Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 8, 2001

BRO OVER SKJERN Å, RINGKØBING AMT

Skjern Å Projektet/Oxbøl Statsskovdistrikt/RAS.
Indsendt af Torben Egeberg og Mogens Schou Jørgensen.
Undersøgt af Aoife Daly.
NNU j.nr. A8089

Rapporten omfatter alle prøver undersøgt fra området "Skjern Vad", undersøgt i 1999 og 2000 hvoraf 11 er beskrevet i flere rapportblade (rapportblad 2000 AD3, AD5 og AD8).

Tømmer (fundet ved udgravning)
I alt er 71 prøver af Quercus sp., eg, undersøgt. Splintved er bevaret på 43 af prøverne heraf 20 med barkkant. 40 prøver dateret (se fig. 1).

På grundlag af resultaterne fra undersøgelsen, både ved relativ synkronisering og absolut datering af prøverne, er det daterede materiale opdelt i tre hovedgrupper, som kan betragtes som tre selvstændige konstruktionsfaser. Nedenfor er disse hovedgrupper beskrevet kronologisk.

"Hovedgruppe 1"
Kun én prøve (70314059, x120) af Quercus sp., eg, tilhører denne gruppe. Splintved er bevaret på prøven. Yngste bevarede årring er dannet i 399 e.Kr. Fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, er beregnet til ca. 400-410 e.Kr.

"Hovedgruppe 2"
17 prøver af Quercus sp., eg, er placeret i denne gruppe, som består af tre undergrupper (A, B og C) samt to enkelte prøver (kronologisk opdelt) (se fig. 1).

Yngste bevarede årring på én prøve (70314229, x180), med komplet splintved bevaret, er dannet i 1105. Barkringen er færdigdannet, hvilket betyder at træet, som prøven stammer fra, er fældet udenfor vækstsæsonen det pågældende år. Træet er således fældet i vinterhalvåret 1105-6.

Gruppe A
Gruppe A består af 10 prøver af Quercus sp., eg. To af prøverne har splintved bevaret. Yngste bevarede årring (på 70314339 (x205)) er dannet i 1171 e.Kr. Fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, er beregnet til ca. 1175 e.Kr. Hovedparten af prøverne i gruppe A kommer sandsynligvis fra træer, som er fældet ca. 1175 e.Kr.Fig. 1. Dateringsdiagram, Skjern Bro.
 
Tre prøver i denne gruppe (70311049 (x65), 70314309 (x189) og 70314569 (x334)) viser en senere fældningsfase. Yngste bevarede årring i 70314569, uden splintved bevaret, er dannet i 1199. Ved tillæg for manglende splintved er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 1214 e.Kr. Disse tre prøver kommer sandsynligvis fra træer, som er fældet efter 1214 e.Kr.

Gruppe B
Kun to prøver af Quercus sp., eg, danner gruppe B. Splintved er bevarede på begge prøver, heraf én med barkkant. Barkringen er dannet i 1213. Barkringen er ikke færdigdannet, hvilket betyder, at træet, som prøven kommer fra, er fældet i vækstsæsonen (sommer) 1213 e.Kr. Begge prøver i gruppe B kommer sandsynligvis fra træer, der er fældet i sommeren 1213 e.Kr.

Gruppe C
Gruppe C består af tre prøver af Quercus sp., eg. Undersøgelsen viser, at to af prøverne (8031417A, x175 og 80314189, x176) sandsynligvis kommer fra samme træ og er sammenregnet til én (70315019). Splintved er bevaret på en af disse prøver. Yngste målte årring er dannet i 1220 e.Kr., og hertil kommer fem umålte årringe mod bark. Ved tillæg for manglende splintved er fældningstidspunktet for træet, som prøverne kommer fra, beregnet til ca. 1230 e.Kr. Den tredje prøve i denne gruppe kommer sandsynligvis også fra et træ, som er fældet ca. 1230 e.Kr

Yngste bevarede årring på én prøve (70314129, x169), med splintved bevaret, er dannet i 1236 e.Kr. Fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, er beregnet til ca. 1245 e.Kr.

"Hovedgruppe 3" (Gruppe D)
21 prøver af Quercus sp., eg, hører under denne gruppe (se fig. 1). Splintved er bevarede på 12 af prøverne heraf seks med barkkant. Træerne, som prøverne med bevaret barkkant kommer fra, er fældet henholdsvis sommer 1310, vinter 1320, sommer 1332, vinter 1335, sommer 1343 og sommer 1353. Resultaterne peger på en ny konstruktion, startede ca. 60 år efter den første (repræsenteret af hovedgruppe 2), og at der er mindst syv faser/tilføjelser/reparationer i konstruktionen, den første i sommeren 1310, og den sidste i 1355 eller kort efter.

