Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 10, 2001

DOKØEN, KØBENHAVN

Københavns Bymuseum.
Indsendt af Lene Høst-Madsen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8218

Brædder
Tre prøver af Pinus sp., fyr, er undersøgt. Ingen af prøverne kunne ikke dateres.


21490019 
KBM 2409, K36 
50 år. 
Ikke dateret. 

21490029 
KBM 2409, K125 (I) 
75 år. 
Ikke dateret. 

21490023 
KBM 2409, K125 (II) 
72 år. 
Ikke dateret. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 10, 2001

DOKØEN, KØBENHAVN

Boards
Three samples of Pinus sp., pine were examined. None of the samples were dated.Back to report page