Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 11, 2000
NÆS, PRÆSTØ AMT

Sydsjællands Museum, Vordingborg.
Indsendt af Henrik Høier og Palle Schjellerup.
Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde.
NNU j.nr. A7989

Tømmer fra brønde
Træet er fundet ved arkæologiske udgravningerne (SMV 7546) udført af Sydsjællands Museum, Vordingborg, i "Roshøj" i 1994, og i "Næs" i 1998 og 1999. Træet, som blev fundet i brønde, har i nogle tilfælde dannet brøndkassen, i et tilfælde en stige, mens resten må betegnes som fyld. Der er undersøgt træ fra i alt 17 brønde.

71 prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. 23 af prøverne har splintved bevaret, hvoraf fire har komplet splint. 53 prøver er dateret.

Materialet danner én stor gruppe til sammenregning af en middelkurve. Dog viser årringskurverne, at træerne i flere tilfælde er blevet påvirket af oldenborre billen, hvilket resulterer i en fire- eller femårrig cyklus i årringskurverne. Disse årringskurver er derfor ikke inkluderet i den beregnede middelkurve. 28 prøver, som repræsenterer 21 træer er brugt til bygningen af middelkurven på 430 år, som dækker perioden 452-881 e.Kr.

Middelkurven er dateret ved hjælp af grundkurver for eg fra landene omkring den vestlige Østersø.

Brønd A1154
Seks prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt og dateret.
Undersøgelsen viser, at prøverne 2128078A og 2128079A sandsynligvis stammer fra samme træ. Årringskurverne fra disse prøver er sammenregnet til 21281019.
Prøverne 21280759 og 2128084A, har komplet splintved bevaret. På disse to prøver er yngste bevarede årring dannet i 798 e.Kr. Årringen på 2128084A er færdigdannet, hvilket betyder, at træerne er fældet i vinterhalvåret 798-799 e.Kr.
Den dendrokronologiske undersøgelse viser, at brønd A1154 indeholdt tømmer, som stammer fra træer, der blev fældet i vinterhalvåret 798-799 e.Kr. Brønden er formodentlig etableret i 799 e.Kr.

Brønd A1183
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt og dateret. Prøven har ingen splintved bevaret. Yngste bevarede årring dannet i 767 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 786 e.Kr.
Uden yderligere oplysninger viser denne datering, at brønden har været åben i slutningen af 700-tallet.

Brønd A1205
Fem prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt heraf tre dateret. Ingen af prøverne har splintved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 732 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, kan fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnes til efter 748 e.Kr.
Denne datering kan tolkes sådan, at brønden var etableret i midten af 700-tallet.

Brønd A1923
Tre prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt, én dateret. Den daterede prøve har ingen splintved bevaret. Prøven er udtaget fra en planke med borede huller, dvs. at planken kan være genanvendt. Yngste bevarede årring dannet i 838 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 854 e.Kr.
Dateringsresultatet viser at brønden var åben i anden halvdel af 800-tallet.

Brønd A2129
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt og dateret. Prøven har ingen splintved bevaret. Yngste målte årring dannet i 756 e.Kr. Endvidere er der konstateret tre årringe (kerneved) i retning mod bark. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 774 e.Kr.
Uden yderligere oplysninger viser dateringen, at brønden var åben i slutningen af 700-tallet.

Brønd A2140
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt og dateret. Prøven er udtaget fra en meget bred planke, som ifølge indsenderen, sandsynligvis har været side planke i brønd konstruktionen. Prøven har ingen splintved bevaret. Yngste bevarede årring dannet i 763 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 779 e.Kr.
Brønden er etableret efter ca. 780 e.Kr.

Brønd A2185
Ni prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt heraf otte dateret. Den dendrokronologiske undersøgelse viser, at prøverne fra brønden danner en hovedgruppe, mens to prøver falder udenfor gruppen.

Hovedgruppen
Undersøgelsen viser, at prøverne 2128018A og 21280191/2, sandsynligvis stammer fra samme træ. Årringskurverne er sammenregnet til 21281029. Undersøgelsen viser endvidere, at prøverne 21280089, 2128021A og 21280229 sandsynligvis stammer fra et træ, og årringskurverne er sammenregnet til 21281039.
Hovedgruppen består af disse fem prøver (21280089, 2128018A, 21280191/2, 2128021A og 21280229), som repræsenterer to træer. Komplet splintved er bevaret på to af prøverne, som stammer fra samme træ. Yngste bevarede årring på disse to prøver er dannet i 882 e.Kr., og årringene er ikke færdigdannet, hvilket betyder, at træet er fældet i forår eller sommer 882 e.Kr. Begge træer er sandsynligvis fældet samtidig.

