Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 7, 2003

Brobyværk

09.04.21 Sønder-Broby
Indsendt af Odense Bys Museer ved Jacob Tue Chrisstensen og Jørgen Nielsen.
Undersøgt af Thomas Bartholin og Niels Bonde.
NNU j.nr. A7449

Fabrik, stemmeværk
Tømmer nedrammet i bunden af Odense å.
30 prøver undersøgt. 28 af Quercus sp., eg, og to af Fagus sylv., bøg.
18 prøver er dateret, alle af egetræ. Én prøve er kasseret som uegnet. De to prøver af bøgetræ er ikke dateret. Årringskurverne fra 15 af de daterede prøver krydsdaterer og kan sammenregnes til en middelkurve (4031i001) på 269 år, som dækker perioden 1506-1774 (se tabel s. 7).

Årringskurverne fra 13 af prøverne (se katalog) udviser en 4-årrig cyklus, som sandsynligvis er forårsaget af 'angreb' (afløvning) af oldenborre-billen i dens flyveår. En del af de inficerede årringskurver indgår i den beregnede middelkurve (4031i001). En analyse af denne kurve viser, at 11 minima ('flyveår') fremtræder i en fast 4-årrig rytme fra 1714-1754 (begge år inklusive).

De daterede prøver deler sig i 6 grupper, som kan repræsentere forskellige anlægs- og reparationsfaser.

Ældste fase - A - (byggefase?) er repræsenteret ved tre prøver (40311119, 40311149 og 40311209), hvoraf to har rest af splintved bevaret. Prøverne stammer fra træer, der er fældet omkring 1650.

Fase B er repræsenteret ved tre prøver (40311039, 40311079 og 40311199). Èn af prøverne har komplet splintvedszone med barkring bevaret. Det kan beregnes, at denne prøve stammer fra et træ, som er fældet i vinterhalvåret 1700-01, hvilket også kan sættes som fældningstidpunkt for de to øvrige træer.

Fase C er repræsenteret ved tre prøver (40310019, 40311059 og 40311219). Èn af prøverne har rest af splintved bevaret, hvor årringene dog ikke er målbare. Korrigeres der for manglende årringe i splintveddet, kan det beregnes, at denne prøve stammer fra et træ, som er fældet 1718-28, hvilket også kan sættes som fældningstidpunkt for de to øvrige træer.

Fase D er repræsenteret ved tre prøver (40311109, 40311159 og 40311189). Èn af prøverne har splintved bevaret (sandsynligvis komplet). Denne prøve stammer fra et træ, som er fældet i vinterhalvåret 1746-47, hvilket også kan sættes som fældningstidpunkt for de to øvrige træer.

Fase E er repræsenteret ved fire prøver (40311029, 40311069, 40311139 og 40311169). To af prøverne har rest af splintved bevaret. Korrigeres der for manglende årringe i splintveddet kan det beregnes, at de to prøver stammer fra træer, der er fældet hhv 1754-69 og 1761-76. Det vil sige ca. 1765, hvilket også kan sættes som fældningstidpunkt for de to øvrige træer.

Fase F er repræsenteret ved to prøver (40311019 og 40311099). Begge prøver splintved bevaret, den ene sandsynligvis med barkring. Fældningstidspunktet for de to træer, som prøverne stammer fra kan sættes til vinterhalvåret 1774 og 1774-86. Det vil sige ca. 1774-05.

Splintstatistik: 20 [-5,+10]

Brobyværk. Dateringsdiagram med de daterede prøver sorteret i faser.

Borbyværk. Tabel. Absolut datering. t-værdier.

Directory YR-CROS73 matrix by Niels Bonde t-values over 0.00
\ = overlap < 15 years
- = t-values less than 0.00

Filenames - - 4031i001
- start dates AD 1506
- dates end AD 1774
Path d:\master\d\nordvest
dm100003 AD 436 AD 1968 3.26 SCHLESWIG-HOLSTEIN CATRAS NB 1.2.88 
dm100007 AD 1080 AD 1967 1.29 HAMBURG 1080-1967 5.12.90 
dm100010 AD 1023 AD 1723 3.45 LÜBECK-CHRONOLOGIE 17.12.91 
dm200001 AD 1082 AD 1972 4.94 NIEDERS. KUESTENRAUM 5.12.90 
dm200004 30 BC AD 1960 2.79 G WESER 1986 HGWE0000 L 5.12.90 
dm200005 AD 915 AD 1873 4.51 Niedersachsen; Nord HCN90 2.2.93 
dm200006 AD 914 AD 1873 4.20 Lüneburger Heide OS HCO 2.2.93 
Path d:\master\dk\2
2x900001 AD 830 AD 1997 10.18 Sjælland 227 timber mean+signatures made 16-12-2001 
Path d:\master\dk\4
4004m001 AD 1647 AD 1777 9.89 ELLESTED MØLLE + LADE 31.3.98 
4017m001 AD 1433 AD 1593 2.38 A7321 Fjelstedgården M001 25.11.92 
4077m006 AD 1585 AD 1707 7.77 A8038 Nyborg slot 13 trees 16-06-1999 
Path d:\master\dk\6
6m100001 AD 1322 AD 1776 6.70 East Jutland CATRAS NB 13.11.95 
Path d:\master\dk\9
9m456781 109 BC AD 1986 6.45 Jylland/Fyn 7.12.97 
Path d:\master\s
sm000005 AD 1274 AD 1974 4.50 SKAANE+BLEKINGE 29/2 15.11.91 
Beregning af middelkurve (index) 4031i001