Løsfund
En tøndestav fra området er også undersøgt og dateret. Kun kerneved er bevaret på prøven. Yngste bevarede årring er dannet i 1222 e.Kr. Ved tillæg for manglende splintved er fældningstidspunktet for træet, som prøven kommer fra, beregnet til efter 1238 e.Kr.Fig. 2. Diagram som viser antallet af daterede og ikke daterede prøver, set i forhold til antallet af årringe i hver prøve.
 
Antallet af årringe
Ud af 71 egetræsprøver er 40 dateret, hvilket svarer til ca. 56%. Det er en lavere procentdel end normalt forventet. Jvf. diagram fra AUD (1992 Bonde et al., side 307), som viser forholdet mellem antal daterede prøver i forhold til antal årringe i de enkelte prøver, viser at muligheden for at datere en prøve stiger med antallet årringe i prøven. Diagrammet er baseret på resultaterne fra seks års dendrokronologiske undersøgelser. Diagrammet (fig. 2) for Skjern Bro materialet viser et tilsvarende mønster.

Henvisninger:
Baillie M.G.L. og Pilcher, J.R. 1973, A simple crossdating program for tree-ring research. Tree-Ring Bulletin 33. pp. 7-14
Bonde N. et al 1992, Dendrokronologiske daterinsundersøgelser på Nationalmuseet 1992. AUD. p. 307


7031101A 
post x5 
50 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

7031102A 
x 63 
46 år, heraf 14 år i splintved +½ til barkkant 
Ikke dateret. 

7031103A 
x 64 
96 år, heraf 26 år i splintved og barkkant 
Ikke dateret. 

70311049 
x 65 
113 år, kun kerneved. 
1060-1172 e.Kr., efter 1188 e.Kr. 

7031105A 
x ?? 
117 år, kun kerneved. 
1003-1119 e.Kr., efter 1135 e.Kr. 

7031201A 
FA3 
43 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

70312029 
x 16 planke 
147 år, heraf 19 år i splintved. 
Ikke dateret. 

7031203A 
x 27 tøndestav 
108 år, kun kerneved. 
1115-1222 e.Kr., efter 1238 e.Kr. 

7031204A 
x 27 tønde del 
92 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

70314019 
X167 
119 år, H/S 
1200-1318 e.Kr., 1333-48 e.Kr. 

7031402A 
X171 
167 år, kun kerneved. 
953-1119 e.Kr., efter 1135 e.Kr. 

7031403A 
x002 
50 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

70314049 
x97 
65 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

70314059 
x120 
133 år, heraf 17 år i splintved. 
266-398 e.Kr., 399-411 e.Kr. 

70314069 
x121 
46 år, heraf 16 år i splintved. 
Ikke dateret. 

70314079 
x129 
49 år, heraf 15 år i splintved. 
Ikke dateret. 

70314089 
x154 
63 år, H/S? 
1224-1286 e.Kr., 1301-16? e.Kr. 

70314099 
x155 
65 år, heraf 6 år i splintved. 
1259-1323, e.Kr., 1332-47 e.Kr. 

70314119 
x168 
92 år, heraf 25 år i splintved +½ til barkkant 
1240-1331 e.Kr., 1332 e.Kr. spring/summer 

70314129 
x169 
74 år, heraf 9 år i splintved. 
1162-1235 e.Kr., 1241-56 e.Kr. 

70314139 
x170
138 år, heraf 32 år i splintved og barkkant? 
1218-1355 e.Kr., 1355? e.Kr. 

70314149 
x172 ikke fra bro 
89 år, heraf 19 år i splintved. 
1238-1326 e.Kr., 1327-37 e.Kr. 

7031415A 
x173 
155 år, kun kerneved. 
999-1153 e.Kr., efter 1170 e.Kr. 

70314169 
x174 
102 år, heraf 18 år i splintved +½ til barkkant 
Ikke dateret. 

7031417A 
x175 
111 år, heraf 10 år i splintved. 
1110-1220 e.Kr., 1225-40 e.Kr. 
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 70314189 

70314189 
x176 
107 år, kun kerneved. 
1100-1206 e.Kr., 1225-40 e.Kr. 
Stammer sandsynligvis fra samme træ som 7031417A 

70314199 
x177 
47 år, heraf 15 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

70314209 
x178 
87 år, heraf 32 år i splintved. 
1125-1211 e.Kr., 1211-4 e.Kr. 