Prøverne udenfor hovedgruppen
Yngste bevarede årring på en prøve (2128020A), med splintved bevaret, er dannet i 763 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til mellem 776-791 e.Kr.
Én prøve (21280079) er udtaget fra en del af en stige. Prøven har splintved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 807 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til mellem 810-825 e.Kr.

Uden yderligere oplysninger viser undersøgelsen, at brønden kan være etableret i slutningen af 700-tallet og åben endnu i foråret/sommeren 882 e.Kr. Stigen er fremstillet i ca. 815 e.Kr.

Brønd A4168
Fire prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt, heraf tre dateret. Årringskurverne fra prøverne krydsdaterer indbyrdes. Én af de daterede prøver har splintved bevaret. Yngste bevarede årring dannet i 785 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til mellem 785-794 e.Kr.
Brønden er formodentlig etableret i slutningen af 780's e.Kr.

Brønd A4170
To prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt og én dateret. Den daterede prøve har splintved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 694 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til mellem 708-723 e.Kr.
Uden yderlige oplysninger viser dateringsresultatet, at brønden var åben i begyndelsen af 700-tallet.

Brønd A4173
Syv prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt heraf seks dateret. To af de daterede prøver har splintved bevaret. Yngste bevarede årring dannet i 746 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til mellem 747- ca. 760 e.Kr.
Brønden er formodentlig etableret i midten af 700-tallet.

Brønd A4174
Én prøve af Quercus sp., eg undersøgt. Prøven er ikke dateret.

Brønd A4175
To prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt og én dateret. Den daterede prøve har ingen splintved bevaret. Prøven er udtaget fra en planke med borede huller, dvs. planken kan evt. være genanvendt. Yngste bevarede årring dannet i 664 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 680 e.Kr.
Uden yderligere oplysninger viser dateringsresultatet, at brønden var åben i slutningen af 600-tallet.

Brønd A4187
Seks prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt heraf tre dateret. Prøverne kommer fra træ som dannede brøndkassen. Én af de daterede prøver har splintved bevaret. Den yngste bevarede årring i denne prøve er dannet i 675 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til mellem 679-694 e.Kr.

De to andre daterede prøver har ingen splintved bevaret. Deres datering ligger senere end den føromtalte. Yngste målte årring er dannet i 834 e.Kr. Hertil skal der lægges 31 umålte årringe samt manglende splintved. Fældningstidspunktet for træet, som prøven stammer fra, er beregnet til efter 880 e.Kr.

To af prøverne (2128037A og 21280389) krydsdaterer og sammenregnes til en middelkurve på 138 år (2128M002). Middelkurven kunne ikke dateres.

Uden yderligere oplysninger viser resultaterne, at brønden blev etableret ca. 680 og genetableret eller repareret - evt. tilkastet - i slutningen af 800-tallet.

Brønd A4195
Ti prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt heraf otte dateret.
Undersøgelsen viser, at nogle af prøverne sandsynligvis stammer fra samme træ. Årringskurverne fra disse prøver er respektivt sammenregnet til "trækurver"

De otte daterede prøver repræsenterer fire træer.
To prøver (2128023A og 21280319) kommer sandsynligvis fra et træ. Årringskurverne er sammenregnet til 21281049. Splintved er ikke bevaret på prøverne. Yngste bevarede årring er dannet i 674 e.Kr. Træet, som prøverne kommer fra, er fældet efter 691 e.Kr.

To andre prøver (2128026A og 21280279) kommer sandsynligvis fra samme træ. Årringskurverne er sammenregnet til 21281089. En af disse prøver har splintved bevaret. Yngste bevarede årring dannet i 753 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved er fældningstidspunktet beregnet til mellem 756-771 e.Kr.

En prøve (2128025A) har komplet splintved bevaret. Yngste årring er dannet i 784 e.Kr. Barkringen er ikke færdigdannet hvilket betyder, at træet er fældet i vækstsæsonen, maj til august 784 e.Kr.

Tre prøver (21280299, 2128030A og 2128032A) kommer sandsynligvis fra samme træ. Årringskurverne er sammenregnet til 21281059. To af disse prøver har splintved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 798 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved er fældningstidspunktet beregnet til mellem 799-808 e.Kr.

