Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 25, 2000
ØSTERÅ, AALBORG

Aalborg Historiske Museum.
Indsendt af Stig Bergmann Møller.
Undersøgt af Aoife Daly.
NNU j.nr. A7740D

Tømmer fra byudgravning
I alt er 88 prøver af Quercus sp., eg, og fire af Pinus sp., fyr, undersøgt. Splintved er bevaret på 20 af prøverne. 40 prøver dateret.

Anlæg A001; bolværkspæle
To prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A001. Begge prøver er dateret. Splintved er bevarede på begge prøver, heraf en med barkkant. Yngste årring er dannet i 1754. Årringen er færdigdannet, hvilket betyder at træet, som prøven kommer fra, er fældet i vinteren 1754-55 e.Kr.

Anlæg A006; bolværkspæl
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A006. Prøven er dateret. Kun kerneved er bevarede på prøven. Yngste bevarede årring er dannet i 1516. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 1532 e.Kr.

Anlæg A021; bolværkspæle
Tre prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A021. To af prøverne er dateret.
En af de daterede prøver har kun kerneved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i 1510 e.Kr. og træet, som prøven stammer fra, er fældet efter 1526 e.Kr.
Komplet splintved er bevaret på den anden daterede prøve. Yngste bevarede årring er dannet i 1772. Barkringen er ikke færdigdannet, hvilket betyder, at træet, som prøven stammer fra, er fældet i vækstsæsonen 1772 e.Kr.
Ud fra den dendrokronologiske resultat kan det formodes at de to daterede pæle tilhører to forskellige faser i bolværk konstruktionen.

Anlæg A033; bolværkspæl
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A033. Kun kerneved er bevaret på prøven. Prøven er ikke dateret.

Anlæg A034; bolværkspæl
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A034. Prøven er dateret. Komplet splintved er bevaret på prøven. Yngste bevarede årring er dannet i 1741. Barkringen er ikke færdigdannet, så træet, som prøven stammer fra, er fældet i vækstsæsonen 1741 e.Kr.

Anlæg A035; 'opfyldningsbolværk'
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A035. Splintved er bevaret på prøven. Prøven er ikke dateret.

Anlæg A036; 'opfyldningsbolværk'
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A036. Komplet splintved er bevaret på prøven (vinterfældning). Prøven er ikke dateret.

Anlæg A067; bolværkspæle
Tre prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A067. Komplet splintved er bevaret på to af prøverne (vinterfældning). Prøverne er ikke dateret.

Anlæg A072; bolværk
Seks prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A072. Splintved er bevaret på fem af prøverne, heraf en med komplet splintved (vinterfældning). To prøver er dateret. Yngste bevarede årring på den daterede prøve, som har splintved bevaret, er dannet i 1481 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til 1482-90. Den anden daterede prøve, uden splintved bevaret, kan være fældet samtidig.

Anlæg A074; bolværkspæl?
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A074. Splintved er bevaret på prøven. Prøven er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1549 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til 1550-64.

Anlæg A080; pæle
To prøver af Pinus sp., fyr, undersøgt fra anlæg A080. Barkringen er bevaret på begge prøver(vinterfældning). Prøverne er ikke dateret.

Anlæg A081; afløbsrende
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A081. Kun kerneved er bevaret på prøven. Yngste bevarede årring er dannet i 1535 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 1551.

Anlæg A082; pæle til bolværk
To prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A082. Splintved er bevaret på begge prøver, heraf en med komplet splintved (vinterfældning). Prøverne er ikke dateret.

Anlæg A109; pæle til bolværk
Én prøve af Quercus sp., eg, kommer fra anlæg A109. Prøven indeholder kun 20 årringe og er ikke målt.

Anlæg A113; bolværk
To prøver af Quercus sp., eg, og to af Pinus sp., fyr, undersøgt fra anlæg A113. Splintved er bevaret på begge egetræsprøver og på én af fyrretræsprøverne. De to egetræsprøver er dateret. Yngste målte årring er dannet i 1695 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til henholdsvis 1670-85 og 1710-22.

Anlæg A115; bropiller
Tre prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A115. Splintved er bevaret på én af prøverne. Én af prøverne er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1194 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 1210.

Anlæg A117; bolværk
Fire prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A117. Splintved er bevaret på to af prøverne, og grænsen mellem kerneved og splintved er formodet på en tredje. Det er den tredje prøve, der er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1440 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til 1455-70.

