Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 34, 1998


Synkroniserings positioner for kurverne fra de daterede prøver, Mårup kirke.
 
8113M001
81130049 81130089 81130039 81130069 81130079 81130019 81130099 81130129 81130059 81130109 8113002A
81130049 - 5,93 5,00 5,16 3,28 5,22 3,37 4,78 2,69 3,45
81130089 5,93 - 7,65 7,04 4,13 5,04 4,54 4,58 3,72
81130039 5,00 7,65 - 10,86 7,37 8,17 6,41 6,91 4,41 3,74 3,39
81130069 5,16 7,04 10,86 - 8,81 8,44 8,02 10,43 6,94 4,00
81130079 3,28 4,13 7,37 8,81 - 11,31 11,34 9,40 7,87 5,38 3,07
81130019 5,22 5,04 8,17 8,44 11,31 - 8,18 9,69 7,96 5,67 3,01
81130099 3,37 4,54 6,41 8,02 11,34 8,18 - 8,32 6,12 7,97 3,10
81130129 4,78 4,58 6,91 10,43 9,40 9,69 8,32 - 8,76 6,22 3,18
81130059 2,69 4,41 6,94 7,87 7,96 6,12 8,76 - 6,40 3,11
81130109 3,45 3,72 3,74 4,00 5,38 5,67 7,97 6,22 6,40 - 9,14
8113002A 3,39 3,07 3,01 3,10 3,18 3,11 9,14 -

Mårup kirke. Skema over synkroniseringsværdierne, relativ datering.
 
 
8113M001
DANMARK Sjælland 2M000002 7,32
Øst Jylland 6M100001 4,33
Nord Jylland 8M100002 5,19
Sønder Jylland 9M100023 -
Øst Danmark 9M230001 /
Vest Danmark 9M456781 3,24
TYSKLAND Slesvig-Holstein DM100003 -
Nieders kyst DM200001 2,82
Lüneburger Heide DM200006 -
SVERIGE Sydvest Skåne SM000001 4,60
Skåne SM000004 4,39
Skåne-Blekinge SM000005 9,02
Sydvest Sverige SM000011 /
Sydvest Sverige SM000012 9,04
Ystad område SM100001 7,14
Ystad område SM100003 5,74
Småland-Øland SM600002 -
ENGLAND East Midlands GBM00004 -
London GBM00007 -

Mårup Kirke. Skema over synkroniseringsværdierne, grundkurver, absolut datering.. - = t-værdi lavere end 2,5 / = kort-ingen overlap 
Katalog

81130019
kor, 1. spær fra øst i nordsiden
72 år, splintved?
1369-1440 e.Kr., efter ca. 1461 e.Kr.

8113002A
kor, 2. bindbjælke fra øst i nordsiden
57 år, splintved?
1372-1428 e.Kr., efter ca. 1449 e.Kr.

81130039
kor, 3. spær fra øst i nordsiden
81 år, splintved konstateret.
1356-1436 e.Kr., ca. 1356 e.Kr.

81130049
kor, 3. spær fra øst i sydsiden
56 år, kun kerneved.
1377-1432 e.Kr., efter ca. 1353 e.Kr.

81130059
kor, 3. hanebånd fra øst
57 år, splintved?
1350-1406 e.Kr., efter ca. 1427 e.Kr.

81130069
kor, 4. spær fra øst i nordsiden
70 år, splintved konstateret.
1367-1436 e.Kr., ca. 1456 e.Kr.

81130079
kor, 4. spær fra øst i sydsiden
77 år, kun kerneved.
1356-1432 e.Kr., efter ca. 1452 e.Kr.

81130089
kor, 5. spær fra øst i nordsiden
70 år, splintved?
1368-1437 e.Kr., efter ca. 1458 e.Kr.

81130099
kor, 5. spær fra øst i sydsiden
80 år, kun kerneved.
1356-1435 e.Kr., efter ca. 1455 e.Kr.

81130109
kor, 6. bindbjælke fra øst i nordsiden
70 år, kun kerneved.
1358-1427 e.Kr., efter ca. 1447 e.Kr.

81130119
kor, 7. spær fra øst i nordsiden
23 år, ikke målt.
Ikke dateret.

81130129
kor, 7. spær fra øst i sydsiden
80 år, kun kerneved.
1357-1436 e.Kr., efter ca. 1457 e.Kr.


Tilbage til rapportsiden


NNU report 34, 1998

Back to report page