Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 31, 1998Synkroniserings positioner for kurverne fra de daterede prøver, Elling kirke.
 
 
8112M001
8112M002
81120039 81120049 8112006B 81120079 81120059 81120159 8112011A 8112014A 81120089 81120029
81120039 - 3,27 3,60 4,34 3,77 4,19 3,32 3,42 2,96
81120049 3,27 - 10,90 3,61 3,61 3,17 3,48 3,25
8112006B 3,60 10,90 - 4,66 5,25 2,86 2,53
81120079 4,34 3,61 4,66 - 8,65 5,01 3,22 3,15 2,70
81120059 3,77 3,61 5,25 8,65 - 4,30 4,45 3,42 3,38 2,65
81120159 4,19 3,17 2,86 5,01 4,30 - 2,82 4,40 2,73
8112011A 3,32 3,48 3,22 4,45 2,82 - 9,99 8,29 8,53
8112014A 3,42 3,25 2,53 3,42 4,40 9,99 - 9,72 8,59
81120089 3,15 3,38 2,73 8,29 9,72 - 11,92
81120029 2,96 2,70 2,65 8,53 8,59 11,92 -

Elling kirke. Skema over synkroniseringsværdierne, relativ datering.
 
 
81120039 81120159 8112M001 8112M002
DANMARK Sjælland 2M000002 - - - -
Øst Jylland 6M100001 - - - -
Nord Jylland 8M100002 4,42 2,82 4,10 -
Sønder Jylland 9M100023 3,20 3,04 - 3,36
Øst Danmark 9M230001 - - - -
Vest Danmark 9M456781 2,96 - 4,06 4,03
TYSKLAND Slesvig-Holstein DM100003 - - - 4,15
Niedersachsen kyst DM200001 2,50 - 2,92 -
Lüneburger Heide DM200006 - - - -
SVERIGE Sydvest Skåne SM000001 - - 2,53 -
Lund-Skåne-Blekinge SM000002 - / - /
Skåne SM000004 - - - -
Sydvest Sverige SM000011 - - - /
Sydvest Sverige SM000012 - - - -
Ystad område SM100001 3,66 - 2,75 -
Ystad område SM100003 - - - -
Mellan Sverige SM600001 2,98 3,34 - -
Småland-Øland SM600002 - - - -
ENGLAND East Midlands GBM00004 - - - -
London GBM00007 - - - -

Elling Kirke. Skema over synkroniseringsværdierne, grundkurver, absolut datering.. - = t-værdi lavere end 2,5 / = kort-ingen overlap 
Katalog

81120019
kor, 2. spær fra øst i nordsiden
38 år, heraf 0+3 år i splintved.
Ikke dateret.

81120029
kor, 2. hanebånd fra øst
45 år, kun kerneved.
1335-1379 e.Kr., efter ca. 1400 e.Kr.

81120039
kor, 3. spær fra øst i nordsiden
117 år, kun kerneved.
1261-1377 e.Kr., efter ca. 1397 e.Kr.

81120049
kor, 3. hanebånd fra øst
53 år, kun kerneved.
1307-1359 e.Kr., efter ca. 1380 e.Kr.

81120059
kor, 4. spær fra øst i nordsiden
88 år, kun kerneved.
1276-1363 e.Kr., efter ca. 1384 e.Kr.

8112006B
kor, 4. hanebånd fra øst
88 år, kun kerneved.
1269-1356 e.Kr., efter ca. 1388 e.Kr.

81120079
kor, 5. spær fra øst i nordsiden
86 år, kun kerneved.
1296-1381 e.Kr., efter ca. 1402 e.Kr.

81120089
kor, 5. hanebånd fra øst
56 år, heraf 2+1 år i splintved.
1329-1384 e.Kr., ca. 1402 e.Kr.

81120099
kor, 6. spær fra øst i nordsiden
49 år, heraf 9 år i splintved.
Ikke dateret.

81120109
kor, 7. spær fra øst i nordsiden
83 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

8112011A
kor, 7. hanebånd fra øst
56 år, kun kerneved.
1325-1380 e.Kr., efter ca. 1401 e.Kr.

8112012A
kor, 7. bindbjælke fra øst
57 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

81120139
kor, 8. spær fra øst i nordsiden
69 år, heraf 2 år i splintved.
Ikke dateret.

8112014A
kor, 8. hanebånd fra øst
55 år, kun kerneved.
1327-1381 e.Kr., efter ca. 1402 e.Kr.

81120159
kor, 8. bindbjælke fra øst
62 år, kun kerneved.
1300-1361 e.Kr., efter ca. 1381 e.Kr.
 


Tilbage til rapportsiden


NNU report 31, 1998

Back to report page