Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 14, 2000
NIELS HEMMINGSENSGADE, KØBENHAVN

Københavns Bymuseum.
Indsendt af Johan Jensen.
Undersøgt af Aoife Daly.
NNU j.nr. A8095

Tønde / kar?
Tre prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Ingen splintved er bevaret på prøverne. Prøverne er dateret.
Prøverne er udtaget af stave fra en tønde (eller kar) fundet i forbindelse med en udgravning i Niels Hemmingsensgade, februar 2000.
2129002A 21290019 21290039
2129002A * 7,54 7,30
21290019 7,54 * 9,12
21290039 7,30 9,12 *
Tabel 1. Tønden, Niels Hemmingsensgade, København. Skema over synkroniseringsværdierne (t-værdi ved brug af CROS (Baillie & Pilcher 1973)), relativ datering.

Prøverne krydsdaterer indbyrdes (tabel 1), og kan sammenregnes til middelkurven 2129M001 på 276 år, som dækker perioden 1124-1399 e.Kr.
Yngste bevarede årring dannet i 1399 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til efter ca. 1413 e.Kr.


Dateringsdiagram, tønde, Niels Hemmingsensgade, København.
 

2129M001
AD 1124 -1399
9M456781 DANMARK 109 BC - AD 1986 Vest Danmark 2,33
DM100003 * TYSKLAND AD 436-1968 Schleswig-holstein 3,38
DM100007 * AD 1080-1967 Hamburg 4,69
DM100008 * AD 457-1723 Lübeck 3,18
DM200004 ** 30 BC - AD 1960 G Weser 5,40
DM200005 ** AD 915-1873 Niedersachsen 5,87
SM000012  SVERIGE AD 1125 -1720 Sverige Vest 3,23
PM000004 *** POLEN AD 996 -1985 Pl-gdansk Pomerania 9,29
PM000007 *** AD 980 -1347 Elblag 7,57
0684004S *** AD 1147-1374 Starzyno 6,39
0686003S *** AD 1140-1390 Przezmark 5,68
0693005S *** AD 1151-1431 Pruszcz Gdanski 3,64
P676001M *** AD 1067 -1393 Kolobrzeg 7,40
P720004M *** AD 1192 -1452 Pultusk 8,18
P738001M *** AD 1079 -1349 Dabrowno 4,13
0M010001 * KUNST AD 1105 -1458 Weyden 11,04
0M010004 * AD 1146-1491 Leiden 6,02
0M010006 * AD 1000 -1655 Koeln wouwermann 2,76
0M020001 * AD 1115-1643 Niederlande 8,48
0M040004  AD 1156 -1597 Baltic 1 7,06
Tabel 2: Tønde/kar, Niels Hemmingsensgade, København. Skema over synkroniseringsværdierne mellem middelkurven 2129M001 og referencekurver fra landene omkring Østersøen.

* venligst stillet til rådighed Hamborg Universitet.
** venligst stillet til rådighed af Göttingen Universitet.
*** venligst stillet til rådighed af Academy of Fine Arts, Warszawa. ( Bråthen 1982) ( Tyers & Hillam, 1995) (Baillie & Pilcher, 1973)
 

Dendroproveniens?
Ved sammenligning med grundkurver for egetræ fra Nordeuropa opnår middelkurven fra tønden (2129M001) de højeste synkroniseringsværdier (t- værdier) med grundkurver fra Polen og med såkaldte "kunstkronologier". Disse er udarbejdet på grundlag af årringsundersøgelser af malede egetræspaneler (malerier), der i dag befinder sig i Tyskland, Nederlandene og England. Oprindelsesområde for træet/tømmeret, som panelerne (malerier) er fremstillet af, er ikke fastslået dendrokronologisk for nærværende, men træet antages at stamme fra områder i den østlige del af det mellempolske fladland eller Litauen.

Med hensyn til grundkurver o.l. fra træ, hvis oprindelsesområder er kendt, opnår middelkurven fra tønden den bedste synkroniseringsværdi med en grundkurve fra Pommern (Polens kystregion).
På dette grundlag kan det konkluderes, at tønden sandsynligvis er fremstillet af træ, som har vokset i landene omkring den østlige Østersøen.

Splintstatistik: Wazny, 1990; ca. 15 år+10/-6
 

Henvisninger:
Baillie M.G.L. and Pilcher, J.R. 1973, A simple crossdating program for tree-ring research. Tree-Ring Bulletin 33. 7-14.
Bråthen A. 1982, Dendrokronologisk serie från västra Sverige 831-1975. RAÄ 1982:1 Stockholm.
Hillam J. and Tyers I. 1995, Reliability and repeatability in dendrochronological analysis: tests using the Fletcher archive of panel painting data. Archaeometry 37: 395-405.
Wany T. 1990, Aufbau und Anwendung der Dandrochronologie für Eichenholz in Polen. Diss. Univ. Hamburg


Katalog
21290019 
KBH 2138 tønde stave 
231 år, kun kerneved.
1145-1375 e.Kr., efter ca. 1390 e.Kr. 

2129002A 
KBM2138 tønde S+6 
276 år, kun kerneved.
1124-1399 e.Kr., efter ca. 1413 e.Kr. 

21290039 
KBM2138 tønde S-15 
218 år, kun kerneved.
1164-1381 e.Kr., efter ca. 1399 e.Kr. 
 Tilbage til rapportsiden

NNU report 14, 2000

Back to report page