Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 45, 1998
A6802 Rømø, Stagbjergvej 30, synkroniseringer - indbyrdes og mod grund- og referencekurver
50651019 50651029
50651019
50651029 0,00
Norge, Vennesla+Bjørvatn, N053N027 3,59 2,52
Højbro Plads, 20901M01 5,50 2,82
Wh-Sengwarden, Tyskland 6,48 4,43
Vest-danmark/Fyn, 9M456781 1,91 3,38
Slesvig-Holsten, DM100003 0,00 1,90
 
Havnebyvej 227
Ni prøver af Quercus sp., er undersøgt. Fire er dateret. Tre prøver havde splintved bevaret. Ingen af disse er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1710. Det beregnede fældningstidspunkt for træet, der har leveret tømmer til prøven (50652059), er beregnet til efter ca. 1725.
Til dateringen er anvendt grund- og referencekurver fra Norge og Tyskland.

Splintstatistik: K. Christensen, upubl.

A6802 Rømø, Havnebyvej 227, synkroniseringer - indbyrdes og mod grund- og referencekurver
2049 2059 2069 2099 Norge, Vennesla + Bjørvatn 
N053N027
V-Tyskland 

DM300001

Vest-danmark/Fyn 

9M456781

Slesvig-Holsten 

DM100003

2049 4,90 3,80 1,62 1,91
2059 3,86 3,30 1,46 1,26 1,52
2069 3,74 0,96 3,06 2,49 0,27 0,53
2099 5,78 2,86 3,56 4,90 2,33 1,95 3,06
2M01 - 3,89 4,37 - 6,21 3,71 1,78 2,97
2M02 - 3,62 - - 6,23 3,71 1,56 2,68
2M03 - - - - 6,48 3,84 1,28 2,41

50652M01 er sammenregnet af 50652049 og 50652099
50652M02 er sammenregnet af 50652049, 50652069 og 50652099
50652M03 er sammenregnet af 50652049, 50652059, 50652069 og 50652099 
Katalog
Stagbjergvej 30  Havnebyvej 227 
50651019 
Loftbjælke HB VI 
225 år, heraf 3 splintår. 
1314-1538 e.Kr., ca. 1551 e.Kr. 

50651029 
Loftbjælke HB IV 
71 år, heraf 8 splintår. 
1486-1557 e.Kr., ca. 1565 e.Kr. 

50651039 
Loftbjælke HB III 
36 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 
 
 

50652019 
Stolpe HSN I 
66 år, heraf 13 splintår. 
Ikke dateret. 

50652021 
Stolpe HSN II (1)
55 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 
Udtaget fra samme stolpe som HSN II (2), men kan ikke synkroniseres. 

50652022 
Stolpe HSN II (2)
53 år, heraf 4 splintår. 
Udtaget fra samme stolpe som HSN II (1), men kan ikke synkroniseres. 

50652039 
Stolpe HSN VII 
48 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

50652049 
Stolpe HSN VIII 
72 år, kun kerneved. 
1622-1693 e.Kr., efter ca. 1710 e.Kr. 

50652059 
Stolpe HSN IX 
77 år, kun kerneved. 
1634-1710 e.Kr., efter ca. 1725 e.Kr. 

50652069 
Stolpe HSN X 
71 år, kun kerneved. 
1617-1687 e.Kr., efter ca. 1705 e.Kr. 

50652079 
Stolpe HSN XI 
35 år, heraf 5 splintår. 
Ikke dateret. 

50652089 
Stolpe HSN XIII 
35 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

50652099 
Stolpe HSN XV 
91 år, kun kerneved. 
1613-1703 e.Kr., efter ca. 1720 e.Kr. 


Tilbage til rapportsiden


NNU report 45, 1998

Back to report page