Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 15, 2000
MØLLESTRØMMEN, HADERSLEV

Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter.
Indsendt af Anton Englert.
Undersøgt af Aoife Daly.
NNU j.nr. A7559

Rapporten omfatter den dendrokronologiske undersøgelse af i alt 23 prøver. 22 stammer fra et skibsvrag fundet i 1954 ved udgravninger i Haderslev ved Møllestrømmen af Hans Neumann. Et løst fundet spant fra en kogge er også blevet analyseret her.

Skibsvrag, klinkbygget
22 prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Otte af prøverne har splintved bevaret. 20 prøver er dateret.
Undersøgelsen viser, at syv prøver (00990019, 00990039, 00990049, 00990069, 0099009A, 0099010A og 00990219) sandsynligvis stammer fra samme træ (træ 1), og årringskurverne er sammenregnet til én (00991019), som repræsenterer træet.
Yderligere fire prøver (00990059, 0099007A, 0099008A og 0099022A) stammer sandsynligvis fra ét træ (træ 2), og årringskurverne er sammenregnet til én (00991029), som repræsenterer træet.
Ud fra synkroniseringsværdierne er årringskurverne sammenregnet til 3 middelkurver. 0099M001 (sammenregnet af 00991019 (træ 1), 0099023A og 00990179) er på 299 år. 0099M002 (sammenregnet af 0099011A, 00990129 og 00990139) er på 225 år. 0099M003 (sammenregnet af 00991029 (træ 2) og 0099019A) er på 202 år.

Dateringsdiagrammet angiver dateringerne for de enkelte prøver. Den dendrokronologiske undersøgelse viser, på grundlag af den interne kryds-datering (t-værdierne, tabel 1) og de absolutte dateringer, at materialet kan deles i to grupper.

A, her benævnt "Byggefase"
Hovedparten af prøverne kan tilskrives byggefasen. Splintved er bevaret på to af prøverne, og konstateret på yderligere tre. Yngste bevarede årring er dannet i 1205 e.Kr. Når man tager alle prøver fra byggefasen i betragtning ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til ca. 1220 e.Kr. Denne datering må antages som byggetidspunktet for skibet.Fig. 2. Skibsvrag, Møllestrømmen, Haderslev. Tegning af plankerne. efter Englert
 
B, her benævnt "Reparationsfase"
Ud fra både dendrokronologiske og arkæologiske iagttagelser, kan det konkluderes, at tre prøver fra bundstokke (0099011A, 00990129 og 00990139) må stamme fra en reparation af skibet. Dendrokronologisk skiller disse tre prøver sig ud fra hovedparten, idet de krydsdaterer indbyrdes, men ikke med den store gruppe. Arkæologisk, idet plankerne har dobbelte trænagle huller ud for disse tre bundstokkes position, hvilket indicere at bundstokkerne er indsæt senere (se fig. 2).

To af bundstokkerne har splintved bevaret. Yngste bevarede årringe på 00990139 er dannet i 1205 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til ca. 1210 e.Kr. Yngste bevarede årringe på 00990129 er dannet i 1225 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til ca. 1240 e.Kr. Hvis den tidligere bundstok (00990139) er genbrugt fra en anden konstruktion, er indsættelsen af reparationsspanterne i skibet formodentlig sket ca. 1240 e.Kr.

