Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 22, 2001

NABOLØS OG KOMPAGNISTRÆDE, KØBENHAVN

Københavns Bymuseum.
Indsendt af Hans Mikkelsen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8168

Naboløs - stolper
Fem prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Alle prøver er dateret. Prøverne har alle splintved bevaret, heraf har to barkringen bevaret. Yngste årring er dannet i 1344 - sommerfældning. Træerne som har leveret tømmer til prøvene, er fældet 1344 e.Kr. i forår/sommer sæsonen.

Kompagnistræde - stolper
To prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Begge er dateret. Én af prøverne har splintved bevaret. Den ene af prøverne falder i samme tidsperiode som materialet fra Naboløs (efter 1297), mens den anden daterer senere (ca. 1452).

Splintstatistik: 20 -5/+10 år.


 
 
 
A8168 Naboløs/Kompagnistræde Interne synkroniseringer
21353019 21353029 21353039 21353049 21353059 21353069 21353079
21353019 * - 7.60 9.90 1.70 3.03 \
21353029 - * 2.09 3.19 2.26 1.97 \
21353039 7.60 2.09 * 5.87 3.29 3.89 \
21353049 9.90 3.19 5.87 * 2.29 2.33 \
21353059 1.70 2.26 3.29 2.29 * 2.50 \
21353069 3.03 1.97 3.89 2.33 2.50 * \
21353079 \ \ \ \ \ \ *

 
 
 
A8168 Naboløs/Kompagnistræde Synkroniseringer mod referencekurver
3 kurver => 21353m01 Kompagnistræde
3019 3039 3049 3m01 3029 3059 3069 3079
Løngangstræde, 2025m001 1.12 1.97 2.97 2.27 8.24 3.10 1.62 \
Kompagnistræde 30, 2074m001 2.14 1.46 \ 2.68 \ 1.96 5.55 \
Sjælland, 2m000002 - - - - 1.35 1.11 \ 7.00
Ålborg, 8061m001 5.34 3.45 2.78 4.55 2.93 3.61 3.27 \
Kirker i Vendsyssel, 81m00004 \ \ \ \ \ \ \ 6.96
Slesvig-Holsten, dm100003 3.10 3.53 2.81 3.94 1.33 3.95 3.13 1.62
Weser, Tyskland, dm200004 2.25 3.11 3.68 3.72 1.27 5.16 2.46 -
Sydvestskåne, sm000001 4.56 3.46 5.06 5.61 2.97 3.93 3.36 3.43
Skåne/Blekinge, sm000005 - - 1.40 - 1.82 1.28 \ 5.37
Lund, Sverige, sm000006 4.13 2.78 4.63 4.83 3.05 3.80 3.04 2.41


21353019 
KBM 2244 - A34 
156 år, heraf 14 splintår 
1187-1342 e.Kr., ca. 1348 e.Kr. 

21353029 
KBM 2244 - A33, D18 
125 år, heraf 21 splintår - barkring, sommerfældning. 
1220-1344 e.Kr., 1344 e.Kr. 

21353039 
KBM 2244 - A35, D19 
148 år, heraf 15 splintår. 
1187-1344 e.Kr., ca. 1349 e.Kr. 

21353049 
KBM 2244 - A36, D20 
106 år, heraf 4 splintår. 
1232-1337 e.Kr., ca. 1353 e.Kr. 

21353059 
KBM 2244 - A108, D21 
144 år, heraf 18 splintår - barkring, sommerfældning. 
1201-1344 e.Kr., 1344 e.Kr. 

21353069 
KBM 2244 - A66, D17 
107 år, kun kerneved. 
1176-1282 e.Kr., efter ca. 1302 e.Kr. 

21353079 
KBM 2244 - A50, D6 
85 år, heraf 7 splintår. 
1355-1439 e.Kr., ca. 1452 e.Kr.


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report 22, 2001

NABOLØS OG KOMPAGNISTRÆDE, KØBENHAVN

Naboløs - posts
Five samples of Quercus sp., oak were examined. All are dated. The samples all have sapwood preserved, of which two have the bark-ring preserved. The outermost tree-ring was formed in AD 1344 - summer felling. The trees from which samples come, were felled in AD 1344 in the spring/summer season.

Komgagnistræde - posts
Two samples of Quercus sp., oak were examined. Both are dated. One of the samples has sapwood preserved. The date for one of the samples falls within the time period for the "Naboløs" material (after AD 1297), while the other is dated to later (c. AD 1452).

Sapwood statistic: 20 -5/+10 yearsBack to report page