Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 21, 2000
BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT

Institut for Middelalder Arkæologi, Århus Universitet og Vejle Museum.
Indsendt af Jan Koch.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A5885
 

Voldsted
38 prøver af Quercus sp., er undersøgt. 28 prøver er dateret. 23 af prøverne havde splintved bevaret, heraf 16 med komplet splintvedzone, 8 havde endog bark. På én prøve kunne grænsen mellem kerneved og splintved konstateres.
Prøverne kommer fra forskellige dele af borganlægget, her behandlet i fire grupper. "Bygningstømmer", "Bro"/"Brohoved", "Hovedanlæg"/"Østre udbygning" og "Ydre anlæg".

I starten af 1970erne blev der på det dendrokronologiske laboratorium ved universitetet i Hamborg undersøgt otte prøver fra Boringholm. Det dendrokronologiske laboratorium på Nationalmuseet er kommet i besiddelse af disse målinger og har inddraget dem i nærværende rapport. Da prøverne iflg. tegninger ser ud til at være bearbejdet som bygningstømmer, og der ikke er andre fundoplysninger, er de medtaget under gruppen "bygningstømmer" i dateringsdiagrammet.

Prøverne var nummeret 1, 1T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T og 9T og her nummereret fra 6013001a til 8a, henholdsvis. Selvom hovedparten af prøverne indeholder mange årringe (over 100), er det kun lykkedes at datere én prøve; den korteste. Prøven havde kun kerneved bevaret og yngste bevarede år er dannet i 1358. Efter tillæg af manglende splintved, kan det beregnes, at træet, der har leveret tømmer til prøven, tidligst kan være fældet efter ca. 1368 e.Kr.

Bygningstømmer
Fire prøver, tre prøver er dateret. Tre af prøverne havde splintved bevaret, mens én havde kerneved/splintved grænse. To af prøverne kommer fra fodtømmer. Den udaterede prøve udviste en fireårrig rytme i årringforløbet, formentlig som følge af oldenborreangreb. Én af prøverne (60131339) stammer fra et træ, som er fældet ca. 1340, mens en anden af prøverne (60131349) stammer fra et træ, som er blevet fældet omkring 1350 e.Kr.

Bro/Brohoved
Fem prøver, hvoraf fire er dateret. En af prøverne (60131079) har fuld splint bevaret og kommer fra et træ, som er fældet i vinterhalvåret 1367/68. To andre prøver (60131129 og 60131139) hører sandsynligvis også til denne fase.
Den sidste prøve (60131089) må være fra en senere reparation. Yngste bevarede år er dannet i 1385. Kompenseres der for manglende splintved kan fældningstidspunktet for træet, der har leveret tømmer til prøven, beregnes til at ligge imellem 1386 og 1401.

Hovedanlæg/Østre udbygning
Ti prøver, alle dateret. Alle prøver har splintved bevaret, heraf havde otte prøver bark. Disse otte prøver kan grupperes i fire par. Træerne, som prøverne stammer fra, er fældet i henholdsvis vinteren 1368/69, vinteren 1370/71, vinteren 1371/72 og vinteren 1376/77. De yngste bevarede år på det to sidste prøver, som også har splintved bevaret, er dannet i henholdsvis 1369 og 1370. Kompenseres der for manglende splintved, kan det beregnes at træerne, som har leveret tømmer til prøverne, er fældet ca. 1370-72.
Undersøgelsen viser, at "hovedanlægget" samt "østre udbygning" er bygget over en kort årrække; 1369 til 1372, med en evt. senere reparation/tilføjelse? i 1377.

Ydre anlæg
Elleve prøver, hvoraf ti er dateret. Ni af de daterede prøver har splint bevaret, heraf syv med fuld splint. Tre prøver kommer fra træer, som er fældet i vinterhalvåret 1379/80. Fire af prøverne kommer fra træer, som er fældet forår/sommer 1380. På disse består den sidste årring kun af ganske få vårkar, hvilket indikerer at fældningen er sket tidligt i vækstsæsonen (april/maj). Derfor er det også nærliggende at antage, at de tre prøver med færdigdannet barkring i 1379, også er fældet i det tidlige forår 1380, inden disse træer har nået at danne vårkar. Ydre anlæg er højst sandsynlig opført i 1380.