0029 0149 0189 M001 M002 M003
- AD 1003 AD 998 AD 1005 AD 903 AD 1001 AD 1004
- AD 1187 AD 1167 AD 1104 AD 1201 AD 1225 AD 1205
DANMARK Møllestrømmen (middelkurve) 50551M09 3.11 6.88 3.38 3.81 - 7.62
Østdanmark 9M230001 3.39 - 4.04 4.66 - 4.92
Jylland/Fyn 9M456781 2.86 5.70 4.58 5.95 4.02 9.08
TYSKLAND Schleswig-Holstein DM100003 * 3.08 3.67 3.90 8.06 3.65 6.62
Hamburg DM100007 * - - - 4.71 2.69 -
Lübeck DM100008 * - - - 3.84 2.98 2.88
Niedersachsen DM200005 ** 5.07 4.20 - 5.63 2.82 4.13
Lüneburger Heide DM200006 ** 4.84 3.78 - 3.70 2.55 4.02
ENGLAND England GBM00002  - - - 5.09 - 4.15
POLEN Gdansk Pommern PM000004 *** - - - - - 3.61
Elblag PM000007 *** 2.58 - - 2.89 2.91 4.48
SVERIGE Lund Skåne Blekinge SM000002  2.96 - - 3.41 - -
Vest Sverige SM000012  - - \ 2.77 - 3.56
Gotland SM400001 4.28 - - - - -
Mellem Sverige SM600001 4.30 - - 4.10 - -
Smaaland-Øland SM600002 4.20 - - - 4.65 -
Tabel 2: Skibsvrag, Møllestrømmen, Haderslev. Skema over synkroniseringsværdierne mellem trækurverne 00990029, 00990149 og 00990189 og middelkurverne 0099M001, 0099M002 og 0099M003 og referencekurver fra Nordeuropa.

* venligst stillet til rådighed Hamborg Universitet.
** venligst stillet til rådighed af Göttingen Universitet.
*** venligst stillet til rådighed af Academy of Fine Arts, Warszawa. venligst stillet til rådighed af University of Sheffield. ( Bråthen 1982) (Baillie & Pilcher, 1973)
 

Dendroproveniens ?
Til dateringen af trækurverne 00990029, 00990149 og 00990189 og middelkurverne 0099M001, 0099M002 og 0099M003 er der brugt grundkurver fra Nordeuropa. De højeste t-værdier er opnået med grundkurver fra Jylland/Fyn og Slesvig-Holsten.
Det skal bemærkes, at bestemmelse af voksested for egetræer ved hjælp af årringsundersøgelser afhænger af hvor mange træer, der er repræsenteret i materialet. Ved denne undersøgelse viser målingerne, at 11 af de undersøgte planker sandsynligvis kommer fra kun to træer. Ud fra et dendrokronologisk synspunkt deles årringskurverne i tre grupper, dvs. tre middelkurver, 0099M001, 0099M002 og 0099M003 som indeholder henholdsvis 3, 3 og 2 træer.
Der er en for lav replikation i middelkurverne til endelig fastlæggelse af voksested for træerne, som prøverne stammer fra.

Trænagle
2 trænagler og en kile fra en af spanterne er udtaget til vedbestemmelse (det. Thomas Bartholin).

Trænagle; Salix sp., pil.
Trænagle; Salix sp., pil.
Kile; Fagus sp., bøg.

Løsfund
En prøve af Quercus sp., eg, en bundstok fra en kogge, er undersøgt. Prøven (00990149) har kun kerneved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1167 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter ca. 1188 e.Kr.

Splintstatistik Bonde upubl; ca. 20 år+10/-5

Henvisninger:
Baillie M.G.L. og Pilcher, J.R. 1973, A simple crossdating program for tree-ring research. Tree-Ring Bulletin 33. pp. 7-14
Bråthen A. 1982, Dendrokronologisk serie från västra Sverige 831-1975. RAÄ 1982:1 Stockholm.


Katalog
00990019
HAM 10822 x40 planke
228 år, kun kerneved.
923-1150 e.Kr., ca. 1216 e.Kr.
Træ 1, stammer sandsynligvis fra samme træ som 00990039, 00990049, 00990069, 0099009A, 0099010A og 00990219

00990029
HAM 10822 x35 planke
185 år, splintved konstateret.
1003-1187 e.Kr., ca. 1207 e.Kr.

00990039
HAM 10822 x34a planke
205 år, splintved?
988-1192 e.Kr., ca. 1216 e.Kr.
Træ 1, stammer sandsynligvis fra samme træ som 00990019, 00990049, 00990069, 0099009A, 0099010A og 00990219

