Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 18, 1998
 
Tagkonstruktion, skib

Fire prøver af Quercus sp., eg, fra skibet, undersøgt. Alle fire prøver havde splintved bevaret. Alle prøver dateret.

Alle prøver (81020079, 81020089, 81020099 og 81020109) krydsdaterer og kan sammenregnes til en middelkurve på 72 år (8102M002) som dækker perioden 1386-1457.

Yngste bevarede årring er dannet i 1457 e.Kr. Det beregnede fældningstidspunkt for disse prøver ligger indenfor tidsrummet 1460-1470 e.Kr.

På grundlag af den dendrokronologiske undersøgelse kan opførelsen af den nuværende tagkonstruktion over kirkens skib dateres til ca. 1465 e.Kr.
 


 
 
8102M001
8102M002
81020019 8102002A 81020039 81020049 81020059 81020069 81020079 81020089 81020099 81020109
81020019 - 4,22 5,41 / / / /
8102002A - 4,50 2,83 3,30 3,81 / / / /
81020039 4,22 4,50 - 4,24 3,69 8,87 / / / /
81020049 2,83 4,24 - 3,12 4,08 / / / /
81020059 3,30 3,69 3,12 - 3,34 / / / /
81020069 5,41 3,81 8,87 4,08 3,34 - / / / /
81020079 / / / / / / - 4,87 6,22 3,60
81020089 / / / / / / 4,87 - 5,35 3,38
81020099 / / / / / / 6,22 5,35 -
81020109 / / / / / / 3,60 3,38 -

Bindslev Kirke. Skema over synkroniseringsværdierne, relativ datering.
 
 
8102M001 8102M002
DANMARK Sjælland 2M000002 / 3,75
Øst Jylland 6M100001 / 4,57
Nord Jylland 8M100002 / 4,85
Sønder Jylland 9M100023 / -
Vest Danmark 9M456781 4,99 3,72
TYSKLAND Slesvig-Holstein DM100003 2,97 -
Niedersachsen kyst DM200001 4,02 -
Lüneburger Heide DM200006 4,27 -
SVERIGE Sydvest Skåne SM000001 4,26 3,79
Skåne SM000004 / -
Sydvest Sverige SM000011 - /
Sydvest Sverige SM000012 - 3,79
Ystad område SM100003 - 2,95
Mellan Sverige SM600001 5,86 /
Småland-Øland SM600002 6,26 /
ENGLAND East Midlands GBM00004 6,72 -
London GBM00007 5,43 -

Bindslev Kirke. Skema over synkroniseringsværdierne, grundkurver, absolut datering.
- = t-værdi lavere end 2,5
/ = ingen overlap 
Katalog

81020019
kor, 4. hanebånd fra øst
51 år, splintved konstateret.
1123-1173 e.Kr., ca. 1193 e.Kr.

8102002A
kor, 6. spær fra øst i nordsiden
95 år, kun kerneved.
1069-1165 e.Kr., efter ca. 1185 e.Kr.

81020039
kor, 6. spær fra øst i sydsiden
149 år, heraf 1 år i splintved.
1009-1157 e.Kr., ca. 1176 e.Kr.

81020049
kor, 6. hanebånd fra øst
86 år, splintved konstateret.
1077-1162 e.Kr., ca. 1182 e.Kr.

81020059
kor, 7. hanebånd fra øst
81 år, kun kerneved.
1085-1165 e.Kr., efter ca. 1185 e.Kr.

81020069
kor, 9. hanebånd fra øst
72 år, heraf 0 (+1) år i splintved.
1099-1170 e.Kr., ca. 1190 e.Kr.

81020079
skib, 1. spær fra øst i sydsiden
68 år, heraf 7 år i splintved.
1386-1453 e.Kr., ca. 1466 e.Kr.

81020089
skib, 2. spær fra øst i nordsiden
55 år, heraf 11 år i splintved.
1403-1457 e.Kr., ca. 1466 e.Kr.

81020099
skib, 3. spær fra øst i nordsiden
34 år, heraf 0 (+2) år i splintved.
1414-1447 e.Kr., ca. 1467 e.Kr.

81020109
skib, 4. spær fra øst i nordsiden
56 år, heraf 1 (+3) år i splintved.
1398-1453 e.Kr., ca. 1471 e.Kr.


Tilbage til rapportsiden


NNU report 18, 1998

Back to report page