Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 16, 2000
 
RØMØ
Thadesvej 3, Thadesvej 1, Jurrevej 18, Vestervej 55, Sønderbyvej 18, Østerhedevej 8 og Bornholmervej 15

Nationalmuseets Naturvidenskabelige undersøgelser.
Indsendt af Bert Kelm.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A6802

Hus, Thadesvej 3 (artikel nr.: 14 Ju)
Prøver fra tre loftbjælker af Quercus sp., er undersøgt. To er dateret. Én af prøverne havde splintved bevaret, 23 år. En fjerde prøve blev kasseret, da den indeholdt for få årringe.

Kurverne fra de to daterede prøver krydsdaterer og kan sammenregnes til en middelkurve på 191 år, som dækker perioden 1356-1546 e.Kr. Yngste bevarede årring er dannet i 1546 (50655019). Korrigeres der for manglende splintved, kan det beregnes, at træerne, der har leveret tømmer til prøverne er fældet ca. 1546.

Til dateringen er anvendt grund- og referencekurver fra Danmark, Sverige og Tyskland.

Splintstatistik: ca. 20 år -5/+10
 


 
A6802 Thadesvej 3, Rømø synkroniseringer mod referencekurver
50655019 50655029 50655M01
Højbro Plads, Kbh., 2090M001 4,39 4,71 4,49
Wh-Sengwarden, Tyskland 4,83 7,05 6,98
Nyborg Slot, 4077M001 4,82 4,31 4,89
Kirker i Vendsyssel, 81M00004 5,26 6,67 6,65
Sjælland, NB800000 5,36 6,34 6,30
Skåne/Blekinge, SM000005 4,04 4,58 4,52
Vest Sverige, SM000012 3,83 4,27 5,13

50655M01 er sammenregnet af 50655019 og 50655029. 
Hus, Thadesvej 1, (artikel nr.: 19 Ju)
Fem prøver af Quercus sp., eg er undersøgt. Alle prøverne er dateret. Ingen af prøverne havde splintved bevaret.

Yngste bevarede årring er dannet i 1528 e.Kr. (50656019). Efter tillæg for manglende splintved, kan fældningstidspunktet for træet, der har leveret tømmer til prøven, fastsættes til efter ca. 1543.

Da ingen af prøverne havde splintved bevaret, er det ikke muligt at komme en datering nærmere eller sige noget om eventuelle bygningsfaser. Dog ser det ud til - ud fra dateringsdiagrammet nedenfor - at der er to faser. Dette understøttes af, at de formodede "ældre" prøver kommer fra midten af bygningen, mens de "yngre" kommer fra enden af huset; en eventuel udvidelse.

Den yngste bevarede årring i den "ældre" fase er dannet i 1449 e.Kr. (50656059). Korrigeres der for manglende splintved kan det beregnes, at træet, der har leveret tømmer til prøven er fældet efter ca. 1464.

Splintstatistik: ca. 20 år -5/+10.


 
A6802, Thadesvej 1, Rømø Synkroniseringer mod referencekurver
50656019 50656022 50656032 50656049 50656059
Højbro Plads, Kbh., 2090M001 3,00 - - - 5,33
Sjælland, NB800000 3,71 - 3,99 5,27 4,11
Toreby kirke, Lolland, 3003M001 - - 4,66 5,02 -
Kirker i Vendsyssel, 81M00004 - - - 5,58 3,84
Nordjyllandskurven, 8M100002 - 4,10 - - 3,81
Wh-Sengwarden, Tyskland 7,57 5,27 3,20 - 5,04
Vennesla + Bjørvatn, n053n027 5,37 - \ \ \
- ingen værdi
\ overlap under 30 år

Hus, Jurrevej 18 (artikel nr.: 77 Ju)
To prøver af Quercus sp., eg er undersøgt. Alle prøverne er dateret. Begge prøver havde splintved bevaret. Hvoraf den ene fuld splint.

Yngste bevarede år er dannet i 1597 (50657019). På denne prøve er der konstateret barkkant. Den sidstdannede årring er færdigdannet, hvilket vil sige at træet der har leveret tømmer til prøven er fældet i vinterhalvåret 1597/98 e.Kr.

Kurverne fra det to målte prøver krydsdaterer fint og kan sammenregnes til en middelkurve på 179 år, som dækker perioden 1419-1597.

