Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 4, 2000
A6802 J. Tagholmsvej, Rømø interne synkroniseringer
50653M01 50653M02
50653039 50653069 50653109 50653079 50653089
50653039 11.64 11.46 2.46 2.20
50653069 11.64 11.82 4.95 4.68
50653109 11.46 11.82 4.02 4.02
50653079 2.46 4.95 4.02 10.91
50653089 2.20 4.68 4.07 10.91

 
 
A6802 J. Tagholmsvej 9, Rømø synkroniseringer mod referencekurver
50653M01 50653M02 50653M03
Højbro Plads, Kbh., 20901M01 6,27 1,86 4,33
Wh-Sengwarden, Tyskland 6,30 3,72 6,03
Nyborg Slot, 4077M001 6,44 0,89 3,33
Kirker i Vendsyssel, 81M00004 6,33 3,70 5,68
Nordjyllandskurven, 8M100002 4,01 4,06 4,63
Vest-danmark/Fyn, 9M456781 3,59 0,00 1,49
Sjælland, NB800000 5,42 2,58 4,46
Norge, Vennesla+Bjørvatn, N053N027 3,93 1,40 3,41
Skåne/Blekinge, SM000005 5,67 1,06 3,79
Ystad - området, SM100001 3,83 4,27 5,13

50653M01 er sammenregnet af 50653039, 50653069 og 50653109.
50653M02 er sammenregnet af 50653079 og 50653089.
50653M03 er sammenregnet af 50653039, 50653069, 50653109, 50653079 og 50653089.
 


Hus, Havnebyvej 6 (artikel nr.: 102 Ki)
Tre prøver af Quercus sp., eg og fem prøver af Pinus sp., fyr er undersøgt. Alle prøverne af egetræ er dateret, og tre af fyrretræsprøverne er dateret.

Undersøgelsen viser at de undersøgte prøver kommer fra to tidsperioder. Uden nærmere beskrivelse af materialet vedr. genbrug kan dateringerne tolkes som henholdsvis opførelse og reparation af huset.

Første fase - opførelse
Én egetræsprøve og tre fyrretræsprøver repræsenterer denne fase. Yngste bevarede årring på egetræsprøven er dannet i 1599. Splintvedgrænse konstateret på prøven. Korrigeres der for manglende splintved, kan det beregnes, at træet, der har leveret tømmer til prøven (50654019) er fældet i perioden ca. 1614-1629.

Yngste bevarede år på fyrretræsprøverne er dannet i 1614. Splintved er konstateret på alle prøverne, men det er ikke muligt at fastslå kerne-/splintvedgrænsen. Dateringen af egetræsprøven taget i betragtning, kan fældningstidspunktet for træerne, som har leveret tømmer til fyrretræsprøverne også sættes til denne periode, ca. 1614-1629.

Kurverne fra de to udaterede fyrretræsprøver krydsdaterer og kan sammenregnes til en middelkurve på 126 år (50654M01).

Anden fase - reparation
To egetræsprøver repræsenterer denne fase. Yngste bevarede årring er dannet i 1732 (50654039). Korrigeres der for manglende splintved, kan det beregnes, at træerne, der har leveret tømmer til prøverne er fældet i 1732 eller kort efter.

Til dateringen af egetræsprøverne er der anvendt referencekurver fra Danmark og Slesvig-Holsten. Til dateringen af fyrretræsprøverne er der anvendt referencekurver for fyrretræ fra Sverige og Sjælland.

Splintstatistik (eg): ca. 20 år -5/+10. 
 
A6802, Havnebyvej 6, Rømø Eg Eg Fyr
Synkroniseringer mod referencekurver 50654019 50654m03 50654m02
Sønderjylland, 9m100023 5.42 3.56 -
Jylland/Fyn, 9m456781 5.95 5.33 -
Slesvig-Holsten, dm100003 3.84 4.97 -
Lund, Sverige, sm000006 1.70 5.14 -
B&W-grunden, Kbh., 21014m02 - - 3.17
Oslo, Norge, 20000059 - - 4.26
Svendborg + Norge, fyrsven1 - - 3.53
Svendborg + Sverige, fyrsven2 - - 3.24
Gotland, Sverige, gotpinus - - 3.43
Helsingland, Sverige, helpin01 - - 4.58
Vennesla + Bjørvatn, n053n027 (eg) - - 4.01
Gravsten, stb00002 - - 3.47
Jämtland, Sverige, stb00003 - - 4.93
Åland, aalpin01 - - 4.17

50654M02 er sammenregnet af 50654029 og 50654039
50654M03 er sammenregnet af 50654049, 50654069 og 50654079


Katalog
J. Tagholmsvej 9

50653019
Stolpe HSN I (2 prøver)
163 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

50653029
Knægt KN NO
53 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

50653039
Stolpe HSN II (2 prøver)
45 år, kun kerneved.
1405-1449 e.Kr., efter ca. 1469 e.Kr.

50653049
Stolpe HSN III (2 prøver)
44 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

50653059
Stolpe HSN IV
99 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

50653069
Stolpe HSN V (3 prøver)
82 år, kun kerneved.
1382-1463 e.Kr., efter ca. 1483 e.Kr.

50653079
Stolpe HSN VI (2 prøver)
192 år, kun kerneved.
1343-1534 e.Kr., efter ca. 1554 e.Kr.

50653089
Stolpe HSN VII (2 prøver)
128 år, kun kerneved.
1356-1483 e.Kr., efter ca. 1503 e.Kr.

50653099
Stolpe HSN VIII (2 prøver)
60 år, kun kerveved.
Ikke dateret.

50653109
Stolpe HSS IV
122 år, kun kerneved.
1391-1512 e.Kr., efter ca. 1532 e.Kr.

Følgende prøver er ikke målt, da de indeholdt for få årringe til en dendrokronologisk undersøgelse.

Stolpe HSN IX (2 prøver)
ca. 20 år.
Ikke målt.

Stolpe HSN X (2 prøver)
10-12 år.
Ikke målt.

Havnebyvej 6

Egetræ

50654019
Stolpe HSS IV
133 år, kun kerneved, men på grænsen til splint.
1467-1599 e.Kr., ca. 1614-1629 e.Kr.

50654029
Stolpe HSS V
153 år, kun kerneved.
1561-1713 e.Kr., efter ca. 1733 e.Kr.

50654039
Stolpe HSS VI
183 år, heraf 20 splintår.
1550-1732 e.Kr., ca. 1732 e.Kr.
 

Fyrretræ

50654049
Rem HRS
149 år.
1466-1614 e.Kr.

50652059
Bjælke HB II
117 år.
Ikke dateret.

50652069
Bjælke HB III
126 år.
1486-1611 e.Kr.

50652079
Bjælke HB IV
103 år.
1480-1582 e.Kr.

50652089
Bjælke HB V
101 år.
Ikke dateret.

 

Tilbage til rapportsiden


NNU report 4, 2000
J. TAGHOLMSVEJ 9 AND HAVNEBYVEJ 6, RØMØ


Back to report page