Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 24, 2000
GURRE SLOT, FREDERIKSBORG AMT

Nordsjællandsk Folkemuseum, Hillerød.
Indsendt af Flemming Beyer.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen og Aoife Daly.
NNU j.nr. A8143

Bro/vej?
Ni prøver af Quercus sp., er undersøgt, tre stolper og seks planker. Fem er dateret. Tre af prøverne havde splintved bevaret.

Stolper
Tre stolper er undersøgt, to dateret. Kurverne fra de to daterede prøver (2134002A og 2134003A) krydsdaterer fint (t=6.18) og er sammenregnet til en middelkurve på 175 år. Yngste bevarede årring (2134002A) er dannet i 1365 e.Kr. og der er konstateret bark på prøven, vinterfældning. Træerne, som har leveret tømmer til stolperne, er fældet i vinterhalvåret 1365/66.

Splintstatistik: 20 -5/+10 år.

A8143 Gurre Slot - stolper synkronisering mod referencekurver
2134M002
Svendborg, 4M000001 5.53
Jylland/Fyn, 9M456781 3.89
Slesvig-Holsten, DM100003 3.62
Sydvestskåne, SM000001 5.30
Lund, Sverige, SM000006 5.57
Vestsverige, SM000011 2.04

 
Planker (løstliggende)
Seks planker er undersøgt. Tre er dateret. ("Planke 6" bestod af to prøver. Det var ikke muligt at passe målingerne fra de to prøver sammen.)
To af de daterede prøver (21340049 og 21340059) kommer sandsynligvis fra det samme træ. Yngste bevarede årring (21340049) er dannet i 1061 e.Kr., fire splintår. Kompenseres der for manglende splintved, kan det beregnes, at træerne, som har leveret tømmer til prøverne, er fældet ca. 1077 e.Kr.

Splintstatistik: 20 -5/+10 år.

A8143 Gurre Slot - planker interne synkroniseringer
middelkurve, 2134M001
samme træ, 21340109
21340049 21340059 21340089
21340049 * 17.02 7.77
21340059 17.02 * 8.42
21340089 7.77 8.42 *


Katalog
2134001A 
NFH A837 stolpe A 
79 år, heraf 13 splintår, bark, vinterfældning. 
Ikke dateret. 

2134002A 
NFH A837 stolpe B 
175 år, heraf 14 splintår, bark, vinterfældning. 
1191-1365 e.Kr., 1365 e.Kr. 

2134003A 
NFH A837 stolpe C 
98 år, kun kerneved . 
1194-1291 e.Kr., efter ca. 1306 e.Kr. 

21340049 
NFH A837 planke 1 
74 år, heraf 4 splintår. 
988-1061 e.Kr., ca. 1077 e.Kr. 
Hidrører formentlig fra samme træ som 21340059. 

21340059 
NFH A837 planke 2 
74 år, kun kerneved. 
972-1045 e.Kr., ca. 1077 e.Kr. 
Hidrører formentlig fra samme træ som 21340049. 

21340069 
NFH A837 planke 3 
27 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

21340079 
NFH A837 planke 4 
61 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

21340089 
NFH A837 planke 5 
89 år, kun kerneved. 
927-1015 e.Kr., efter ca. 1030 e.Kr. 

21340091 
NFH A837 planke 6 (stk. 1) 
50 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

21340092 
NFH A837 planke 6 (stk. 2) 
67 år, kun kerneved. 
Ikke dateret.Tilbage til rapportsiden

NNU report 24, 2000

Back to report page