Til dateringen er der anvendt referencekurver fra Danmark, Tyskland, Norge og Sverige.

Splintstatistik: ca. 20 år -5/+10. 
 
 
A6802, Jurrevej 18, Rømø Synkroniseringer mod referencekurver
50657019 50657029 50657M01
Nyborg Slot, 4077M001 4,29 3,59 4,68
Wh-Sengwarden, Tyskland 9,92 7,25 10,46
Vennesla + Bjørvatn, n053n027 5,00 3,94 5,04
Sverige, Ystad, SM10001 4,40 3,30 4,57


Hus, Vestervej 55 (artikel nr.: 671 Ju)
To prøver af Quercus sp., eg er undersøgt. Prøverne kunne ikke dateres. Den ene af prøverne havde ét splintår bevaret.

Den ene af prøverne havde for få år (34) og den anden (50658029) havde uregelmæssig vækst (områder med meget smalle årringe).Årringskurve for prøve 50658029


Hus, Sønderbyvej 18 (artikel nr.: 7 Ki)
Én prøve af Pinus sp., fyr er undersøgt. Prøven, som havde 171 år, er dateret. Yngste bevarede år er dannet i 1662. Da det er en boreprøve af fyrretræ, er det er ikke muligt at afgøre, om der er splint på prøven.
A6802 Rømø, Sønderbyvej 18 50659019
20000059 Oslo, Revierstr mk 3.94
21014m02 B&W, 10 treer 2.23
2101xm01 B&W, 35 træer 4.34
26301000 Wh-sengwarden, mk 2.09
fyrsven1 Svendborg, fyr 3.39
fyrsven2 Svendborg - Sverige ,fyr 2.99
gotpinus Gotland, pinus 2.88
helpin01 Helsingland, pinus 3.48
stb00002 Dalarna, Sverige 3.10
stb00003 Stockholm/Uppland 3.78
stbpin01 Gravsten, pinus  3.32
aalpin01 Åland, pinus 4.07


Hus, Østerhedevej 8 (artikel nr.: 124 Ki)
Otte prøver af Quercus sp., eg er undersøgt. Fire prøver er dateret. Én prøverne havde bark bevaret.

Kurverne fra de fire daterede prøver kan sammenregnes til en middelkurve på 276 år, dækkende perioden 1423-1698 e.Kr.

Yngste bevarede år dannet i 1698 (5065X079). Prøven har bark bevaret. Da barkringen er fuldstændig dannet, kan det bestemmes, at træet, der har leveret tømmer til prøven, blev fældet i vinterhalvåret 1698/99.

Til dateringen er der hovedsagelig brugt referencekurver fra Tyskland.
Bemærk de meget høje t-værdier, der fremkommer mod kurverne fra Vest- og Syd-Tyskland.

Splintstatistik: ca. 20 år -5/+10.

A6802 Rømø, Østerhedevej 8 5065X019 5065X049 5065X059 5065X079 5065XM03
Köln+Wouwermann Gemälde 0m010006 3.59 - 6.56 4.15 7.27
Wouwermann 4 0m010007 259 2.98 4.09 4.19 6.11
Niederlande gesamt Gemälde 0m020001 - - 3.44 - -
Rømø, 8 Kirkeby, 49-69+99 50652m03 \ 2.06 \ 3.00 3.12
Jylland/Fyn 9m456781 - - 2.43 2.68 3.37
Lübeck-Chrolnologie dm100008 2.36 - 4.18 2.65 4.23
Weser 1986 dm200004 2.69 4.67 4.52 5.43 6.74
Vest-Tyskland, Hollstein dm300001 5.33 5.46 7.30 8.77 10.82
Syd-Tyskland dm700001 4.57 5.53 8.96 7.88 11.12
London, England gbm00007 - - 2.53 2.32 2.67
Holland, Bauholz nl000001 4.61 3.68 5.44 5.39 7.38
Polen-Gdansk, Pomerania pm000004 - 2.71 3.15 3.32 4.58
Lund, Sverige  sm000006 - - - 2.25 2.29
5065XM03 er sammenregnet af 5065X019, 5065X049, 5065X59 og 5065X079
- ingen værdi.
\ overlap under 30 år.
 Hus, Bornholmervej 15 (artikel nr.: 212 Ki)
Én prøve af Quercus sp., eg er undersøgt. Prøven, som ikke havde splintved bevaret, er dateret.

