Dendrokronologisk Laboratorium


NNU rapport 56, 1999
1019 1029 1039 1049 1059 1069 1079 1089 1109 1129 1139 1149 1159 1169 1179 1189
60131019 * - v - v - - 3.09 - \ \ 3.21 - 3.56 - -
60131029 - * v - v - - - - \ - 3.23 - - - -
60131039 v v * v v v v v v v v v v v v v
60131049 - - v * v - - - - \ - 3.29 - - - -
60131059 v v v v * v v v v v v v v v v v
60131069 - - v - v * - - - - - - - - - 3.22
60131079 - - v - v - * - - 4.91 5.46 3.62 4.89 3.69 - 3.87
60131089 3.09 - v - v - - * - \ - - - - - -
60131109 - - v - v - - - * 4.55 3.53 - - - - -
60131129 \ \ v \ v - 4.91 \ 4.55 * 6.47 - 3.55 - - 4.86
60131139 \ - v - v - 5.46 - 3.53 6.47 * - 3.28 - - 3.31
60131149 3.21 3.23 v 3.29 v - 3.62 - - - - * - 3.06 4.09 3.47
60131159 - - v - v - 4.89 - - 3.55 3.28 - * 5.39 - 3.62
60131169 3.56 - v - v - 3.69 - - - - 3.06 5.39 * - -
60131179 - - v - v - - - - - - 4.09 - - * -
60131189 - - v - v 3.22 3.87 - - 4.86 3.31 3.47 3.62 - - *
A5885 Boringholm voldsted. Skema over synkroniseringsværdierne (t-værdi ved brug af CROS (Bailie & Pilcher 1973)), relativ datering.
- ingen t-værdi.
\ overlap under 30 år.
v kurven er synkroniseret visuelt, da den indeholder under 30 år.
 
 
 
1019 1029 1049 1069 1079 1089 1109 1129 1139 1149 1159 1169 1179 1189 1m06 1m07
0012m002, Ll. Kregme \ \ \ 4.37 - \ - 3.13 - 3.56 - - 3.25 4.38 3.50 5.07
2m000002, Sjælland - - - - 5.92 - - - - - - - - - 3.59 -
4077m001, Nyborg Slot 3.02 4.02 - - 3.40 - - - - 3.99 3.67 - - - 4.72 -
4m000001, Svendborg \ \ \ - - \ - 4.01 - - 3.15 3.60 - - 3.32 -
6m100001, Østjylland - 4.05 - 3.52 4.93 5.57 - - - 3.08 3.12 - - - 4.50 -
81m00003, Vendsyssel. kirker - - - - - - - 3.48 - 4.92 4.49 4.40 - - 5.59 -
9m100023, Sdr.Jylland - - 3.80 - - - - - - 3.95 - - 4.20 3.38 3.70 4.63
9m456781, Jylland/Fyn - 4.75 - - 3.12 - - - - 3.79 3.92 - - - 3.71 -
dm100001, Slesvig-Holsten - - - - 3.70 - - 3.62 - - - - - 3.03 3.06 -
dm200005, Tyskland - - - - 3.43 - - - - 3.97 - - 3.13 - 3.42 3.38
sm000001, Sydvest Skåne - - - - - - - 3.16 - - 3.45 - - - 3.65 -
sm000004, Skåne ege kronologi - - - - - 3.80 - - - - 3.19 - - - 3.70 -
sm000006, Lund, Sverige - - - - 4.32 4.86 - 3.13 - 4.17 5.01 3.94 - - 5.50 -
sm100003, Ystad, Sverige - - 3.16 - 5.13 4.35 - - - 3.46 4.75 3.48 3.20 4.73 6.35 4.93
A5885 Boringholm voldsted. Skema over synkroniseringsværdierne mellem trækurverne, samt middelkurverne 6013m006 og 6013m007, og referencekurver fra landene omkring den vestlige Østersø (t- værdi ved brug af CROS (Bailie & Pilcher 1973)).
- Ingen t-værdi.
\ overlap under 30 år.


Katalog
60131019 
Stolpe 1, voldgrav nord. 
33 år, heraf 6 splintår (barkkant - vinterfældning). 
1347-1379 e.Kr., 1379/80 e.Kr. 

60131029 
Stolpe 2, voldgrav nord. 
41 år, heraf 16 splintår (barkkant - sommerfældning). 
1340-1380 e.Kr., 1380 e.Kr. 

60131039 
Stolpe 3, voldgrav nord. 
29 år, heraf 12 splintår. 
1351-1379 e.Kr., ca. 1379 e.Kr. 

60131049 
Stolpe 4, voldgrav nord. 
40 år, heraf 10 splintår (barkkant - sommerfældning). 
1341-1380 e.Kr., 1380 e.Kr. 

60131059 
Stolpe 5, voldgrav nord. 
27 år, heraf 11 splintår (barkkant - sommerfældning). 
1354-1380 e.Kr., 1380 e.Kr. 

60131069 
Stolpe 6, voldgrav nord. 
48 år, heraf 7 splintår (barkkant - vinterfældning). 
1332-1379 e.Kr., 1379/80 e.Kr. 

60131079 
Stolpe 7, bro syd. 
61 år, heraf 12 splintår (barkkant - vinterfældning). 
1307-1367 e.Kr., 1367/68 e.Kr. 

60131089 
Stolpe 8, bro syd. 
43 år, heraf 9 splintår. 
1343-1385 e.Kr., ca. 1386-1401 e.Kr. 

60131099 
Stolpe 9, bro syd. 
20 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

60131109 
Stolpe 10, voldgrav syd. 
49 år, kun kerneved. 
1318-1366 e.Kr., efter ca. 1376 e.Kr. 

60131119 
Stolpe 11, voldgrav syd. 
32 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

60131129 
Stolpe 12, bro syd. 
36 år, kun kerneved. 
1312-1347 e.Kr., efter ca. 1357 e.Kr. 

60131139 
Stolpe 13, bro syd. 
50 år, heraf 2 splintår. 
1312-1361 e.Kr., ca. 1369-1384 e.Kr. 

60131149 
Stolpe 14, østhjørne af banke. 
79 år, heraf 20 splintår (barkkant - sommerfældning). 
1302-1380 e.Kr., 1380 e.Kr. 

60131159 
Stolpe 15, østhjørne af banke. 
67 år, heraf 14 splintår (barkkant - vinterfældning). 
1313-1379 e.Kr., 1379/80 e.Kr. 

60131169 
Stolpe 16, østhjørne af banke. 
41 år, heraf 2 splintår. 
1326-1366 e.Kr., ca. 1379 e.Kr. 

60131179 
Stolpe 19, husstolpe fra borgen. 
84 år, heraf 16 splintår. 
1286-1369 e.Kr., ca. 1370 e.Kr. 

60131189 
Stolpe 20, husstolpe fra borgen. 
76 år, heraf 13 splintår. 
1295-1370 e.Kr., ca. 1372 e.Kr.Tilbage til rapportsiden

NNU report 56, 1999
BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT

Back to report page