Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 13, 2000
BJERRE, THISTED AMT

Museum for Thy og Vester Hanherred.
Indsendt af Jens-Henrik Bech.
Undersøgt af Kjeld Christensen, Orla Hylleberg Eriksen og Aoife Daly.
NNU j.nr. A7168

Stolper fra huse
18 prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Splintved er bevaret på otte af prøverne. Prøverne er ikke dateret.
Syv af prøverne stammer fra "Bjerre plads 2" (cfr. NNU rapport 5 1991 af KC). Fra "Bjerre plads 6" er fem prøver undersøgt af OHE (cfr. NNU rapport 12 1998) og yderligere seks af undertegnede (Aoife Daly).

"Gruppe 1"
Undersøgelsen viser, at årringskurverne fra 80750119, 80750129 og 80751029 (alle prøver fra tagbærende stolper i hus 1, Bjerre 6) krydsdaterer.
De fremkomne synkroniseringsværdierne (t-værdierne) og den visuelle kontrol af kurverne på lysbord sandsynliggør, at to af disse prøver (80750119 og 80750129) stammer fra samme træ. Årringskurverne er sammenregnet til én (80752019).
tabel 1
8075M007
samme træ ? 
80752019
relativ datering 80751029 80750119 80750129
80751029 21-82 * 7.54 7.52
80750119 24-85 7.54 * 10.78
80750129 0-88 7.52 10.78 *
Tabel 1. Bjerre. Skema over synkroniseringsværdierne (t-værdi ved brug af CROS (Baillie & Pilcher 1973)), relativ datering.Fig. 1. Diagrammet viser den relative position mellem prøverne.

Tabel 1 viser den indbyrdes krydsdatering og fig. 1 den relative position mellem kurverne. Gruppe 1 består således af tre prøver, som stammer fra to træer. Årringskurverne er sammenregnet til en middelkurve 8075M007 på 89 år.
 
tabel 2
80751M01
relativ datering 80750039 80751069
80750039 51-81 * 7.09
80751069 53-98 7.09 *
Tabel 2. Bjerre. Skema over synkroniseringsværdierne (t-værdi ved brug af CROS (Baillie & Pilcher 1973)), relativ datering.
 


Fig. 2. Diagrammet viser den relative position mellem prøverne.
 

"Gruppe 2"
Undersøgelsen viser endvidere, at årringskurverne fra prøve 80750039, Bjerre plads 2 (x1032, hus N1200), og 80751069, Bjerre plads 6 (x365A, hus 1) krydsdaterer. Det skal bemærkes, at kurverne har et meget kort overlap (28 år), men det visuelle check støtter sammenstillingen. Kurverne er sammenregnet til en middelkurve 80751M01 på 48 år.
De to middelkurver, som ikke krydsdaterer indbyrdes, er forsøgt synkroniseret/dateret absolut v. h. a. grundkurver for egetræ fra Danmark og Nordtyskland, som dækker bronzealderen. Midelkurverne kunne ikke dateres.
 


Fig. 2. Fordeling af forholdet mellem prøver der krydsdaterer og dem der ikke gør, sammenholdt med antallet af årringe i prøverne.

Den lave antal prøver der krydsdaterer, kan skyldes, at prøverne indeholder få årringe; gennemsnittet er 42 år, samt at de tidsmæssigt kan ligge spredt over tid, hvilket betyder, at der vil være et meget lille eller intet overlap mellem årringskurverne. Til sammenligning se diagrammet i AUD 1992 (Bonde et al., side 307, gengivet her).
 

Henvisninger:
Baillie M.G.L. og Pilcher, J.R. 1973, A simple crossdating program for tree-ring research. Tree-Ring Bulletin 33. pp. 7-14Katalog
Bjerre plads 2

80750019 
Bjerre 2728x360 
62 år, kun kerneved.
Ikke dateret. 

80750029 
Bjerre 2728x1009 
34 år, kun kerneved.
Ikke dateret. 

80750039 
Bjerre 2728x1032 
31 år, kun kerneved. Relativ datering 51 - 81.
Ikke dateret. 

80750059 
Bjerre 2728x1143 
36 år, kun kerneved.
Ikke dateret. 

80750069 
Bjerre 2728x1148 
20 år, heraf 14 år i splintved.
Ikke dateret. 

80750079 
Bjerre 2728x1194 
32 år, kun kerneved.
Ikke dateret. 

80750089 
Bjerre 2728x1206 
29 år, kun kerneved.
Ikke dateret. 

Bjerre plads 6

80750099 
Bjerre 2999x246A 
26 år, heraf 13 år i splintved og barkkant, vinter.
Ikke dateret. 

80750109 
Bjerre 2999x317A 
34 år, heraf 19 år i splintved og barkkant, sommer.
Ikke dateret. 

80750119 
Bjerre 2999x300A 
62 år, kun kerneved. Relativ datering 24 - 85.
Ikke dateret. 
stammer sandsynligvis fra samme træ som 80750129 

80750129 
Bjerre 2999x330A 
89 år, kun kerneved. Relativ datering 0 - 88.
Ikke dateret. 
stammer sandsynligvis fra samme træ som 80750119 

80750139 
Bjerre 2999x344A 
116 år, kun kerneved.
Ikke dateret. 

8075101a 
Bjerre 2999x244A 
29 år, heraf 17 år i splintved.
Ikke dateret. 

80751029 
Bjerre 2999x308A 
62 år, kun kerneved. Relativ datering 21 - 82.
Ikke dateret. 

8075103a 
Bjerre 2999x339A 
11 år, heraf 5 år i splintved og barkkant, vinter.
Ikke dateret. 

8075104a 
Bjerre 2999x358A 
43 år, H/S.
Ikke dateret. 

8075105a 
Bjerre 2999x359A 
16 år, heraf 7 år i splintved og barkkant, vinter.
Ikke dateret. 

80751069 
Bjerre 2999x365A 
46 år, H/S. Relativ datering 53 - 98.
Ikke dateret. Tilbage til rapportsiden

NNU report 13, 2000

Back to report page