Til dateringen af prøverne er der brugt referencekurver fra Danmark, Tyskland og Sydvestsverige

Splintstatistik: 15 -5/+10 år. (unge træer; under 100 år)


 
 
1039 1059 1029 1049 1019 1069 1089 1109 1159 1169 1139 1129 1079 1189 001a 1149 1289 1229 1239 1249 1329 1279 1269 1219 1339 1349 1179 1259
1039 * v v v v v v \ v v v v v v \ v v v - v \ v - - \ \ v v
1059 v * v v v v v \ v v v v v v \ v v - v v \ v v - \ \ v v
1029 v v * - - - - \ - - - \ - - - 3.23 3.30 - - - - - - - \ \ - -
1049 v v - * - - - \ - - - \ - - - 3.29 - - 3.74 - - - - - \ \ - -
1019 v v - - * - 3.09 \ - 3.56 \ \ - - \ 3.21 - - - - \ - - - \ \ - -
1069 v v - - - * - \ - - - - - 3.22 4.67 - - - - 3.63 - 4.94 - - \ \ - -
1089 v v - - 3.09 - * \ - - - \ - - - - - 3.72 - 3.07 - - - - \ \ - -
1109 v v \ \ \ \ \ * - - - 4.29 - 4.23 3.64 - 3.92 3.59 4.91 3.97 3.11 3.80 4.14 - - 4.11 - -
1159 v v - - - - - - * 5.39 3.28 3.55 4.89 3.62 3.96 - 3.80 3.32 3.25 4.74 3.43 3.76 - - - - - 3.19
1169 v v - - 3.56 - - - 5.39 * - - 3.69 - 3.04 3.06 3.51 - 4.51 3.49 3.82 3.32 - - - - - -
1139 v v - - \ - - - 3.28 - * 6.47 5.46 3.31 - - 3.12 3.39 - 4.98 4.68 - - - - - - -
1129 v v \ \ \ - \ 4.29 3.55 - 6.47 * 4.91 4.86 3.70 - - - 3.82 4.92 5.93 4.28 3.82 - - - - -
1079 v v - - - - - - 4.89 3.69 5.46 4.91 * 3.87 3.49 3.62 4.64 3.81 5.05 4.68 5.22 3.14 4.04 - - - - 3.84
1189 v v - - - 3.22 - 4.23 3.62 - 3.31 4.86 3.87 * 4.65 3.47 - 4.03 4.56 6.48 5.68 6.05 - - - - - -
001a \ \ - - \ 4.67 - 3.64 3.96 3.04 - 3.70 3.49 4.65 6.18 6.15 4.56 6.04 5.71 5.97 6.82 5.61 3.09 - - - -
1149 v v 3.23 3.29 3.21 - - - - 3.06 - - 3.62 3.47 6.18 * 8.54 5.39 7.44 6.50 5.97 5.39 4.00 4.73 - - 4.09 -
1289 v v 3.30 - - - - 3.92 3.80 3.51 3.12 - 4.64 - 6.15 8.54 * 7.29 8.61 6.19 5.36 5.01 6.75 7.37 3.05 4.65 4.38 3.56
1229 v - - - - - 3.72 3.59 3.32 - 3.39 - 3.81 4.03 4.56 5.39 7.29 * 6.33 6.87 5.08 5.26 5.37 4.25 4.90 - 3.65 3.22
1239 - v - 3.74 - - - 4.91 3.25 4.51 - 3.82 5.05 4.56 6.04 7.44 8.61 6.33 * 7.60 6.69 6.78 5.31 3.09 - - 3.22 4.40
1249 v v - - - 3.63 3.07 3.97 4.74 3.49 4.98 4.92 4.68 6.48 5.71 6.50 6.19 6.87 7.60 * 7.07 6.83 4.25 3.67 3.06 - 3.46 -
1329 \ \ - - \ - - 3.11 3.43 3.82 4.68 5.93 5.22 5.68 5.97 5.97 5.36 5.68 6.69 7.07 * 6.33 5.60 - 3.57 - - -
1279 v v - - - 4.94 - 3.80 3.76 3.32 - 4.28 3.14 6.05 6.82 5.39 5.01 5.26 6.78 6.83 6.33 * 4.02 4.54 - 3.61 - 3.36
1269 - v - - - - - 4.14 - - - 3.82 4.04 - 5.61 4.00 6.75 5.37 5.31 4.25 5.60 4.02 * 4.94 4.69 - - 3.19
1219 - - - - - - - - - - - - - - 3.09 4.73 7.37 4.25 3.09 3.67 - 4.54 4.94 * 3.77 3.62 3.75 -
1339 \ \ \ \ \ \ \ - - \ - - - - - - 3.05 4.90 - 3.06 3.57 - 4.69 3.77 * 4.32 - -
1349 \ \ \ \ \ \ \ 4.11 - \ - - - - - - 4.65 - - - - 3,61 - 3.62 4.32 * - -
1179 v v - - - - - - - - - - - - - 4.09 4.38 3.65 3.22 3.46 - - - 3.75 - - * -
1259 v v - - - - - - 3.19 - - - 3.84 - - - 3.56 3.22 4.40 - - 3.36 3.19 - - - - *
A5885 Boringholm voldsted. Skema over synkroniseringsværdierne (t-værdi ved brug af CROS (Bailie & Pilcher 1973)), relativ datering.
- ingen t-værdi.
\ overlap under 30 år.
v kurven er synkroniseret visuelt, da den indeholder under 30 år.
 