Anlæg A118; bolværk
To prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A118. Splintved er bevaret på begge prøver, heraf en med komplet splintved (forår/sommerfældning). Begge prøver er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1463 e.Kr. Træerne er fældet henholdsvis 1404-12 og forår/sommer 1464.

Anlæg A138; tømmer under stenhus A130
Ni prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A138. Splintved er bevaret på syv af prøverne, heraf to med komplet splintved (én vinterfældning, én sommerfældning). Fire prøver er dateret. Dateringsmæssig deler prøverne sig i to par.

Prøverne x124 (nordligst stående stolpe) og x136 (vestfundament) hører sammen. Kun kerneved er bevaret på disse to prøver. Yngste bevarede årring er dannet i 1373 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til efter 1388.

Prøverne x144 og x145 (sydlig del af huset) hører sammen. Splintved er bevaret på prøverne. Yngste bevarede årring er dannet i 1574 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til 1574-80.

Anlæg A140; pæl til bolværk
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A140. Splintved er bevaret på prøven. Prøven er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1447 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til 1450-60.

Anlæg A151; skibstømmer
Fire prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A151. Kun kerneved er bevaret på prøverne. Tre prøver er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1176 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til efter 1193.

Anlæg A143; bolværkspæle
Tre prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A143. Komplet splintved er bevaret på prøverne (en forår/sommerfældning, to vinterfældning). Én af prøverne er dateret. Barkringen er dannet i 1249 e.Kr. Årringen er færdigdannet, hvilket betyder, at træet, som prøven stammer fra, er fældet i vintersæsonen 1249-50.

Anlæg A175; skibstømmer
To prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A175. Kun kerneved er bevaret på prøverne. Begge prøver er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1099 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til efter 1114.

Anlæg A177; skibstømmer
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A177. Kun kerneved er bevaret på prøven. Prøven er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1172 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 1188.

Anlæg A216; bolværkspæle
To prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A216. Komplet splintved er bevaret på prøverne (én vinter, én forår/sommer). Prøverne er ikke dateret.

Anlæg A239; bolværkspæl
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A239. Kerneved/splintved grænse er formodede på prøven. Prøven er ikke dateret.

Anlæg A258; stolpe i bolværk
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A258. Splintved er bevaret på prøven. Prøven er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1279 e.Kr. Fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, er beregnet til 1280-86.

Anlæg A337; pæl i bolværk, genbrugstømmer
To prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A337. Splintved er bevaret på prøverne heraf én med komplet splintved . Én af prøverne er dateret. Barkringen er dannet i 1346 e.Kr. Barkringen er ikke færdigdannet, hvilket betyder, at træet, som prøven kommer fra, er fældet i vækstsæsonen (maj til september) 1346.

Anlæg A393; bolværk
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A393. Splintved er bevaret på prøven. Prøven er ikke dateret.

Anlæg A397; plankevej
Seks prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A397. Komplet splintved er bevaret på en af prøverne. To prøver er dateret, begge med kun kerneved bevaret. Yngste bevarede årring er dannet i henholdsvis 1204 og 1119 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til henholdsvis efter 1220 og efter 1135.

Anlæg A428; båndbjælke i vejbro
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A428. Splintved er bevaret på prøven. Prøven er ikke dateret.

Anlæg A429; vejbro
To prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A429. Splintved er bevaret på begge prøver, heraf en med komplet splintved (vinterfældning). Prøverne er ikke dateret.

Anlæg A431; stolper
To prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A431. Splintved er bevaret på begge prøver, heraf en med komplet splintved (vinterfældning). Prøverne er ikke dateret.

Anlæg A427; pæle
Tre prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A427. Splintved er bevaret på to af prøverne. Alle prøver er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1120 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til 1122-36.

Anlæg A449; stolpe
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A449. Splintved er bevaret på prøven. Prøven er ikke dateret.

Anlæg A450; stamme
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A450. Komplet splintved er bevaret på prøven (vinterfældning). Prøven er ikke dateret.

Anlæg A451; stamme
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A451. Kun kerneved er bevaret på prøven. Prøven er ikke dateret.

