Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 33, 2000
KOLDING FJORD

Nationalmuseets Marinarkæologisk Forskningscenter.
Indsendt af Fred Hocker.
Undersøgt af OrlaHylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8172

Skibsvrag, "koldingkoggen"
Syv prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøverne stammer fra et skibsvrag fundet i 1943-44.Alle er dateret. Én prøve havde splintved bevaret.
Kurverne fra prøverne A-C passer så godt sammen, at de formentlig stammer fra samme træ. Deer derfor sammenregnet til en ny trækurve på 99 år (60870089).
Alle fem trækurver er sammenregnet til en middelkurve på 230 år (6087M001), se tabel 1.
Yngste bevarede årring på prøven med 32 splintår (60870029) ,er dannet i 1188 e.Kr. Træet, somhar leveret tømmer til prøven, må være fældet i 1188 eller få år efter, hvilket også må angivebyggetidspunktet for skibet.

Splintstatistik: 20  -5/+10 år.

A8172 Koldingkoggen interne synkroniseringer
60870019 60870029 60870039 60870049 60870089
60870019 * 3.13 4.35 4.31 6.03
60870029 3.13 * 2.33 2.70 3.36
60870039 4.35 2.33 * 3.67 10.33
60870049 4.31 2.70 3.67 * 4.88
60870089 6.03 3.36 10.33 4.88 *
Tabel 1
 
 
Dendroproviniens?
De undersøgte prøver er dateret ved hjælp af grundkurver fra Nordeuropa, se tabel 2.
På det foreliggende grundlag (en middelkurve baseret på fem kurver (træer)), kan voksestedet for træerne, som prøverne kommer fra, henføres til det sydvestdanske område.
Det skal dog understreges, at fem prøver/træer normalt anses for utilstrækkelig for en sikker proviniensbestemmelse.
A8172 Koldingkoggen synkroniseringer mod referencekurver
6087M001
Østdanmark, 9M230001 5.44
Jylland/Fyn, 9M456781 13.27
Schleswig-Holstein, DM100003 7.55
Mellemsverige, SM600001 5.08
Niedersachsen, DM200005 4.95
Sydtyskland, DM700001 4.19
England, GBM00002 4.54
Polen, PM000004 4.27
Tabel 2Katalog
60870019 
Prøve 1, spant 
152 år, kun kerneved. 
1020-1171 e.Kr., efter ca. 1186 e.Kr. 

60870029 
Prøve 2, spant 
170 år. heraf 32 splintår. 
1019-1188 e.Kr., ca. 1188 e.Kr. 

60870039 
Prøve 4, spant 
137 år, kun kerneved. 
987-1123 e.Kr., efter ca. 1138 e.Kr. 

60870049 
Prøve 5, spant 
177 år, kun kerneved. 
959-1135 e.Kr., efter ca. 1150 e.Kr. 

60870059 
Prøve A, spantfragment 
53 år, kun kerneved. 
988-1040 e.Kr., efter ca. 1098 e.Kr. 
Hidrører formentlig fra samme træ som 60870069 og 60870079. 

60870069 
Prøve B, spantfragment 
70 år, kun kerneved. 
1010-1079 e.Kr., efter ca. 1098 e.Kr. 
Hidrører formentlig fra samme træ som 60870059 og 60870079. 

60870079 
Prøve C, spantfragment 
99 år, kun kerneved. 
985-1083 e.Kr., efter ca. 1098 e.Kr. 
Hidrører formentlig fra samme træ som 60870059 og 60870069.Tilbage til rapportsiden

NNU report 33, 2000

Back to report page