 
001a 1019 1029 1049 1069 1079 1089 1109 1129 1139 1149 1159 1169 1179 1189 1219 1229 1239 1249 1259 1269 1279 1289 1329 1339 1349 1m09
0012m002, Ll. Kregme - \ \ \ 4.37 - \ - 3.13 - 3.56 - - 3.25 4.38 - - - 4.31 - - 4.84 3.95 3.78 - - -
2m000002. Sjælland - - - - - 5.92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - \ - 3.06
4077m001. Nyborg Slot - 3.02 4.02 - - 3.40 - - - - 3.99 3.67 - - - - 3.26 - 4.42 - - 3.19 - - - - 4.25
4m000001. Svendborg - \ \ \ - - \ - 4.01 - - 3.15 3.60 - - - - - - - 3.61 - 3.06 4.13 - - -
6m100001. Østjylland 3.57 - 4.05 - 3.52 4.93 5.57 - - - 3.08 3.12 - - - - 4.98 - 4.46 - - - 3.38 - \ \ 5.35
81m00003. Vendsyssel. kirker 5.30 - - - - - - 3.36 3.48 - 4.92 4.49 4.40 - - 5.98 4.35 5.48 3.90 4.00 5.23 5.12 6.97 4.45 - - 3.85
8m100002, Norjyllandskurven 4.62 - - - - - - - - - 3.65 3.46 - 3.41 - 3.88 3.44 3.40 - 4.01 4.59 4.10 2.25 3.65 - - 5.23
9m100023. Sdr.Jylland - - - 3.80 - - - 5.15 - - 3.95 - - 4.20 3.38 4.39 3.91 5.43 4.52 - 3.72 3.37 4.73 - 4.09 4.11 5.95
9m456781. Jylland/Fyn 3.37 - 4.75 - - 3.12 - - - - 3.79 3.92 - - - 3.81 5.51 3.76 3.45 3.04 3.78 3.06 5.80 - - - -
dm100001. Slesvig-Holsten - - - - - 3.70 - - 3.62 - - - - - 3.03 - - 3.06 - 3.46 - - - 3.23 - - 3.51
dm200005. Tyskland 4.69 - - - - 3.43 - - - - 3.97 - - 3.13 - - 4.15 3.46 3.44 - 4.05 - 4.33 3.11 - - -
sm000001. Sydvest Skåne 3.07 - - - - - - - 3.16 - - 3.45 - - - - - - - - 3.12 - - - - - -
sm000004. Skåne ege kronologi - - - - - - 3.80 - - - - 3.19 - - - - - - - - 4.44 - - - - - -
sm000006. Lund. Sverige 3.18 - - - - 4.32 4.86 - 3.13 - 4.17 5.01 3.94 - - 3.08 3.62 3.27 5.31 - 3.37 - 3.53 - - - -
sm100003. Ystad. Sverige 3.36 - - 3.16 - 5.13 4.35 - - - 3.46 4.75 3.48 3.20 4.73 - 3.92 3.00 4.16 - 3.76 - 3.66 - - - 4.84
A5885 Boringholm voldsted. Skema over synkroniseringsværdierne mellem trækurverne, samt middelkurveren 6013m109, og referencekurver fra landene omkring den vestlige Østersø (t- værdi ved brug af CROS (Bailie & Pilcher 1973)). 6013m109 er en sammenregning af alle de daterede prøver.
- Ingen t-værdi.
\ overlap under 30 år.


Katalog
6013001a 
Nr. 1, D670 
55 år, kun kerneved. 
1304-1358 e.Kr., efter ca. 1368 e.Kr. 

6013002a 
Nr. 1T, D671 
61 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

6013003a 
Nr. 3T, D672 
100 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

6013004a 
Nr. 4T, D673 
119 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

6013005a 
Nr. 5T, D674 
153 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

6013006a 
Nr. 6T, D675 
160 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

6013107a 
Nr. 8T, D676 
223 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