Anlæg A443/440; tømmer under hus A438
Tre prøver af Quercus sp., eg, undersøgt, én fra anlæg A443 og to fra A440. Komplet splintved er bevaret på en af prøverne (forår/sommer fældning). De to prøver som er dateret har ikke splintved bevaret. Yngste bevarede årring i de to prøver er dannet i henholdsvis 1341 og 1230 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træerne, som prøverne kommer fra, beregnet til henholdsvis efter 1356 og efter 1246.

Anlæg A475; pæl
Én prøve af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A475. Kerneved/splintved grænse er formodet på prøven. Prøven er ikke dateret.

Anlæg A496; pæle
To prøver af Quercus sp., eg, undersøgt fra anlæg A496. Splintved er bevaret på prøverne, heraf en med komplet (forår/sommer fældning). Prøverne er ikke dateret.

Løse prøver
Tre prøver uden nummer af Quercus sp., eg, undersøgt.

A. Kerneved/splintved grænse er konstateret på prøven. Yngste bevarede årring er dannet i 1140 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til 1155-70.

B. Komplet splintved er bevaret på prøven (vinterfældning). Yngste bevarede årring er dannet i 1414 e.Kr. Træet, som prøven kommer fra, er fældet i vinterhalvåret 1414-15.

C. Splintved er bevaret på prøven. Yngste bevarede årring er dannet i 1459 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved, er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til 1463-78.
 

Antallet af årringe
Ud af 87 egetræsprøver er 40 dateret, som svarer til ca. 46%. Det skal i denne sammenhæng understreges, at antallet af årringene i de enkelte prøver betyder meget. I en undersøgelse, hvor prøverne har en tidsmæssig og geografisk sammenhæng, kan det lykkes at datere prøver med få årringe. I nærværende undersøgelse, hvor prøverne kommer fra diverse tider, er der mindre sandsynlighed for, at det kan lykkes at datere prøver, som indeholder mindre end ca. 80 årringe


Katalog

 
Quercus sp., eg 

81270019 
ÅHM3803 x002/A001 
145 år, heraf 19 år i splintved samt barkkant?. 
1610-1754 e.Kr., 1754 e.Kr.? 

81270029 
ÅHM 3803 x003/A001 
207 år, 19 heraf år i splintved. 
1544-1750 e.Kr., 1750-61 e.Kr. 

81270039 
ÅHM3803 x007/A006 
157 år, kun kerneved. 
1360-1516 e.Kr., efter 1532 e.Kr. 

81270049 
ÅHM3803 x013/A021 
148 år, kun kerneved. 
1363-1510 e.Kr., efter 1526 e.Kr. 

81270059 
ÅHM3803 x014/A021 
156 år, heraf 21 år i splintved +½ til barkkant. 
1616-1771 e.Kr., 1772 e.Kr. forår/sommer 

81270069 
ÅHM 3803 x015/A021 
61 år, heraf 1 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270079 
ÅHM 3803 x020/A033 
91 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

81270089 
ÅHM 3803 x021/A034 
199 år, heraf 19 år i splintved +½ til barkkant. 
1542-1740 e.Kr., 1741 e.Kr. forår/sommer 

81270099 
ÅHM 3803 x023/A035 
71 år, heraf 10 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270109 
ÅHM 3803 x026/A036 
97 år, heraf 20 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

81270119 
ÅHM3803 x048/A067 
156 år, heraf 30 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270129 
ÅHM3803 x049/A067 
37 år, heraf 9 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

81270139 
ÅHM3803 x050/A067 
66 år, heraf 19 år i splintved (og barkkant?). 
Ikke dateret. 

81270149 
ÅHM 3803 x58/A072 
78 år, heraf 7 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270159 
ÅHM 3803 x059/A072 
35 år, heraf 8 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

81270169 
ÅHM 3803 x060/A072 
99 år, heraf 25 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270179 
ÅHM3803 x061/A072 
71 år, heraf 11 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270181 
ÅHM3803 x068/A072 
94 år, heraf 21 år i splintved. 
1388-1481 e.Kr., 1482-90 e.Kr. 

81270199 
ÅHM 3803 x069/A072 
92 år, kun kerneved. 
1317-1408 e.Kr., efter 1424 e.Kr. 

81270209 
ÅHM3803 x062/A074 
155 år, heraf 15 år i splintved. 
1395-1549 e.Kr., 1550-64 e.Kr. 