70314219 
x179 
86 år, heraf 13 år i splintved +½ til barkkant 
1127-1212 e.Kr., 1213 e.Kr. spring/summer 

70314229 
x180 
92 år, heraf 21 år i splintved og barkkant (vinter). 
1014-1105 e.Kr., 1105 e.Kr. winter 

70314239 
x181 
107 år, heraf 24 år i splintved. 
1234-1340 e.Kr., 1341-6 e.Kr. 

70314249 
x182 
38 år, heraf 14 år i splintved +½ til barkkant 
Ikke dateret. 

70314259 
x183 
75 år, heraf 9 år i splintved. 
Ikke dateret. 

70314269 
x184 
54 år, heraf 13 år i splintved +½ til barkkant 
Ikke dateret. 

70314279 
x185 
83 år, heraf 13 år i splintved og barkkant (vinter). 
1253-1335 e.Kr., 1335 e.Kr. winter 

70314289 
x186 
80 år, heraf 30 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

70314299 
x188 
128 år, heraf 28 år i splintved. 
Ikke dateret. 

70314309 
x189 
187 år, kun kerneved. 
990-1176 e.Kr., efter 1192 e.Kr. 

70314319 
x190 ikke fra bro 
131 år, kun kerneved. 
1065-1195 e.Kr., efter 1211 e.Kr. 
 

7031432A 
x195 199 
47 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

70314339 
x205 
127 år, heraf 17 år i splintved. 
1044-1170 e.Kr., 1171-83 e.Kr. 

70314349 
x212 
179 år, H/S? 
958-1136 e.Kr., 1151-66? e.Kr. 

70314359 
x213 
58 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

70314369 
x220 ikke fra broen 
100 år, heraf 16 år i splintved. 
1206-1305 e.Kr., 1306-19 e.Kr. 

70314371 
x221 
38 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

70314389 
x222 
62 år, heraf 18 år i splintved +½ til barkkant 
Ikke dateret. 

70314399 
x221 
104 år, kun kerneved. 
1176-1279 e.Kr., efter 1295 e.Kr. 

7031440A&B 
x229 
70 år, heraf 36 år i splintved. 
Ikke dateret. 

70314419 
x267 
39 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

70314429 
x268 
54 år, heraf 16 år i splintved +½ til barkkant 
Ikke dateret. 

70314439 
x281 
160 år, heraf 18 år i splintved +½ til barkkant 
1193-1352 e.Kr., 1353 e.Kr. spring/summer 

70314449 
x293 
126 år, heraf 33 år i splintved og barkkant (vinter). 
1195-1320 e.Kr., 1320 e.Kr. winter 

70314459 
x294 
141 år, heraf 6 år i splintved. 
1021-1161 e.Kr., 1170-85 e.Kr. 

70314468 
x297 
150 år, heraf 17 år i splintved. 
Ikke dateret. 

70314479 
x298 
142 år, heraf 20 år i splintved +½ til barkkant 
1168-1309 e.Kr., 1310 e.Kr. spring/summer 

70314489 
x302 
120 år, heraf 39 år i splintved. 
Ikke dateret. 

70314499 
x304 
111 år, kun kerneved. 
1204-1314 e.Kr., efter 1330 e.Kr. 

70314509 
x305 
90 år, heraf 8 år i splintved. 
Ikke dateret. 

7031451A 
x312 
85 år, kun kerneved. 
1224-1308 e.Kr., efter 1323 e.Kr. 

70314529 
x301 
37 år, heraf 13 år i splintved +½ til barkkant 
Ikke dateret. 

70314539 
x327 
180 år, kun kerneved. 
973-1152 e.Kr., efter 1168 e.Kr. 

7031454A 
x329 
130 år, heraf 1 år i splintved. 
1174-1303 e.Kr., 1317-32 e.Kr. 

70314559 
x332 
99 år, heraf 14 år i splintved. 
1210-1308 e.Kr., 1309-24 e.Kr. 

70314569 
x334 
174 år, kun kerneved. 
1025-1198 e.Kr., efter 1214 e.Kr. 

70314579 
x335 M1 
82 år, heraf 12 år i splintved +½ til barkkant 
1261-1342 e.Kr., 1343 e.Kr. spring/summer 

70314589 
x336 
95 år, kun kerneved. 
1233-1327 e.Kr., efter 1343 e.Kr. 

70314599 
x337 M3 
79 år, heraf 30 år i splintved +½ til barkkant 
Ikke dateret. 