6013108a 
Nr. 9T, D677 
94 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

60131019 
Stolpe 1, ydre anlæg. 
33 år, heraf 6 splintår (barkkant - vinterfældning). 
1347-1379 e.Kr., 1379/80 e.Kr. 

60131029 
Stolpe 2, ydre anlæg. 
41 år, heraf 16 splintår (barkkant - sommerfældning). 
1340-1380 e.Kr., 1380 e.Kr. 

60131039 
Stolpe 3, ydre anlæg. 
29 år, heraf 12 splintår. 
1351-1379 e.Kr., ca. 1379 e.Kr. 

60131049 
Stolpe 4, ydre anlæg. 
40 år, heraf 10 splintår (barkkant - sommerfældning). 
1341-1380 e.Kr., 1380 e.Kr. 

60131059 
Stolpe 5, ydre anlæg. 
27 år, heraf 11 splintår (barkkant - sommerfældning). 
1354-1380 e.Kr., 1380 e.Kr. 

60131069 
Stolpe 6, ydre anlæg. 
48 år, heraf 7 splintår (barkkant - vinterfældning). 
1332-1379 e.Kr., 1379/80 e.Kr. 

60131079 
Stolpe 7, bro syd. 
61 år, heraf 12 splintår (barkkant - vinterfældning). 
1307-1367 e.Kr., 1367/68 e.Kr. 

60131089 
Stolpe 8, brohoved. 
43 år, heraf 9 splintår. 
1343-1385 e.Kr., ca. 1386-1401 e.Kr. 

60131099 
Stolpe 9, brohoved. 
20 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

60131109 
Stolpe 10, ydre anlæg. 
49 år, kun kerneved. 
1298-1346 e.Kr., efter ca. 1356 e.Kr. 

60131119 
Stolpe 11, ydre anlæg. 
32 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

60131129 
Stolpe 12, brohoved. 
36 år, kun kerneved. 
1312-1347 e.Kr., efter ca. 1357 e.Kr. 

60131139 
Stolpe 13, brohoved. 
50 år, heraf 2 splintår. 
1312-1361 e.Kr., ca. 1369-1384 e.Kr. 

60131149 
Stolpe 14, ydre anlæg. 
79 år, heraf 20 splintår (barkkant - sommerfældning). 
1302-1380 e.Kr., 1380 e.Kr. 

60131159 
Stolpe 15, ydre anlæg. 
67 år, heraf 14 splintår (barkkant - vinterfældning). 
1313-1379 e.Kr., 1379/80 e.Kr. 

60131169 
Stolpe 16, ydre anlæg. 
41 år, heraf 2 splintår. 
1326-1366 e.Kr., ca. 1379 e.Kr. 

60131179 
Stolpe 19, hovedanlæg. 
84 år, heraf 16 splintår. 
1286-1369 e.Kr., ca. 1370 e.Kr. 

60131189 
Stolpe 20, hovedanlæg. 
76 år, heraf 13 splintår. 
1295-1370 e.Kr., ca. 1372 e.Kr. 

60131219 
Stolpe 21, hovedanlæg. 
84 år, heraf 23 splintår, bark - vinterfældning. 
1293-1376 e.Kr., 1376/77 e.Kr. 

60131229 
Stolpe 22, hovedanlæg. 
70 år, heraf 16 splintår, bark - vinterfældning. 
1302-1371 e.Kr., 1371/72 e.Kr. 

60131239 
Stolpe 23, hovedanlæg. 
69 år, heraf 15 splintår, bark - vinterfældning. 
1300-1368 e.Kr., 1368/69 e.Kr. 

60131249 
Stolpe 24, østre udbygning. 
75 år, heraf 16 splintår, bark - vinterfældning. 
1302-1376 e.Kr., 1376/77 e.Kr. 

60131259 
Stolpe 25, østre udbygning. 
73 år, heraf 16 splintår, bark - vinterfældning. 
1299-1371 e.Kr., 1371/72 e.Kr. 

60131269 
Stolpe 26, hovedanlæg. 
69 år, heraf 27 splintår, bark - vinterfældning. 
1300-1368 e.Kr., 1368/69 e.Kr. 

60131279 
Stolpe 27, hovedanlæg. 
74 år, heraf 9 splintår, bark - vinterfældning. 
1297-1370 e.Kr., 1370/71 e.Kr. 

60131289 
Stolpe 28, hovedanlæg. 
79 år, heraf 10 splintår, bark - vinterfældning. 
1292-1370 e.Kr., 1370/71 e.Kr. 

60131319 
Langt fodtømmer, D1/1997.2007 (D8159) 
62 år, heraf 5 splintår. 
1281-1342 e.Kr., ca. 1352 e.Kr. 

60131329 
Fodtømmer (nordfløj), D1/1997.2022 (D8156) 
56 år, heraf 1 splintår. 
1305-1360 e.Kr., ca. 1374 e.Kr. 

60131339 
Træ uden oplysninger (D8157) 
72 år, heraf 5 splintår. 
1258-1329 e.Kr., ca. 1339 e.Kr. 

60131349 
Træ uden oplysninger (D8158) 
91 år, kun kerneved, men kerneved/splintvedgrænse. 
1245-1335 e.Kr., ca. 1350 e.Kr. Tilbage til rapportsiden

NNU report 21, 2000

Back to report page