81270219 
ÅHM3803 x082/A081 
145 år, kun kerneved. 
1391-1535 e.Kr., efter 1551 e.Kr. 

81270229 
ÅHM3803 x083/A082 
64 år, heraf 5 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270239 
ÅHM3803 x084/A082 
69 år, heraf 11 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

81270258 
ÅHM3803 x093/A113 
191 år, heraf 12 år i splintved. 
1477-1667 e.Kr., 1670-85 e.Kr. 

81270279 
ÅHM 3803 x095/A113 
210 år, heraf 3 år i splintved. 
1486-1695 e.Kr., 1710-22 e.Kr. 

81270299 
ÅHM 3803 x097/A115 
51 år, kun kerneved. 
1144-1194 e.Kr., efter 1210 e.Kr. 

8127030a 
ÅHM3803 x098/A115 
95 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

81270319 
ÅHM 3803 x099/A115 
94 år, heraf 16 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270329 
ÅHM 3803 x115/A117 
41 år, heraf 6 år i splintved. 
Ikke dateret. 

8127033a 
ÅHM 3803 x116/A117 
100 år, heraf 5 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270349 
ÅHM 3803 x117/A117 
85 år, splintved konstateret? 
1356-1440 e.Kr., 1455-70 e.Kr.? 

81270359 
ÅHM3803 x118/A117 
84 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

8127036a 
ÅHM 3803 x111/A118 
143 år, heraf 20 år i splintved. 
1260-1402 e.Kr., 1404-12 e.Kr. 

81270379 
ÅHM 3803 x112/A118 
121 år, heraf 20 år i splintved +½ til barkkant. 
1343-1463 e.Kr., 1464 e.Kr. forår/sommer 

81270389 
ÅHM3803 x124/A138 
76 år, kun kerneved. 
1298-1373 e.Kr., efter 1388 e.Kr. 

81270399 
ÅHM 3803 x136/A138 
122 år, kun kerneved. 
1214-1335 e.Kr., efter 1351 e.Kr. 

81270409 
ÅHM 3803 x137/A138 
36 år, heraf 14 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270419 
ÅHM 3803 x140/A138 
48 år, heraf 8 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

81270429 
ÅHM 3803 x144/A138 
121 år, heraf 21 år i splintved. 
1450-1570 e.Kr., 1571-9 e.Kr. 

81270439 
ÅHM 3803 x145/A138 
107 år, heraf 24 år i splintved. 
1468-1574 e.Kr., 1574-80 e.Kr. 

81270449 
ÅHM 3803 x141/A140 
80 år, heraf 17 år i splintved. 
1368-1447 e.Kr., 1450-60 e.Kr. 

81270459 
ÅHM 3803 x211/A138 
36 år, heraf 9 år i splintved. 
Ikke dateret. 

8127046a 
ÅHM 3803 x213/A130 
54 år, heraf 4 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270479 
ÅHM 3803 x162/A151 
48 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

81270489 
ÅHM 3803 x163/A151 
156 år, kun kerneved. 
1021-1176 e.Kr., efter 1193 e.Kr. 

81270499 
ÅHM3803 x165/A151 
196 år, kun kerneved. 
928-1123 e.Kr., efter 1139 e.Kr. 

81270509 
ÅHM 3803 x167/A151 
105 år, kun kerneved. 
1042-1146 e.Kr., efter 1162 e.Kr. 

81270519 
ÅHM3803 x186/A143 
65 år, heraf 11 år i splintved +½ til barkkant. 
Ikke dateret. 

81270529 
ÅHM 3803 x187/A143 
118 år, heraf 24 år i splintved og barkkant. 
1132-1249 e.Kr., 1249 e.Kr. vinter 

8127053a 
ÅHM 3803 x188/A143 
30 år, heraf 11 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

81270549 
ÅHM 3803 x197/A175 
212 år, kun kerneved. 
846-1057 e.Kr., efter 1073 e.Kr. 

81270552 
ÅHM 3803 x200/A175 
253 år, kun kerneved. 
847-1099 e.Kr., efter 1114 e.Kr. 

81270569 
ÅHM 3803 x195/A138 
85 år, heraf 15 år i splintved +½ til barkkant. 
Ikke dateret. 

81270579 
ÅHM3803 x209/A177 
147 år, kun kerneved. 
1026-1172 e.Kr., efter 1188 e.Kr. 