Prøver fra fem andre stolper er ikke undersøgt, da de indeholder for få år til en dendrokronologisk undersøgelse.

Yngste bevarede år er dannet i 1702. Kompenseres der for manglende splintved, kan det beregnes, at træet, som har leveret tømmer til prøven, er fældet efter ca. 1717 e.Kr.

Splintstatistik: ca. 20 år -5/+10.

A6802 Rømø, Bornholmervej 15 5065Y019
Sønderjylland 9m100023 3.17
Jylland/Fyn 9m456781 4.91
Slesvig-Holsten dm100003 4.07
Lübeck dm100008 5.46
Nieders. Küstenraum dm200001 3.74
Vest-Tyskland dm300001 4.18


Katalog
Thadesvej 3

50655019 
Loftsbjælke HB XI 
191 år, heraf 23 splintår. 
1356-1546 e.Kr., ca. 1546 e.Kr. 

50655029 
Loftsbjælke HB XII 
151 år, kun kerneved. 
1367-1517 e.Kr., efter ca. 1532 e.Kr. 

50655039 
Loftsbjælke HB XIII 
104 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

Følgende prøver er ikke målt, da de indeholdt for få årringe til en dendrokronologisk undersøgelse. 

Loftsbjælke HB XIV (2 prøver) 
ca. 20 år. 
Ikke målt. 
 

Thadesvej 1

50656019 
Loftsbjælke HB II 
109 år, kun kerneved. 
1420-1528 e.Kr., efter ca. 1543 e.Kr. 

50656029 
Loftsbjælke HB III 
70 år, kun kerneved. 
1447-1516 e.Kr., efter ca. 1531 e.Kr. 

50656039 
Loftsbjælke HB V 
58 år, kun kerneved. 
1385-1442 e.Kr., efter ca. 1457 e.Kr. 

50656049 
Loftsbjælke HB VIII 
59 år, kun kerneved. 
1363-1421 e.Kr., efter ca. 1436 e.Kr. 

50656059 
Loftsbjælke HB IX 
58 år, kun kerneved. 
1392-1449 e.Kr., efter ca. 1463 e.Kr. 
 

Jurrevej 18

50657019 
Loftsbjælke HB III 
179 år, heraf 21 splintår (fuld splint - vinterfældning). 
1419-1597 e.Kr., 1597/98 e.Kr. 

50657029 
Loftsbjælke HB IV 
151 år, heraf 6 splintår. 
1439-1589 e.Kr., ca. 1603 e.Kr. 
 

Vestervej 55

50658019 
Skillevægsstolpe HS XI 
34 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

50658029 
Skillevægsstolpe HK XI 
59 år, heraf 1 splintår. 
Ikke dateret. 

Sønderbyvej 18

50659019 
Loftbjælke HB III (fyrretræ) 
171 år. det er ikke muligt at fastslå om der er splint på prøven. 
1492-1662 e.Kr., efter ca. 1662 e.Kr. 
 

Østerhedevej 8

5065X019 
Stolpe HSN I 
55 år, kun kerneved. 
1564-1618 e.Kr., efter ca. 1633 e.Kr. 

5065X029 
Knægt HKNV I 
67 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

5065X039 
Dokke HDN I 
34 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

5065X049 
Stolpe HSN II 
75 år, kun kerneved. 
1589-1663 e.Kr., efter ca. 1678 e.Kr. 

5065X059 
Stolpe HSN VII 
145 år, kun kerneved. 
1423-1567 e.Kr., efter ca. 1582 e.Kr. 

5065X069 
Dokke HDN VII 
39 år, kunkerneved. 
Ikke dateret. 

5065X079 
Stolpe HSN VIII 
177 år, heraf 27 splintår (bark - vinterfældning). 
1522-1698 e.Kr., 1698/99 e.Kr. 

5065X089 
Stolpe NSØ I "1762" 
77 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 
 

Bornholmervej 15

5065Y019 
Stolpe HSN V 
53 år, kun kerneved. 
1650-1702 e.Kr., efter ca. 1717 e.Kr. 

Prøver fra fem stolper er ikke undersøgt på grund af for få årringe. 

Stolpe HSN I 
Stolpe HSN II 
Stolpe HSN III 
Stolpe HSN IV 
Stolpe HSN VI 
 Tilbage til rapportsiden

NNU report 16, 2000


Back to report page