Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 15, 2001

KIRKEGADE, RANDERS

Kulturhistorisk Museum Randers.
Indsendt af Christoph Briese.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8042

Tømmer fra udgravning
Fem prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Alle er dateret. Tre af prøverne har splintved bevaret. Dateringerne falder formentlig i tre faser.

Fase 1
To prøver, A08 og A14. Ingen af prøverne har splintved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1452. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes, at træerne, som har leveret tømmer til prøverne, er fældet efter ca. 1470 e.Kr.

Fase 2
Én prøve, A09. Prøven har 16 splintår bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1497. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes, at træet, som har leveret tømmer til prøven, er fældet ca. 1501 e.Kr.

Fase 3
To prøver, A06 og A07. Den ene af prøverne har 19 splintår bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1515. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes, at træerne, som har leveret tømmer til prøverne, er fældet ca. 1516 e.Kr.

Splintstatistik: 20 -5/+10 år.


 
A8042 Kirkegade, Randers Synkroniseringer mod referencekurver
60910019
A06
60910029
A07
60910039
A08
60910049
A09
60910059
A14
Sjælland, 2m000002 0.79 2.08 2.84 7.34 3.54
Øst Jylland, 6m100001 6.47 5.59 6.85 8.15 7.28
Jylland/Fyn, 9m456781 6.92 6.43 6.40 3.40 4.87
Slesvig-Holsten, dm100001 6.22 5.10 1.41 2.38 1.01
Sydvest Skåne, sm000001 5.75 3.20 5.42 5.32 4.88
Ystad, sm100003 4.50 2.93 4.54 7.58 5.09


60910019 
KHM 1417 - A0006 
264 år, heraf 19 splintår. 
1252-1515 e.Kr., ca. 1516 e.Kr. 

60910029 
KHM 1417 - A0007 
181 år. heraf 12 splintår. 
1329-1509 e.Kr., ca. 1516 e.Kr. 

60910039 
KHM 1417 - A0008 
80 år, kun kerneved 
1371-1450 e.Kr., efter ca. 1470 e.Kr. 

60910049 
KHM 1417 - A0009 
188 år, heraf 16 splintår. 
1310-1497 e.Kr., ca. 1501 e.Kr. 

60910059 
KHM 1417 - A0014 
67 år, kun kerneved. 
1386-1452 e.Kr., efter ca. 1470 e.Kr. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report 15, 2001

KIRKEGADE, RANDERS

Timber from excavation
Five samples of Quercus sp., oak, were examined. All are dated. Three of the samples have sapwood preserved. The dates probably fall within three phases.

Phase 1
Two samples, A08 and A14. Neither of the samples have sapwood preserved. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1452. Allowing for missing sapwood, the felling date for the trees from which the samples come, is estimated to be after c. AD 1470.

Phase 2
One sample, A09. The sample has sapwood preserved. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1497. Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree from which the sample comes, is estimated to be c. AD 1501.

Phase 3
Two samples, A06 and A07. The one sample has 19 sapwood years preserved. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1515. Allowing for missing sapwood, the felling date for the trees from which the samples come, is estimated to be c. AD 1516.

Sapwood statistic: 20 -5/+10 yearsBack to report page