Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 1, 1999
 
"Genbrugt tømmer"
Tre prøver af Quercus sp., eg, undersøgt (én yderligere prøve er ikke lokaliseret). Alle tre prøver er dateret. Ud fra en sammenligning af årringskurverne og de opnåede synkroniseringsværdier (t-værdier) ved krydsdateringen, passer disse tre prøver fint ind med de andre prøver. Tømmeret, som prøverne stammer fra, kan høre til samme fase som byggetidspunktet af "mølle/bro", med et beregnet fældningstidspunkt for træerne til efter 1157 e.Kr.

"Stemmeværk"?
Fire prøver fra denne del af udgravningen er indsendt. Alle disse prøver er af Alnus sp., el og er ikke undersøgt nærmere (se katalog).

 
5069M001
DANMARK Vest Danmark 9M456781 9,67
TYSKLAND Slesvig-Holstein DM100002 6,21
SVERIGE Skåne SM000001 -

Løgumgårde. Skema over synkroniseringsværdierne, grundkurver, absolut datering. - = t-værdi lavere end 2,5
 

Splintstatistik: Bonde, upubl.


Katalog
50690019 
HAM1901 x 30 (a&b) mølleanlæg/bro 
109 år, splintved konstateret.
1023-1131 e.Kr., ca. 1151 e.Kr. 

50690029 
HAM1901 x 31 mølleanlæg/bro 
138 år, kun kerneved.
967-1104 e.Kr., efter ca. 1125 e.Kr. 

50690039 
HAM1901 x 32 mølleanlæg/bro 
96 år, kun kerneved.
1014-1109 e.Kr., efter ca. 1131 e.Kr. 

50690049 
HAM1901 x 33 mølleanlæg/bro 
158 år, kun kerneved.
944-1101 e.Kr., efter ca. 1122 e.Kr. 

50690059 
HAM1901 x 35 mølleanlæg/bro 
128 år, heraf 23 år i splintved og barkkant.
1023-1150 e.Kr., sommer 1150 e.Kr. 

50690069 
HAM1901 x 36 mølleanlæg/bro 
125 år, heraf 25 år i splintved og barkkant.
1026-1150 e.Kr., sommer 1150 e.Kr. 

50690079 
HAM1901 x 38 mølleanlæg/bro 
157 år, heraf 23 år i splintved og barkkant.
1007-1163 e.Kr., sommer 1163 e.Kr. 

50690089 
HAM1901 x 39 mølleanlæg/bro 
119 år, heraf 29 år i splintved og barkkant.
1032-1150 e.Kr., sommer 1150 e.Kr. 

HAM1901 x 40 mølleanlæg/bro 
Fagus sp., bøg. (det. A. Daly) 

50690099 
HAM1901 x 41 mølleanlæg/bro 
155 år, heraf 26 år i splintved og barkkant.
1009-1163 e.Kr., sommer 1163 e.Kr. 

50690109 
HAM1901 x 42 mølleanlæg/bro 
104 år, heraf 22 år i splintved og barkkant.
1047-1150 e.Kr., sommer 1150 e.Kr. 

HAM1901 x 43 mølleanlæg/bro 
Fagus sp., bøg. (det. A. Daly) 

50690119 
HAM1901 x 44 mølleanlæg/bro 
112 år, splintved konstateret.
1009-1120 e.Kr., ca. 1141 e.Kr. 

 

50690129 
HAM1901 x 45 mølleanlæg/bro 
141 år, heraf 15 år i splintved.
Ikke dateret. 

50690139 
HAM1901 x 47 mølleanlæg/bro 
132 år, heraf 12 år i splintved.
1008-1139 e.Kr., ca. 1147 e.Kr. 

50690149 
HAM1901 x 48 mølleanlæg/bro 
92 år, heraf 2 år i splintved.
1061-1152 e.Kr., ca. 1170 e.Kr. 

50690159 
HAM1901 x 49 mølleanlæg/bro 
86 år, splintved konstateret.
1040-1125 e.Kr., ca. 1146 e.Kr. 

50690169 
HAM1901 x 52 mølleanlæg/bro 
100 år, kun kerneved.
1016-1115 e.Kr., efter ca. 1136 e.Kr. 

50690179 
HAM1901 x 72 genbrugt til kantsikring af åbredden. 
102 år, splintved konstateret.
1040-1141 e.Kr., ca. 1162 e.Kr. 

50690189 
HAM1901 x 73 genbrugt til kantsikring af åbredden. 
109 år, splintved konstateret.
1026-1134 e.Kr., ca. 1155 e.Kr. 

50690199 
HAM1901 x 74 genbrugt til kantsikring af åbredden. 
88 år, kun kerneved.
1033-1120 e.Kr., efter ca. 1141 e.Kr. 

HAM1901 x 78 stemmeværk? 
Alnus sp., el. (det. T. Bartholin). 

HAM1901 x 79 stemmeværk? 
Alnus sp., el. (det. T. Bartholin). 

HAM1901 x 80 stemmeværk? 
Alnus sp., el. (det. T. Bartholin). 

HAM1901 x 81 stemmeværk? 
Alnus sp., el. (det. T. Bartholin). 

50690209 
HAM1901 x 97 tømmer 
137 år, splintved konstateret.
998-1134 e.Kr., ca. 1154 e.Kr. 

50690219 
HAM1901 x 98 mølleanlæg/bro 
95 år, kun kerneved.
1027-1121 e.Kr., efter ca. 1142 e.Kr. 

HAM1901 x 104 mølleanlæg/bro 
Fagus sp., bøg. (det. A. Daly) Tilbage til rapportsiden

NNU report 1, 1999

Back to report page