Brønd A4195 indeholdt tømmer, som giver tre forskellige dateringer, henholdsvis mellem 756-771 e.Kr., forår/sommer 784 e.Kr. og mellem 799-808 e.Kr.

Uden nærmere oplysninger viser dateringsresultaterne, at brønden var åben ca. 750 - 800 e.Kr.

Brønd A4210
To prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt og begge er dateret. Prøverne har ingen splintved bevaret. Yngste bevarede årring dannet i 719 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til efter 735 e.Kr.
Uden yderligere oplysninger viser undersøgelsen, at brønden var åben i midten af 700-tallet.

Brønd A4211
Otte prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt heraf er fem dateret. Ifølge indsenderen kommer fire af de daterede prøver fra selve brøndkassen. Ingen af disse prøver dog har splintved bevaret. Undersøgelsen viser, at tre af disse fire prøver (21280509, 21280539 og 2128055A) sandsynligvis stammer fra samme træ. Årringskurverne fra disse prøver er sammenregnet til 21281069.
Yngste bevarede årringe er dannet i 660 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved er fældningstidspunktet for træerne som har leverede tømmer til brøndkassen, beregnet til efter 676 e.Kr.

Yngste bevarede årring på den sidste daterede prøve (2128048A) fra brønden er dannet i 712 e.Kr. Prøven har ingen splintved bevaret. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 728 e.Kr.

Brønden var etableret i slutningen af 600-tallet og stadig var åben i 730'erne e.Kr.

Brønd A4214 Roshøj
Tre prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt og dateret. Prøverne har ingen splintved bevaret.
Undersøgelsen viser, at prøverne 2128069A og 2128070A sandsynligvis stammer fra samme træ. Årringskurverne fra disse prøver er sammenregnet til 21281079.
Yngste bevarede årring dannet i 713 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til efter 729 e.Kr.
Uden yderligere oplysninger viser dateringsresultaterne, at brønden formodentlig var åben i 730'erne eller 740'erne

Splintstatistik Bonde upubl; ca. 20 år+10/-5

2128M001
DANMARK Jylland/fyn 9M456781 5,47
Kanhavekanalen 6049M002 6,27
Lindholm Høje 8078M001 4,76
Nybro/Søvig Bæk 7029M001 4,85
TYSKLAND Schleswig-holstein DM100003 7,62
Lübeck DM100008 6,30
Weser DM200004 3,77
SVERIGE Sydvestskaane SM000001 2,86
Lund Skåne Blekinge SM000002 4,05
 Næs, Præstø amt. Skema over synkroniseringsværdier mellem middelkurven 2128M001 og referencekurver fra Nordeuropa. (Baillie & Pilcher, 1973)

 
Henvisninger:
Baillie M.G.L. og Pilcher, J.R. 1973, A simple crossdating program for tree-ring research. Tree-Ring Bulletin 33. pp. 7-14
 

Katalog
Brønd A1154
21280759 
Brønd A1154, radialt kløvet planke 
286 år, heraf 38 år i splintved. Barkkant
513-798 e.Kr., 798 e.Kr. 

2128076a 
Brønd A1154b, tangential kløvet planke, brandspor 
110 år, kun kerneved.
610-719 e.Kr., efter ca. 735 e.Kr. 

2128078a 
Brønd A1154C, del af bred tildannet tilspidset planke 
133 år, heraf 22 år i splintved.
661-793 e.Kr., 793-806 e.Kr. 

2128079a 
Brønd A1154d, del af bred planke 
188 år, heraf 23 år i splintved.
605-792 e.Kr., 793-806 e.Kr. 

2128082a 
Brønd A1154e, del af meget bred planke 
192 år, kun kerneved.
521-712 e.Kr., efter ca. 728 e.Kr. 

2128084a 
Brønd A1154f, tildannet planke 
72 år, heraf 17 år i splintved og barkkant (vinterfældning).
727-798 e.Kr., 798/799 e.Kr. Vinter 

Brønd A1183
2128073a 
Brønd A1205a, tilspidset pæl 
38 år, kun kerneved.
646-683 e.Kr., efter ca. 699 e.Kr. 

