Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 16, 2001

FLØNG KIRKE, KØBENHAVNS AMT

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A7084

Tagkonstruktion
18 prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøverne er udtaget af Morten Aamann Sørensen, 1989.
Alle er dateret. 14 af prøverne har splintved bevaret. Den dendrokronologiske undersøgelse viser at dateringerne falder i to grupper.Dateringsdiagram/Dating diagram.
 
Splintstatistik: 20 -5/+10 år.
 

Skib
Otte prøver, alle udtaget fra tagkonstruktionen over skibet i kirken. Syv af prøverne har splintved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1400. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes, at træerne, som har leveret tømmer til prøverne, er fældet ca. 1402 e.Kr. (se dateringsdiagram).

A7084 Fløng kirke interne synkroniseringer af kurverne fra skibet
21480019 21480029 21480039 21481019 21481029 21481039 21481049 21481059
21480019 2.70 2.29 - 6.64 1.93 3.65 -
21480029 2.70 2.66 6.08 4.21 8.78 1.73 3.94
21480039 2.29 2.66 2.73 3.09 2.09 5.37 2.48
21481019 - 6.08 2.73 2.61 5.37 1.88 4.15
21481029 6.64 4.21 3.09 2.61 2.94 5.39 1.22
21481039 1.93 8.78 2.09 5.37 2.94 1.29 2.91
21481049 3.65 1.73 5.37 1.88 5.39 1.29 1.20
21481059 - 3.94 2.48 4.15 1.22 2.91 1.20

 
Kor
Ti prøver, alle udtaget fra tagkonstruktionen over kirkens kor. Syv af prøverne har splintved bevaret, heraf en med barkkant. Yngste bevarede årring er dannet i 1485. Træerne, som har leveret tømmer til prøverne, er fældet ca. 1485 e.Kr. (se dateringsdiagram).
A7084 Fløng kirke interne synkroniseringer af kurverne fra koret
21480049 21481069 21481079 21481089 21481099 21481109 21481119 21481129 21481139 21481149
21480049 5.54 4.14 3.04 5.21 1.91 2.91 2.64 4.30 2.96
21481069 5.54 3.38 5.13 4.77 2.64 3.54 3.06 5.85 3.42
21481079 4.14 3.38 3.87 5.65 3.75 2.10 3.02 6.04 4.76
21481089 3.04 5.13 3.87 4.44 2.21 3.33 3.20 4.67 3.49
21481099 5.21 4.77 5.65 4.44 1.87 2.02 2.43 10.39 4.25
21481109 1.91 2.64 3.75 2.21 1.87 3.84 4.33 1.94 1.95
21481119 2.91 3.54 2.10 3.33 2.02 3.84 11.52 2.35 -
21481129 2.64 3.06 3.02 3.20 2.43 4.33 11.52 2.50 2.29
21481139 4.30 5.85 6.04 4.67 10.39 1.94 2.35 2.50 3.62
21481149 2.96 3.42 4.76 3.49 4.25 1.95 - 2.29 3.62

 
A7084 Fløng kirke, skib Synkroniseringer mod referencekurver
21480019 21480029 21480039 21481019 21481029 21481039 21481049 21481059
Kirker i Vendsyssel, 81m00004 2.08 4.75 4.24 5.70 4.33 4.30 4.45 3.22
Jylland/Fyn, 9m456781 1.34 2.71 2.12 1.49 3.38 2.33 2.33 -
Sjælland, nb800000 2.58 5.01 3.13 7.34 3.69 4.44 3.41 -
Slesvig-Holsten, dm100003 2.59 1.07 3.10 - 2.93 1.47 3.86 -
Skåne+Blekinge, sm000005 1.36 3.81 2.50 3.43 2.70 3.28 1.01 -
Lund, sm000006 1.62 3.36 5.47 3.72 5.41 3.02 4.21 1.34
Sverige vest, sm000012 4.88 4.29 4.50 3.77 6.96 4.80 5.08 1.81

 
A7084 Fløng kirke, kor Synkroniseringer mod referencekurver
21480049 21481069 21481079 21481089 21481099 21481109 21481119 21481129 21481139 21481149
kirker i Vendsyssel, 81m00004 3.96 4.72 6.74 4.17 5.75 4.20 1.94 4.81 4.36 5.29
Jylland/Fyn, 9m456781 3.18 2.83 3.64 3.37 2.60 2.70 2.53 4.39 1.83 1.60
Sjælland, nb800000 3.62 5.10 5.83 4.85 6.98 4.29 2.63 4.55 6.18 5.55
Slesvig-Holsten, dm100003 2.67 3.88 3.51 3.69 2.19 - 2.97 2.55 1.74 1.17
Skåne+Blekinge, sm000005 5.85 6.66 8.17 5.94 6.90 5.21 4.01 5.41 7.48 5.44
Lund, sm000006 6.82 3.81 3.98 4.59 3.66 2.87 2.71 3.28 2.45 2.05
Sverige vest, sm000012 3.16 4.26 4.32 4.14 3.32 3.93 3.09 5.20 2.90 3.62