New mean sequence made by Niels Bonde

Of type W 15 5 dated AD 1506 to AD 1774 contains

e:\fyn\broby\40311019.d dated AD 1671 to AD 1774 of type R 31 ! filtered *
e:\fyn\broby\40311029.d dated AD 1585 to AD 1729 of type R 0 N filtered
e:\fyn\broby\40311059.d dated AD 1543 to AD 1698 of type R 0 B filtered
e:\fyn\broby\40311069.d dated AD 1651 to AD 1739 of type R 0 B filtered *
e:\fyn\broby\40311079.d dated AD 1545 to AD 1700 of type R 17 Y filtered
e:\fyn\broby\40311109.d dated AD 1563 to AD 1714 of type R 0 N filtered *
e:\fyn\broby\40311119.d dated AD 1513 to AD 1630 of type R 10 N filtered
e:\fyn\broby\40311139.d dated AD 1648 to AD 1755 of type R 9 N filtered *
e:\fyn\broby\40311149.d dated AD 1533 to AD 1626 of type R 0 B filtered *
e:\fyn\broby\40311159.d dated AD 1623 to AD 1746 of type R 15 ! filtered *
e:\fyn\broby\40311169.d dated AD 1637 to AD 1732 of type R 0 N filtered
e:\fyn\broby\40311189.d dated AD 1656 to AD 1719 of type R 0 N filtered *
e:\fyn\broby\40311199.d dated AD 1565 to AD 1670 of type R 0 N filtered
e:\fyn\broby\40311209.d dated AD 1506 to AD 1620 of type R 0 N filtered *
e:\fyn\broby\40311219.d dated AD 1573 to AD 1696 of type R 0 N filtered

* OBS årringskurve med 4-årrig cyclus 
Daterede prøver: Quercus sp.,eg

\fyn\broby\40310019.d 
Title : A7449 Brobyværk I [indsendt før 1988] 
Raw Ring-width QUSP data of 86 years length 
Dated AD 1612 to AD 1697 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 242.79 Sensitivity 0.20 
Interpretation: after AD 1712 

\fyn\broby\40311019.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x28 
Raw Ring-width QUSP data of 104 years length 
Dated AD 1671 to AD 1774 
31 sapwood rings and possible bark surface 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 143.00 Sensitivity 0.25 
Interpretation: AD 1774? 

\fyn\broby\40311029.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x30 
Raw Ring-width QUSP data of 145 years length 
Dated AD 1585 to AD 1729 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 157.68 Sensitivity 0.20 
Interpretation: after AD 1744 

\fyn\broby\40311039.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x31 
Raw Ring-width QUSP data of 60 years length 
Dated AD 1623 to AD 1682 
0 sapwood rings and no bark surface 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 258.13 Sensitivity 0.19 
Interpretation: after AD 1697 

\fyn\broby\40311059.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x34 
Raw Ring-width QUSP data of 156 years length 
Dated AD 1543 to AD 1698 
0 sapwood rings but h/s boundary present 
Average ring width 187.69 Sensitivity 0.27 
Interpretation: AD 1718-28 

\fyn\broby\40311069.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x36 
Raw Ring-width QUSP data of 89 years length 
Dated AD 1651 to AD 1739 
0 sapwood rings but h/s boundary present 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 237.48 Sensitivity 0.22 
Interpretation: AD 1754-69 

\fyn\broby\40311079.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x38 
Raw Ring-width QUSP data of 156 years length 
Dated AD 1545 to AD 1700 
17 sapwood rings and bark surface 
Average ring width 165.33 Sensitivity 0.22 
Interpretation: AD 1700 

\fyn\broby\40311099.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x40 
Raw Ring-width QUSP data of 80 years length 
Dated AD 1694 to AD 1773 
17 sapwood rings and possible bark surface 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 135.64 Sensitivity 0.27 
Interpretation: AD 1774-86 

\fyn\broby\40311109.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x42 
Raw Ring-width QUSP data of 152 years length 
Dated AD 1563 to AD 1714 
0 sapwood rings and no bark surface 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 123.37 Sensitivity 0.19 
Interpretation: after AD 1729 

