Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 34, 1999
 
 
betegnelse 0090001a 0090002a 0090003a
0090001a * 16,77 13,41
0090002a 16,77 * 16,42
0090003a 13,41 16,42 *
Tabel 1. Skema over synkroniseringsværdierne, internt
Yngste bevarede årring er dannet i 1269 e.Kr. Fældningstidspunktet for træet, som brædderne stammer fra, er beregnet, ved tillæg for manglende splint, til efter ca. 1290 e.Kr.

Fig 1. Dateringsdiagram, "Ukendt"kirke, nu i Fornsalen, Visby, Gotland
 
 
Dendroproveniens ?
Den beregnede trækurve 0090M001 krydsdaterer med grundkurver for egetræ fra omkring Østersøen. De højeste t-værdier fremkommer med grundkurverne for Sydvest Skåne, og Småland/Øland. Det skal dog bemærkes at proveniens bestemmelse af enkelttræer er ret usikkert.
LAND Grundkurve betegnelse 0090M001
DANMARK Svendborg 4m000001 6,11
Øst Danmark 9m230001 4,00
Jylland 9m456781 3,68
TYSKLAND Slesvig-Holsten dm100003 6,02
Hamburg dm100007 3,94
Lübeck dm100010 5,26
Niedersachsen dm200001 2,52
Weser dm200003 3,03
Weser dm200004 4,27
Niedersachs N dm200005 4,12
Lüneburger H dm200006 3,87
ENGLAND London gbm00005 3,29
POLEN Gdansk Pomern pm000004 4,75
Elblag pm000007 4,86
SVERIGE SV Skåne sm000001 8,50
Lund Skåne Blekinge sm000002 7,59
Vestsverige sm000011 5,35
Ystad sm100003 3,21
Gotland sm400001 2,53
Mellemsverige sm600001 7,05
Småland Øland sm600002 8,40
Tabel 2: "Ukendt" kirke, Gotland. Skema over synkroniseringsværdierne mellem trækurve 0090M001 og diverse grundkurver fra Nord Europa.


Katalog
0090001A
Ukendt kirke; altertavle I98/B202 Fornsalen, Visby, øverste bræt
153 år, kun kerneved.
1068-1220 e.Kr., fældet efter ca. 1290
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 0090002A og 0090003A

0090002A
Ukendt kirke; altertavle; I98/B202 Fornsalen, Visby, mellemste bræt
216 år, kun kerneved.
1054-1269 e.Kr., fældet efter ca. 1290
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 0090001A og 0090003A

0090003A
Ukendt kirke; retable I98/B202 Fornsalen, Visby, nederste bræt
196 år, kun kerneved.
1065-1260 e.Kr., fældet efter ca. 1290
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 0090001A og 0090002ATilbage til rapportsiden

NNU report 34, 1999
"UKENDT" KIRKE, GOTLAND

Alter piece, "Unknown" church, now in Fornsalen, Visby, Gotland
Three boards of Quercus sp., oak were examined. Only heartwood is preserved on the boards. All the boards are dated. The boards are given the names 0090001a, 0090002a and 0090003a (see the table at the end of the report).
The analysis shows that the boards all probably come from a single tree. The tree-ring curves from the boards are averaged to a mean curve named 0090M001 which is used in further analysis.
The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1269.
Correcting for missing sapwood, the felling date for the tree, from which the boards are made, is estimated at after circa AD 1290.

Dendroprovenance ?
The averaged curve 0090M001 cross-dates with master chronologies for oak from around the Baltic Sea. The highest t-value appears with the master chronology for southwest Skåne (SW Sweden), and Småland/Øland (S Sweden). It should be pointed out though that provenance determination of a single tree is not reliable.


Back to report page