Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 14, 2003

FYNS (ODENSE) AMT

Seden Syd/Helsted Sydøst
08.08.09 Seden
Odense Bys Museer ved Mogens Bo Henriksen.
Undersøgt af Niels Bonde og Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8245

Germansk Jernalder
Boplads?, træ fra grube
Otte prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Tre er dateret. Én af prøverne har fuld splint bevaret - sommerfældning. Den dendrokronologiske undersøgelse viser, at to af de daterede prøver (40930039 og 40930049) formentlig hidrører fra det samme træ og er sammenregnet til en ny trækurve 4093T001 på 102år, som dækker perioden 204-305 e.Kr.

A8245 Seden Syd - interne synkroniseringer
40930019 40930039 40930049 4093T001
40930019 * 2.89 5.33 4.82
40930039 2.89 * 14.88 *
40930049 5.33 14.88 * *
Kurverne fra de tre datererde prøver (4093T001 og 40930019) er regnet sammen til en middelkurve (4093M001) på 130 år, som dækker perioden 182-311 e.Kr.
Undersøgelsen viser at træerne, som de daterede prøver kommer fra, er fældet efter ca. 330 e.Kr.

 
 
 
A8245 Seden Syd - synkroniseringer med referencekurver
4093M001
Jylland/Fyn, 9m456781 5.97
Danmark, pre500 6.43
Danmark, pre500a 6.47
Hamborg, dm200007 2.94
Lybeck, dm200008 2.41
Slesvig-Holsten, dm100004 3.76
Tyskland Weser, dm200004 2.59
Splintstatistik: 20 -5/+10 år
A8245 Seden Syd - katalog
Unders. nr. Beskrivelse År Marv Splintår Slut-ring Synkron position Datering Bem.
40930019 9882x853 129 15-20 cm nej H1 182-310 efter ca. 330
40930029 9882x2400 44 ja 12 w - sf ingen
40930039 9882x2463 86 ? cm nej H1 219-304 efter ca. 325 *
40930049 9882x2466 97 ? cm nej H1 204-300 efter ca. 325 *
40930059 9882x2467 42 2-3 cm nej H1 ingen
40930069 9882x2473 23 >10 cm nej H1 ingen
40930079 9882x2525 60 ja nej H1 ingen
40930089 9882x2526 59 1 cm nej H1 ingen
Tegnforklaring: w - waldkante (barkring). vf - vinterfældning. sf - sommerfældning. Hx - Heartwood (kerneved) x = antal. Sx - Sapwood (splintved) x = antal. Hx og Sx angiver årringe, som ikke er inkluderet i rubrikkerne År og Splint. H/S angiver Heartwood/Sapwood grænse.
* prøverne stammer formentlig fra det samme træ.


Tilbage til rapportsiden