Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 20, 2001

GURRE SLOT, FREDERIKSBORG AMT

Nordsjællandsk Folkemuseum,Hillerød.
Indsendt af Vivian Etting.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8143

Pilotering?
Otte prøver, to af Quercus sp., eg og seks af Fagus sp., bøg, er undersøgt.

Den ene af de to egetræsprøver er dateret. Yngste bevarede år er dannet i 1356. Efter tillæg for manglende splintved kan det beregnes at træet som har leveret tømmer til prøven, er fældet ca. 1363 e.Kr.
 
 
A8143 Gurre Slot -  Synkroniseringer mod referencekurver
21340119
Kirke Helsinge, 2011m001 4.57
Svendborg, 4m000001 4.11
Hamburg, dm100007 4.09
Lybeck, dm100008 4.16
Sydvestskåne, sm000001 4.61
Lund, sm000006 5.20
Vestsverige, sm000012 3.35

Splintstatistik: 20 -5/+10 år.
 
 

Bøgetræsprøverne kunne ikke dateres, men meget tyder på at de er samtidige. Ved visuel sammenligning af kurverne på lysbord kan det fastslås at kurverne ender i det samme år, hvilket betyder, at træerne som prøverne kommer fra, er fældet i det samme år.


Egetræsprøver

21340119 
NFH A12 
164 år, heraf 13 splintår. 
1193-1356 e.Kr., ca. 1363 e.Kr. 

21340129 
NFH B5 
53 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 
 

Bøgetræsprøver

2134013A 
NFH B9 
59 år. 
Ikke dateret. 

2134014A 
NFH B10, I 
37 år. 
Ikke dateret. 

2134015A 
NFH B10, II 
53 år. 
Ikke dateret. 

2134016A 
NFH B10, III 
71 år. 
Ikke dateret. 

2134017A 
NFH B10, IV 
47 år. 
Ikke dateret. 

2134018A 
NFH B10, V 
52 år, bark på prøven. 
Ikke dateret.


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report 20, 2001

GURRE SLOT, FREDERIKSBORG AMT

Piling?
Eight samples, two of Quercus sp., oak and six of Fagus sp., beech, were examined.

One of the two oak samples is dated. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1356. Allowing for missing sapwood, the felling of the tree, from which the sample comes, is estimated to c. AD 1363.

Sapwood statistic: 20 -5/+10 years

The beech samples were not dated, however, there is a strong indication that they are contemporary. Visual synchronization of the curves on a light table shows that they all end in the same year, which means that the trees, from which the samples come, are felled in the same year.Back to report page