\fyn\broby\40311119.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x43 
Raw Ring-width QUSP data of 118 years length 
Dated AD 1513 to AD 1630 
10 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 173.23 Sensitivity 0.18 
Interpretation: AD 1635-50 

\fyn\broby\40311139.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x45 
Raw Ring-width QUSP data of 108 years length 
Dated AD 1648 to AD 1755 
9 sapwood rings and no bark surface 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 217.52 Sensitivity 0.33 
Interpretation: AD 1761-76 

\fyn\broby\40311149.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x46 
Raw Ring-width QUSP data of 94 years length 
Dated AD 1533 to AD 1626 
0 sapwood rings but h/s boundary present 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 179.61 Sensitivity 0.18 
Interpretation: AD 1641-56 

\fyn\broby\40311159.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x50 
Raw Ring-width QUSP data of 124 years length 
Dated AD 1623 to AD 1746 
15 sapwood rings and possible bark surface 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 198.17 Sensitivity 0.25 
Interpretation: AD 1746? 

\fyn\broby\40311169.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x52 
Raw Ring-width QUSP data of 96 years length 
Dated AD 1637 to AD 1732 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 256.73 Sensitivity 0.25 
Interpretation: after AD 1747 

\fyn\broby\40311189.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x57 
Raw Ring-width QUSP data of 64 years length 
Dated AD 1656 to AD 1719 
0 sapwood rings and no bark surface 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 340.70 Sensitivity 0.32 
Interpretation: after AD 1734 

\fyn\broby\40311199.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x58 
Raw Ring-width QUSP data of 106 years length 
Dated AD 1565 to AD 1670 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 167.92 Sensitivity 0.22 
Interpretation: after AD 1685 

\fyn\broby\40311209.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x62 
Raw Ring-width QUSP data of 115 years length 
Dated AD 1506 to AD 1620 
0 sapwood rings and no bark surface 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 168.53 Sensitivity 0.18 
Interpretation: after AD 1635 

\fyn\broby\40311219.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x63 
Raw Ring-width QUSP data of 124 years length 
Dated AD 1573 to AD 1696 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 234.40 Sensitivity 0.22 
Interpretation: after AD 1711 
 

Ikke daterede prøver: Quercus sp., eg

\fyn\broby\nondated\40311089.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x39 
Raw Ring-width QUSP data of 55 years length 
Undated; relative dates - 0 to 54 
9 sapwood rings and possible bark surface 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 263.36 Sensitivity 0.24 

\fyn\broby\nondated\40311179.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x54 
Raw Ring-width QUSP data of 33 years length 
Undated; relative dates - 0 to 32 
0 sapwood rings and no bark surface 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 267.42 Sensitivity 0.31 

\fyn\broby\nondated\40311239.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x65 
Raw Ring-width QUSP data of 36 years length 
Undated; relative dates - 0 to 35 
0 sapwood rings and no bark surface 
OBS 4-year cyclic
Average ring width 424.83 Sensitivity 0.29 

\fyn\broby\nondated\40311249.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x75 
Raw Ring-width QUSP data of 33 years length 
Undated; relative dates - 0 to 32 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 313.45 Sensitivity 0.15 

\fyn\broby\nondated\40311259.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x76 
Raw Ring-width QUSP data of 49 years length 
Undated; relative dates - 0 to 48 
0 sapwood rings but possible h/s boundary 
Average ring width 363.41 Sensitivity 0.28 

\fyn\broby\nondated\40311269.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x77 
Raw Ring-width QUSP data of 27 years length 
Undated; relative dates - 0 to 26 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 438.48 Sensitivity 0.26 

\fyn\broby\nondated\40311279.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x80 
Raw Ring-width QUSP data of 24 years length 
Undated; relative dates - 0 to 23 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 407.42 Sensitivity 0.18 

\fyn\broby\nondated\40311289.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x81 
Raw Ring-width QUSP data of 32 years length 
Undated; relative dates - 0 to 31 
0 sapwood rings but possible h/s boundary 
Average ring width 289.78 Sensitivity 0.26 

\fyn\broby\nondated\40311299.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x82 
Raw Ring-width QUSP data of 34 years length 
Undated; relative dates - 0 to 33 
0 sapwood rings but possible h/s boundary 
Average ring width 482.03 Sensitivity 0.25 
 

Ikke daterede prøver: Fagus sylv., bøg

\fyn\broby\fagus\4031104a.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x32 OBS boeg 
Raw Ring-width FASY data of 32 years length 
Undated; relative dates - 0 to 31 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 280.44 Sensitivity 0.30 

\fyn\broby\fagus\40311129.d 
Title : A7449 Brobyværk OBM8255x44 OBS bg 
Raw Ring-width FASY data of 75 years length 
Undated; relative dates - 0 to 74 
0 sapwood rings and no bark surface 
Average ring width 347.68 Sensitivity 0.28 
 


Tilbage til rapportsiden