 


21480019 
Skib, syd, spær nr. 1 
92 år, kun kerneved. 
1289-1380 e.Kr., efter ca. 1400 e.Kr. 

21480029 
Skib, syd, spær nr. 2, spærende 
53 år, heraf 11 splintår. 
1345-1397 e.Kr., ca. 1406 e.Kr. 

21480039 
Skib, syd, spær nr. 10, spærende 
173 år, heraf 18 splintår. (de 90 første år er ikke brugt pga. smal årringdannelse) 
(1228)1318-1400 e.Kr., ca. 1402 e.Kr. 

21480049 
Kor, syd, spær nr. 22 
133 år, heraf 13 splintår. 
1351-1483 e.Kr., ca. 1490 e.Kr. 

21481019 
Skib, nord, spær nr. 1, spærstiver 
47 år, heraf 12 splintår. 
1350-1396 e.Kr., ca. 1404 e.Kr. 

21481029 
Skib, nord, spær nr. 1, stolpe (spærstiver) 
102 år, heraf 15 splintår. 
1298-1399 e.Kr., ca. 1404e.Kr. 

21481039
Skib, nord, spær nr. 5, spærende 
52 år, heraf 10 splintår. 
1347-1398 e.Kr., ca. 1408 e.Kr. 

21481049 
Skib, nord, spær nr. 1-5 indvendig rem 
86 år, heraf 1 splintår. 
1298-1383 e.Kr., ca. 1402 e.Kr. 

21481059 
Skib, nord, spær nr. 10, spærende (fod) 
45 år, heraf 1 splintår. 
1343-1386 e.Kr., ca. 1405 e.Kr.

21481069 
Kor, nord, spær nr. 14, spærfod 
122 år, kun kerneved. 
1350-1471 e.Kr., efter ca. 1491 e.Kr. 

21481079 
Kor, nord, spær nr. 15, spærfod 
105 år, heraf 5 splintår. 
1370-1474 e.Kr., ca. 1489 e.Kr. 

21481089 
Kor, nord, spær nr. 18, spærende (fod) 
118 år, heraf 6 splintår. 
1353-1470 e.Kr., ca. 1484 e.Kr. 

12481099 
Kor, nord, spær nr. 18, spærfod 
122 år, heraf 10 splintår. 
1362-1483 e.Kr., ca. 1493 e.Kr. 

21481109 
Kor, nord, spær nr. 19 spærende (VIIIIIII) 
110 år, heraf 16 splintår. 
1374-1483 e.Kr., ca. 1487 e.Kr. 

21481119 
Kor, nord, spær nr. 20, spærende 
104 år, heraf 19 splintår (barkkant - sommerfældning). 
1382-1485 e.Kr., 1485 e.Kr. 

21481129 
Kor, nord, spær nr. 20 
96 år, kun kerneved. 
1381-1476 e.Kr., efter ca. 1496 e.Kr. 

21481139 
Kor, nord, spær nr. 22 
100 år, kun kerneved. 
1362-1461 e.Kr., efter ca. 1481 e.Kr. 

21481149 
Kor, nord, spær nr. 22 spærstiver 
101 år, heraf 2 splintår (plus yderligere 3 splintår, som ikke kunne måles). 
1373-1473 e.Kr., ca. 1491 e.Kr.


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report 16, 2001

FLØNG KIRKE, KØBENHAVNS AMT

Roof construction
18 samples of Quercus sp., oak, were examined. The samples were taken by Morten Aamann Sørensen, 1989.
All are dated. 14 of the samples have sapwood preserved. The dates fall within two phases.

Nave
Eight samples, all taken from the roof construction over the nave part of the church. Seven of the samples have sapwood preserved. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1400. Allowing for missing sapwood, the felling date for the trees from which the samples come, is estimated to be c. AD 1402. (see dating diagram).

Chancel
Ten samples, all taken from the roof construction over the chancel. Seven of the samples have sapwood preserved, of which one has bark-ring. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1485. The felling date for the trees from which the samples come, is AD 1485. (see dating diagram).

Sapwood statistic: 20 -5/+10 years.Back to report page