Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 3, 2003

GL. STRAND/SNAREGADE/NABOLØS, KØBENHAVN

Københavns Bymuseum.
Indsendt af Jane Jark Jensen og Mathias Søndergaard.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8186

Tømmer (arkæologisk udgravning)
Tolv prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Ni er dateret. Ti prøver har splintved bevaret. Af disse har fem prøver barkkant bevaret, og stammer fra træer, som er fældet i vækstsæsonens start.

Årringskurverne fra otte af de daterede prøver krydsdaterer og er sammenregnet til en middelkurve (21571M01) på 219 år, som dækker perioden 1126-1344. Den niende kurve har ingen overlap med de otte andre.

A8186 Gl.Strand/Snaregade/Naboløs - synkroniseringer med referencekurver
2571M01
Løngangstræde, Kbh., 2025m001 5.66
Løngangstræde, Kbh., 2025m003 5.75
Kompagnistræde 30, 2074m001 5.70
Sjælland, 2i900001 8.64
Svendborg, 4m000001 6.48
Jylland/Fyn, 9m456781 4.16
Slesvig-Holsten, dm100003 5.01
Lybæk, dm100008 5.52
Polen, Gdansk, pm000004 6.64
Sydvestskåne, sm000001 7.89
Lund, sm000006 8.28
 
Tømmeret kommer fra tre tætliggende lokaliteter.

Gl. Strand
Fem prøver undersøgt, tre dateret. Af de daterede prøver, har to splintved bevaret. Kurven, 21571019, fra den ældste prøve, der kun har kerneved bevaret, stammer fra et træ, som er fældet efter ca. 1270 e.Kr. Yngste bevarede årring dannet i 1249.

Kurverne, 21571029 og 21571039, fra de to andre prøver, som har splintved bevaret, stammer fra træer, der efter tillæg af manglende splintved, har et beregnet fældningstidspunkt på ca. 1332 e.Kr. Yngste bevarede årring dannet i 1328.

Snaregade
Én prøve undersøgt, dateret. Prøven, der kun har kerneved bevaret, stammer fra et træ, som er fældet efter ca. 1256 e.Kr. Yngste bevarede årring dannet i 1241.

Naboløs
Seks prøver undersøgt, fem dateret. Alle prøver har splintved bevaret, heraf har fire barkkant. Da barkringen ikke er færdigdannet, indikerer det, at disse prøver stammer fra træer, som er fældet i vækstsæsonen.

På grundlag af undersøgelsen kan prøverne deles op i tre grupper.

Ældste gruppe består af kurverne 21571089 og 21571112, hvoraf prøven fra den sidst nævnte har barkkant bevaret. Træerne, som prøverne kommer fra, er fældet 1324 e.Kr. forår/sommer.

Næstældste gruppe består af kurverne 21571109 og 21571079, som kommer fra prøver, der begge har barkkant bevaret. Træerne, som prøverne kommer fra er fældet 1344 e.Kr. forår/sommer.

Yngste gruppe består af kurven 21571099, som kommer fra en prøve, der har barkkant bevaret. Træet, som prøven kommer fra, er fældet 1396 e.Kr. forår/sommer.

Splintstatistik: 20 -5/+10 årGl. Strand

21571019 
KBM 2747, D1, A107 
124 år, kun kerneved. 
1126-1249 e.Kr., efter ca. 1270 e.Kr. 

21571029 
KBM 2747, D2, A108 
121 år, heraf 16 splintår. 
1207-1327 e.Kr., ca. 1332 e.Kr. 

21571039 
KBM 2747, D3, A109 
112 år, heraf 15 splintår. 
1217-1328 e.Kr., ca. 1332 e.Kr. 

21571049 
KBM 2747, D4, A76 
70 år, heraf 29 splintår - barkkant - sommerfældning. 
Ikke dateret. 

21571059 
KBM 2747, D5, A77 
40 år, heraf 2 splintår. 
Ikke dateret. 

Snaregade

21571069 
KBM 2747, D6, A130 
104 år, kun kerneved. 
1138-1241 e.Kr., efter ca. 1260 e.Kr. 

Naboløs

21571079 
KBM 2747, D7, A12 
142 år, heraf 19 splintår - barkkant - sommerfældning. 
1203-1344 e.Kr., 1344 e.Kr. 

21571089 
KBM 2747, D8, A14 
146 år, heraf 9 splintår. 
1176-1321 e.Kr., ca. 1324 e.Kr. 
4 årig cyclus i årringforløbet. 

21571099 
KBM 2747, D9, A15 
51 år, heraf 15 splintår - barkkant - sommerfældning. 
1346-1396 e.Kr., 1396 e.Kr. 

21571109 
KBM 2747, D10, A32 
142 år, heraf 13 splintår - barkkant - sommerfældning. 
1202-1344 e.Kr., 1344 e.Kr. 

21571119 
KBM 2747, D11, A49 
86 år, heraf 22 splintår. 
Ikke dateret. 

21571129 
KBM 2747, D12, A2 
147 år, heraf 13 splintår - barkkant - sommerfældning. 
1178-1324 e.Kr., 1324 e.Kr.


Tilbage til rapportsiden