Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 12, 2000
 
BALLEN KØBMANDSGÅRD, SAMSØ

Indsendt af Morten Fangel.
Undersøgt af Aoife Daly og Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8120

Bindingsværk
Prøver fra 5 bjælker af Quercus sp., er undersøgt. Én er dateret. To af bjælkerne havde splintved bevaret, men splintårringene kunne ikke sættes sammen med årringene fra kærneveddet. Kurverne fra to af prøverne (60830019 og 60830059) udviser 4-årig rytme, hvilket indicerer at træerne, som prøverne stammer fra, formentlig har været udsat for oldenborreangreb. Det er derfor det ikke er muligt at datere disse prøver dendrokronologisk.

Den daterede prøve (60830039) havde splintved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1900 e.Kr. Træet, som prøven kommer fra, er fældet ca. 1915 e.Kr.

Den daterede prøve er fra en løsholt mellem to stolper (se tegningen for terminologien).
Den dendrokronologiske undersøgelse viser at muren er bygget i begyndelsen af 1900-tallet.
Til dateringen af prøverne er der brugt referencekurver fra Danmark og Norge.

Splintstatistik: 15 -5/+10 år. (unge træer; under 100 år)


Skematiseret tegning over muren, som viser hvor prøverne er utaget, samt terminologien.


Katalog
60830019 
1. Lodret stående stolpe 
54 år, kun kerneved.
4-årig rytme påvist i årringskurven. 
Ikke dateret. 

60830029 
2. Lodretstående stolpe 
56 år, kun kerneved (splint på stolpen). 
Ikke dateret. 

60830039 
3. Vandretliggende bjælke, løsholt 
74 år, kun kerneved (splint på stolpen). 
1828-1900 e.Kr., ca. 1915 e.Kr.

60830049 
4. Lodretstående stolpe 
102 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

60830059 
5. Lodretstående stolpe, dok 
34 år, kun kerneved. 
4-årig rytme påvist i årringskurven. 
Ikke dateret. Tilbage til rapportsiden

NNU report 12, 2000
BALLEN KØBMANDSGÅRD, SAMSØ

Timber framed wall
Samples from five beams of Quercus sp., oak, were examined. One was dated. Two of the beams had sapwood, it was, however, not possible to connect the sapwood year-rings with the heartwood year-rings. The curves from two beams (60830019 and 60830059) shows a 4 year pattern, which suggests that the trees from which the samples come have been exposed to attack from cockchafers. It is therefore not possible to date these samples dendrochronologically.

The dated sample (60830039) had sapwood preserved. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1900. Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree, from which the sample comes, is estimated at circa AD 1915.

The dated timber is an "intertie" between two posts.
The dendrochronological analysis shows that the wall was built in the beginning of the AD 1900's.
In dating the samples, reference chronologies are used from Denmark and Norway.

Sapwood statistic: 15 -5/+10 years. (young trees; under 100 years).


Back to report page