronologiske undersøgelse kan dateringen af brønden (bygning) sættes til ca. 490 e.Kr. Resultatet må dog sammenholdes med de iagttagelser, der blev gjort i forbindelse med den arkæologiske udgravning.

Splintstatistik: 20 [-5,+10]
 

Relativ synkronisering af årringskurverne fra prøverne 50880029, 50880039, 50880049 og 50880059.
Triangular YR-CROS73 matrix by Niels Bonde t-values over 0.00
\ = overlap < 15 years
- = t-values less than 0.00
* = empty triangle

Filenames - - 50880029 50880039 50880049 50880059
- start dates AD 139 AD 352 AD 343 AD 344
- dates end AD 467 AD 435 AD 435 AD 440
50880029 AD 139 AD 467 * 2.32 2.24 2.47
50880039 AD 352 AD 435 * * 9.26 9.35
50880049 AD 343 AD 435 * * * 10.30
50880059 AD 344 AD 440 * * * *
n = 6 min t = 2.24 max t = 10.30 mean t = 5.99 s.d. = 3.66
 

Beregning af middelkurve (index) 5088i001

New mean sequence made by Niels Bonde
Of type W 3 5 dated AD 343 to AD 440 contains
d:\dendro\jylland\brons\50880039.d dated AD 352 to AD 435 of type R 0 N filtered
d:\dendro\jylland\brons\50880049.d dated AD 343 to AD 435 of type R 0 N filtered
d:\dendro\jylland\brons\50880059.d dated AD 344 to AD 440 of type R 0 N filtered
 

Brøns Skolevej. Brønd x292. Tabel. Absolut datering. t-værdier.

Directory YR-CROS73 matrix by Niels Bonde t-values over 0.00
\ = overlap < 15 years
- = t-values less than 0.00

Filenames - - 50880029 50880039 50880049 50880059 5088i001
- start dates AD 139 AD 352 AD 343 AD 344 AD 343
- dates end AD 467 AD 435 AD 435 AD 440 AD 440
Jylland/Fyn, NB 9m456781 109 BC AD 1986 6.44 5.13 3.30 3.54 4.33 
\jylland\brons\50880019.d 
Title : A8405 Brøns skolevej; x562 
Raw Ring-width QUSP data of 71 years length 
Undated; relative dates - 1 to 71 
18 sapwood rings and winter bark surface 
Average ring width 144.17 Sensitivity 0.26 

\jylland\brons\50880029.d 
Title : A8405 Brøns skolevej x563 
Raw Ring-width QUSP data of 329 years length 
Dated AD 139 to AD 467 
0 sapwood rings but h/s boundary present 
Average ring width 71.20 Sensitivity 0.17 
Interpretation: AD 482-97 

\jylland\brons\50880039.d 
Title : A8405 Brøns skolevej; x564 
Raw Ring-width QUSP data of 84 years length 
Dated AD 352 to AD 435 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 199.36 Sensitivity 0.19 
Interpretation: after AD 451 

\jylland\brons\50880049.d 
Title : A8405 Brøns skolevej; x565 
Raw Ring-width QUSP data of 93 years length 
Dated AD 343 to AD 435 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 188.51 Sensitivity 0.22 
Interpretation: after AD 451 

\jylland\brons\50880059.d 
Title : A8405 Brøns skolevej; x566 
Raw Ring-width QUSP data of 97 years length 
Dated AD 344 to AD 440 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 201.32 Sensitivity 0.23 
Interpretation: after AD 456 

\jylland\brons\50880069.d 
Title : A8405 Brøns skolevej; x567 
Raw Ring-width QUSP data of 75 years length 
Undated; relative dates - 0 to 74 
12 sapwood rings and winter bark surface 
Average ring width 181.07 Sensitivity 0.20 

\jylland\brons\50880079.d 
Title : A8405 Brøns skolevej; x640 
Raw Ring-width QUSP data of 43 years length 
Undated; relative dates - 0 to 42 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 244.88 Sensitivity 0.25 


Tilbage til rapportsiden