21280749 
Brønd A1205b, del af bred radialt kløvet planke 
281 år, kun kerneved.
452-732 e.Kr., efter ca. 748 e.Kr. 

2128080a 
Brønd A1205a, radialt kløvet tilspidset pæl 
52 år, heraf 13 år i splintved. Barkkant?
Ikke dateret 

21280819 
Brønd A1205b, radialt kløvet tilspidset pæl 
50 år, heraf 13 år i splintved. Barkkant?
Ikke dateret 

2128085a 
Brønd A1205e, tildannet pæl 
80 år, kun kerneved.
616-695 e.Kr., efter 710 e.Kr. 

Brønd A1923
2128016a 
Brønd A1923 
66 år, kun kerneved.
Ikke dateret. 

21280469 
Brønd A1923, planke med borede huller 
221 år, kun kerneved.
618-838 e.Kr., efter ca. 854 e.Kr. 

21280479 
Brønd A1923 
68 år, kun kerneved.
Ikke dateret. 

Brønd A2129
21280869 
Brønd A2129 x4 
168 år, kun kerneved.
589-756 e.Kr., efter ca. 774 e.Kr. 

Brønd A2140
21280839 
Brønd A2140, meget bred planke, sandsynligvis side planke i brønd konstruktionen 
294 år, kun kerneved.
470-763 e.Kr., efter ca. 779 e.Kr. 

Brønd A2185
21280079 
Brønd A2185, stige 
164 år, heraf 12 år i splintved.
644-807 e.Kr., 810-25 e.Kr. 

21280089 
Brønd A2185, kvarttømmer 
52 år, kun kerneved.
767-818 e.Kr., efter ca. 862 e.Kr. 

2128009a 
Brønd A2185, kvarttømmer 
44 år, heraf 19 år i splintved.
Ikke dateret. 

21280179 
Brønd A2185, stor planke 
177 år, kun kerneved. 538-714 
efter ca. 730 e.Kr. 

2128018a 
Brønd A2185, planke 
197 år, heraf 18 år i splintved.
685-881 e.kr., 882 e.Kr. Forår/sommer. 

21280191/2 (i to halvdele) 
Brønd A2185, planke 
1: 67 år, kun kerneved. 707-773 e.Kr.
2: 107 år heraf 17 år i splintved. 775-881 e.Kr.
882 e.Kr. Forår/sommer. 

2128020a 
Brønd A2185 
122 år, heraf 2 år i splintved.
642-763 e.Kr., 776-91 e.Kr. 

2128021a 
Brønd A2185 
139 år, kun kerneved. 667-805 
efter ca. 862 e.Kr. 

21280229 
Brønd A2185 
146 år, kun kerneved.
701-846 e.Kr., efter ca. 862 e.Kr. 

Brønd A4168
21280109 
Brønd A4168, tilspidset planke 
177 år, heraf 21 år i splintved.
609-785 e.Kr., 785-94 e.Kr. 

21280119 
Brønd A4168 
152 år, kun kerneved.
603-754 e.Kr., efter ca. 770 e.Kr. 

2128012a 
Brønd A4168, brandspor, senere tilspidset 
188 år, kun kerneved.
569-756 e.Kr., efter ca. 772 e.Kr. 

2128013a 
Brønd A4168 
44 år, kun kerneved.
Ikke dateret. 

Brønd A4170
2128044a 
Brønd A4170, bred planke 
67 år, heraf 1 år i splintved.
628-694 e.Kr., 708-23 e.Kr. 

2128045a 
Brønd A4170 
29 år, heraf 12 år i splintved.
Ikke dateret. 

Brønd A4173
2128001a 
Brønd A4173, halvstamme 
37 år, heraf 13 år i splintved.
Ikke dateret 

2128002a 
Brønd A4173, planke 
171 år, kun kerneved.
556-726 e.Kr., efter ca. 742 e.Kr. 

2128003a 
Brønd A4173 
145 år, heraf 19 år i splintved. 602-746 
747-57 e.Kr. 

2128039a 
Brønd A4173 
64 år, kun kerneved.
507-570 e.Kr., efter ca. 586 e.Kr. 

2128040a 
Brønd A4173 
154 år, kun kerneved.
565-718 e.kr., efter ca. 734 e.Kr. 

21280419 
Brønd A4173 
81 år, kun kerneved.
640-720 e.Kr., efter ca. 736 e.Kr. 

2128042a 
Brønd A4173 
67 år, heraf 14 år i splintved.
679-745 e.Kr., 747-61 e.Kr. 

Brønd A4174
2128043a 
Brønd A4174, gren 
30 år, heraf 9 år i splintved.
Ikke dateret. 

