Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 36, 1999
betegnelse 0092001 0092003
0092001a * 6,23
0092003a 6,23 *
Tabel 1. Skema over synkroniseringsværdierne, internt
Fig 1. Dateringsdiagram, Källunge kirke, Gotland
LAND grundkurve betegnelse 0092m001
DANMARK Svendborg 4m000001 3,43
Jylland 9m456781 3,32
TYSKLAND Slesvig-Holsten dm100003 4,10
Lübeck dm100008 3,25
Vest Tyskland dm300001 3,32
NETHERLANDS NL nl000001 3,02
POLEN Gdansk Pomern pm000004 3,98
Elblag pm000007 3,80
SVERIGE SV Skåne sm000001 6,89
Lund Skåne Blekinge sm000002 7,26
Vestsverige sm000011 3,94
Ystad sm100003 3,58
Mellemsverige sm600001 3,12
Småland Øland sm600002 4,46
Tabel 2: Källunge kirke, Gotland. Skema over synkroniseringsværdierne mellem trækurve 0092M001 og diverse grundkurver fra Nord Europa.

Venstre tårn
Fire brædder er undersøgt fra venstre tårn. Kurverne fra to af brædderne (0092101A og 0092103A) krydsdaterer med hinanden og kurverne fra de to andre brædder (0092102A og 0092104A) krydsdaterer ligeledes med hinanden. Kurverne kan sammenregnes til to middelkurver (00921M01 og 00921M02) på henholdsvis 34 og 40 år. Kurverne fra brædderne kunne ikke dateres formentlig på grund af for få årringe.

Katalog
0092001A
altertavle højre (søndre) tårn bagerste bræt
133 år, kun kerneved.
1161-1293 e.Kr., fældet efter ca. 1314 e.Kr.

0092002A
altertavle højre (søndre) tårn venstre bræt
59 år, kun kerneved.
Ikke dateret.
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 0092004A

0092003A
altertavle højre (søndre) tårn front bræt
179 år, kun kerneved.
1123-1301 e.Kr., fældet efter ca. 1322 e.Kr.

0092004A
altertavle højre (søndre) tårn højre bræt
71 år, kun kerneved.
Ikke dateret.
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 0092002A

0092101A
altertavle venstre (nordre) tårn højre bræt
31 år, heraf 3 år i splintved.
Ikke dateret.

0092102A
altertavle venstre (nordre) tårn bagerste bræt
37 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

0092103A
altertavle venstre (nordre) tårn venstre bræt
34 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

0092104A
altertavle venstre (nordre) tårn front bræt 
38 år, kun kerneved.
Ikke dateret.Tilbage til rapportsiden

NNU report 36, 1999
KÄLLUNGE KIRKE, GOTLAND

Alter piece, Källunge church, Gotland
Eight boards of Quercus sp., oak were examined. Sapwood is preserved on one of the boards, where 3 sapwood years are identified. Two of the boards are dated, though not the one with sapwood. The boards are given the names 0092001A, 0092002A, 0092003A, 0092004A, 0092101A, 0092102A, 0092103A and 0092104A.

Right tower
Four boards were examined. The analysis shows that two boards (0092002A and 0092004A) probably come from the same tree. The curves from these boards are averaged to one which represents the tree. The curve could not be dated.

The dated samples are averaged to a mean curve of 179 years which covers the period AD 1123-1301. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1301. Correcting for missing sapwood, the felling date for the trees, from which the boards derive, is estimated at after circa AD 1322.

Dendroprovenance ?
The averaged curve 0092M001 cross-dates with master chronologies for oak from around the Baltic sea. The highest t-value appears with master chronologies from Lund/Skåne/Blekinge - southwest Sweden. It should be pointed out though that the t-values are too low to determine the provenance.

Left tower
Four boards were examined from the left tower. The curves from two of the boards (0092101A and 0092103A) cross-match with each other and similarly, the curves from the other two other boards (0092102A and 0092104A) cross-match with each other. The curves are averaged to two mean curves of 34 and 40 years respectively. The curves from the boards could not be dated, most likely because they contain too few tree-rings.


Back to report page