00990049
HAM 10822 x33 planke
277 år, splintved konstateret.
919-1195 e.Kr., ca. 1216 e.Kr.
Træ 1, stammer sandsynligvis fra samme træ som 00990019, 00990039, 00990069, 0099009A, 0099010A og 00990219

00990059
HAM 10822 x30 planke
197 år, kun kerneved.
1004-1200 e.Kr., efter ca. 1226 e.Kr.
Træ 2, stammer sandsynligvis fra samme træ som 0099007A, 0099008A og 0099022A

00990069
HAM 10822 x29b planke
225 år, heraf 4 år i splintved. 974-1198 e.Kr., ca. 1216 e.Kr.
Træ 1, stammer sandsynligvis fra samme træ som 00990019, 00990039, 00990049, 0099009A, 0099010A og 00990219

0099007a
HAM 10822 x36a planke
187 år, kun kerneved. 1009-1195 e.Kr., efter ca. 1226 e.Kr.
Træ 2, stammer sandsynligvis fra samme træ som 00990059, 0099008A og 0099022A

0099008a
HAM 10822 x37b planke
194 år, kun kerneved. 1012-1205 e.Kr., efter ca. 1226 e.Kr.
Træ 2, stammer sandsynligvis fra samme træ som 00990059, 0099007A og 0099022A

0099009a
HAM 10822 x37c planke
280 år, splintved?
903-1182 e.Kr., ca. 1216 e.Kr.
Træ 1, stammer sandsynligvis fra samme træ som 00990019, 00990039, 00990049, 00990069, 0099010A og 00990219

0099010a
HAM 10822 x39 planke
222 år, splintved? 976-1197 e.Kr., ca. 1216 e.Kr.
Træ 1, stammer sandsynligvis fra samme træ som 00990019, 00990039, 00990049, 00990069, 0099009A og 00990219

0099011a
HAM10822 x3/23 bundstok
200 år, kun kerneved.
1001-1200 e.Kr., efter ca. 1220 e.Kr.

00990129
HAM10822 x21 bundstok
113 år, heraf 5 år i splintved.
1113-1225 e.Kr., ca. 1240 e.Kr.

00990139
HAM10822 x22 bundstok
138 år, heraf 15 år i splintved.
1068-1205 e.Kr., ca. 1210 e.Kr.

00990149
HAM 10822 x 1 tungbundstok
170 år, kun kerneved.
998-1167 e.Kr., efter ca. 1188 e.Kr.

0099015a
HAM10822 x 19
46 år, splintved konstateret.
Ikke dateret.

00990169
HAM 10822 x 20 kølsvin
44 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

00990179
HAM 10822 x 28b køl
134 år, kun kerneved.
989-1122 e.Kr., efter ca. 1143 e.Kr.

00990189
HAM 10822 x 24 bundstok
100 år, kun kerneved.
1005-1104 e.Kr., efter ca. 1126 e.Kr.

0099019a
HAM10822 x25 oplænger
151 år, splintved konstateret.
1051-1201 e.Kr., efter ca. 1222 e.Kr.

00990209
HAM10822 x 29a 
148 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

00990219
HAM10822 x31a planke
210 år, heraf 2 år i splintved.
992-1201 e.Kr., ca. 1216 e.Kr.
Træ 1, stammer sandsynligvis fra samme træ som 00990019, 00990039, 00990049, 00990069, 0099009A og 0099010A

0099022a
HAM 10822 x 32a planke
177 år, kun kerneved.
1028-1204 e.Kr., efter ca. 1226 e.Kr.
Træ 2, stammer sandsynligvis fra samme træ som 00990059. 0099007A og 0099008A

0099023a
HAM10822 x39+1 planke
122 år, kun kerneved.
1079-1200 e.Kr., efter ca. 1221 e.Kr.Tilbage til rapportsiden

NNU report 15, 2000

Back to report page