Brønd A4175
2128014a 
Brønd A4175, tilspidset planke med borede huller 
23 år, heraf 6 år i splintved.
Ikke dateret. 

2128015a 
Brønd A4175, tilspidset planke med borede huller 
170 år, kun kerneved.
495-664 e.Kr., efter ca. 680 e.Kr. 
 

Brønd A4187
21280339 
Brønd A4187, planke (træ fra brøndkasse) 
179 år, kun kerneved.
656-834 e.Kr., efter ca. 880 e.Kr. 

2128034a 
Brønd A4187, rester (træ fra brøndkasse) 
110 år, kun kerneved.
695-804 e.Kr., efter ca. 820 e.Kr. 

21280359 
Brønd A4187, planke (træ fra brøndkasse) 
62 år, heraf 11 år i splintved.
614-675 e.Kr., 679-94 e.Kr. 

2128036a 
Brønd A4187 
49 år, heraf 11 år i splintved.
Ikke dateret. 

2128037a 
Brønd A4187, planke (træ fra brøndkasse) 
138 år, heraf 3 år i splintved.
Ikke dateret. 

21280389 
Brønd A4187, planke (træ fra brøndkasse) 
105 år, kun kerneved.
Ikke dateret. 
 

Brønd A4195
2128023a 
Brønd A4195 
135 år, kun kerneved.
525-659 e.Kr., efter ca. 691 e.Kr. 

2128024a 
Brønd A4195 
77 år, kun kerneved.
Ikke dateret. 

2128025a 
Brønd A4195 
123 år, heraf 15 år i splintved.
661-783 e.Kr., 784 e.Kr. Forår/sommer. 

2128026a 
Brønd A4195 
128 år, kun kerneved.
613-740 e.Kr., 756-71 e.Kr. 

21280279 
Brønd A4195 
135 år, heraf 12 år i splintved.
619-753 e.Kr., 756-71 e.Kr. 

21280289 
Brønd A4195 
133 år, kun kerneved.
Ikke dateret 

21280299 
Brønd A4195 
124 år, kun kerneved.
675-798 e.Kr., 799-808 e.Kr. 

2128030a 
Brønd A4195 
127 år, kun kerneved.
553-679 e.Kr., 799-808 e.Kr. 

21280319 
Brønd A4195 
152 år, kun kerneved.
523-674 e.Kr., efter ca. 691 e.Kr. 

2128032a 
Brønd A4195 
178 år, kun kerneved.
611-788 e.Kr., 799-808 e.Kr. 

Brønd A4210
2128067a 
Brønd A4210, træ fra brønd 
112 år, kun kerneved.
578-689 e.Kr., efter ca. 705 e.Kr. 

2128068a 
Brønd A4210, træ fra brønd 
98 år, kun kerneved.
622-719 e.Kr., efter ca. 735 e.Kr. 

Brønd A4211
2128048a 
Brønd A4211 
91 år, kun kerneved.
622-712 e.Kr., efter ca. 728 e.Kr. 

21280499 
Brønd A4211, planke fra brøndkasse 
121 år, kun kerneved.
528-648 e.Kr., efter ca. 664 e.Kr. 

21280509 
Brønd A4211, planke fra brøndkasse 
38 år, kun kerneved.
621-658 e.Kr., efter ca. 676 e.Kr. 

21280519 
Brønd A4211, planke fra brøndkasse 
43 år, H/S?
Ikke dateret. 

2128052a 
Brønd A4211, planke fra brøndkasse 
42 år, heraf 3 år i splintved. Ikke dateret. 

21280539 
Brønd A4211, planke fra brøndkasse 
42 år, kun kerneved.
612-653 e.Kr., efter ca. 676 e.Kr. 

21280549 
Brønd A4211, planke fra brøndkasse 
50 år, H/S?
Ikke dateret. 

2128055a 
Brønd A4211, planke fra brøndkasse 
33 år, kun kerneved.
628-660 e.Kr., efter ca. 676 e.Kr. 

Brønd A4214 Roshøj 
2128069a 
Brønd A4214 
64 år, kun kerneved.
601-664 e.Kr., efter ca. 729 e.Kr. 

2128070a 
Brønd A4214 
114 år, H/S?
600-713 e.Kr., efter ca. 729 e.Kr. 

2128071a 
Brønd A4214 
73 år, H/S?
577-649 e.Kr., efter ca. 665 e.Kr. 
 
 Tilbage til rapportsiden

NNU report 11, 2000

Back to report page