81270589 
ÅHM 3803 x228/A216 
31 år, heraf 9 år i splintved + ½ til barkkant. 
Ikke dateret. 

81270599 
ÅHM 3803 x250/A216 
57 år, heraf 8 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

8127060a 
ÅHM 3803 x251/A239 
111 år, splintved konstateret?. 
Ikke dateret. 

81270619 
ÅHM 3803 x253/A258 
104 år, heraf 23 år i splintved. 
1176-1279 e.Kr., 1280-6 e.Kr. 

81270629 
ÅHM 3803 x332/A337 
83 år, heraf 12 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270639 
ÅHM3803 x333/A337 
57 år, heraf 7 år i splintved +½ til barkkant. 
1289-1345 e.Kr., 1346 e.Kr. forår/sommer 

81270649 
ÅHM 3803 x354/A393 
55 år, heraf 30 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270659 
ÅHM 3803 x383/A397 
64 år, kun kerneved. 
1141-1204 e.Kr., efter 1220 e.Kr. 

81270669 
ÅHM3803 x384/A397 
35 år, heraf 6 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

81270679 
ÅHM 3803 x385/A397 
46 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

81270689 
ÅHM3803 x386/A428 
74 år, heraf 23 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270699 
ÅHM 3803 x388/A429 
53 år, heraf 22 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270709 
ÅHM 3803 x389/A429 
79 år, heraf 17 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

81270719 
ÅHM 3803 x390/A431 
59 år, heraf 15 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270729 
ÅHM3803 x391/A431 
94 år, heraf 17 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

81270739 
ÅHM 3803 x393/A427 
171 år, heraf 14 år i splintved. 
950-1120 e.Kr., 1121-36 e.Kr. 

81270749 
ÅHM 3803 x394/A427 
137 år, heraf 7 år i splintved. 
978-1114 e.Kr., 1122-37 e.Kr. 

81270759 
ÅHM 3803 x395/A427 
96 år, kun kerneved. 
991-1086 e.Kr., efter 1102 e.Kr. 

81270769 
ÅHM 3803 x415/A397 
38 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

81270779 
ÅHM 3803 x416/A397 
78 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

81270789
ÅHM3803 x417/A397 
178 år, kun kerneved. 
942-1119 e.Kr., efter 1135 e.Kr. 

81270799 
ÅHM3803 x423/A449 
130 år, heraf 12 år i splintved og barkkant?. 
Ikke dateret. 

81270809 
ÅHM 3803 x424/A450 
62 år, heraf 10 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

81270819 
ÅHM 3803 x425/A451 
59 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

81270829 
ÅHM 3803 x426/A443 
115 år, kun kerneved. 
1227-1341 e.Kr., efter 1356 e.Kr. 

81270839 
ÅHM3803 x433/A440 
29 år, heraf 9 år i splintved +½ til barkkant. 
Ikke dateret. 

81270849 
ÅHM3803 x434/A440 
51 år, kun kerneved. 
1180-1230 e.Kr., efter 1246 e.Kr. 

81270859 
ÅHM3803 x435/A475 
55 år, splintved konstateret?. 
Ikke dateret. 

81270869 
ÅHM3803 x457/A496 
51 år, heraf 9 år i splintved. 
Ikke dateret. 

81270879 
ÅHM 3803 x458/A496 
80 år, heraf 17 år i splintved +½ til barkkant. 
Ikke dateret. 

81270889 
ÅHM 3803 A 
81 år, splintved konstateret. 
1060-1140 e.Kr., 1155-70 e.Kr. 

81270899 
ÅHM3803 B 
105 år, heraf 8 år i splintved og barkkant. 
1310-1414 e.Kr., 1414 e.Kr. vinter 

81270909 
ÅHM 3803 C 
76 år, heraf 11 år i splintved. 
1384-1459 e.Kr., 1463-78 e.Kr. 

Pinus sp., fyr. 

81271019 
ÅHM 3803 x072/A080 
52 år, til barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

81271029 
ÅHM 3803 x073/A080 
34 år, til barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

81271039 
ÅHM 3803 x094/A113 
90 år, +½ til barkkant 
Ikke dateret. 

81271049 
ÅHM3803 x096/A113 
50 år.
Ikke dateret.Tilbage til rapportsiden

NNU report 25, 2000

Back to report page