7031460A 
x338 M4 
42 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

70314619 
x339 
105 år, heraf 29 år i splintved og barkkant (vinter). 
Ikke dateret. 

70314629 
x341 
72 år, kun kerneved. 
1226-1297 e.Kr., efter 1313 e.Kr. 

70314639 
xM8 
73 år, kun kerneved. 
1246-1318 e.Kr., efter 1334 e.Kr. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report 8, 2001

BRO OVER SKJERN Å, RINGKØBING AMT

This report describes all the samples which have been analysed from the "Skjern Vad" area, excavated in 1999 and 2000 of which 11 are previously described in a number of report sheets (rapportblad 2000 AD 3, AD 5 and AD 8).

Timber (found on excavation)
71 samples of Quercus sp., oak were examined in total. Sapwood is preserved on 42 of the samples of which 20 have bark edge. 40 samples are dated (see fig. 1).

Based on the results of the analysis, both the relative cross-matching (table 1) and the absolute dating of the samples, the dated material can be divided into three main groups, which can be looked on as three independent construction phases. These main groups are described chronologically below.

"Main group 1"
Only one sample (70314059, x120) of Quercus sp., oak belongs to this group. Sapwood is preserved on the sample. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 399. The felling date for the tree, from which the samples comes, is estimated to be circa AD 400-410.

"Main group 2"
17 samples of Quercus sp., oak have been placed in this group, which consists of three subgroups (A, B and C) as well as two single samples (chronologically separate) (see fig. 1).

The outermost preserved tree-ring on one sample (70314229, x180), with complete sapwood preserved, was formed in AD 1105. The bark-ring is fully formed which means that the tree, from which the sample comes, was not felled in the growing season that year. The tree was thus felled in the winter of AD 1105-6.

Group A
Group A consists of 10 samples of Quercus sp., oak. Two of the samples have sapwood preserved. The outermost preserved tree-ring (on 70314339 (x205)) was formed in AD 1171. The felling date for the tree, from which the sample comes, is estimated to be circa AD 1175. The majority of samples in group A probably come from trees which were felled in circa AD 1175.

Three samples in this group (70311049 (x65), 70314309 (x189) and 70314569 (x334)) show a later felling phase. The outermost preserved tree-ring in 70314569, without sapwood preserved, was formed in AD 1199. Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree, from which the sample comes, is estimated to be after AD 1214. These three samples probably come from trees which were felled after AD 1214.

Group B
Only two samples of Quercus sp., oak form group B. Sapwood is preserved on both samples, of which one has bark-ring preserved. The bark-ring was formed in 1213. The bark-ring is not fully formed which means that the tree, from which the sample comes, was felled in the growing season (summer) AD 1213. Both samples in group B probably come from trees which were felled in the summer of AD 1213.

Group C
Group C consists of three samples of Quercus sp., oak. The analysis shows that two of the samples (8031417A, x175 and 80314189, x176) probably come from the same tree and are averaged to one (70315019). Sapwood is preserved on one of these samples. The outermost measured tree-ring was formed in AD 1220, and there are an additional 5 rings, unmeasured, towards bark. Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree, from which the samples come, is estimated to be circa AD 1230. The third sample in this group probably also comes from a tree which was felled in circa AD 1230.

The outermost preserved tree-ring on one sample (70314129, x169), with sapwood preserved, was formed in AD 1236. The felling date for the tree, from which the sample comes, is estimated to be circa AD 1245.

"Main group 3"
21 samples of Quercus sp., oak belong under this group (see fig. 1). Sapwood is preserved on 12 of the samples of which six have bark-edge. The trees, from which the samples with bark-edge come, were felled in summer 1310, winter 1320, summer 1332, winter 1335, summer 1343 and summer 1353 respectively. The results indicate a new construction, started circa 60 years after the first (main group 2), and that there are at least seven phases/additions/repairs to the construction, the first in the summer of AD 1310 and the last in AD 1355 or shortly after.

Stray find
A barrel stave from the area was also analysed and dated. Only heartwood is preserved on the sample. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1222. Allowing for missing sapwood, the felling date for the tree, from which the sample comes, is estimated to be after AD 1238.

The number of tree-rings
Out of 71 oak samples 40 are dated, which is circa 56%. This is a lower percentage than would normally be expected. The diagram from AUD (1992 Bonde et al., p. 307), which shows the relationship between the number of dated and undated sampled against the number of tree-rings in each sample, shows that the probability of dating a sample rises with the number of tree-rings in the sample. The diagram is based on the results of six years dendrochronological research. The diagram for the Skjern Bro material (see fig. 2) shows a similar pattern.Back to report page