Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 11, 2001

SKJERN SLOT, VIBORG AMT

Viborg Stiftsmuseum og Afdelingen for Middelalderarkæologi, Århus.
Indsendt af Jan Koch.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8224

Voldsted, piloteringspæle fra vold
Tre prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Alle er dateret. Alle prøverne har barkkant bevaret - vinterfældning. Årringskurverne krydsdaterer og er sammenregnet til en middelkurve på 76 år, som dækker perioden 1390-1465. Yngste årring på samtlige prøver er dannet i 1465. Træerne, som prøverne kommer fra, er fældet i vinteren 1465/66 e.Kr.



 
 
 
A8224 Skjern Slot - Interne synkroniseringer
70440019 70440029 70440039
70440019 * 4.33 5.17
70440029 4.33 * 2.86
70440039 5.17 2.86 *

 
A8224 Skjern Slot - Synkroniseringer mod referencekurver
70440019 70440029 70440039 7044M001
Øst Jylland, 6m100001 6.58 6.10 4.85 7.35
Jylland/Fyn, 9m456781 7.04 6.44 4.02 7.18
Sjælland, nb800000 3.95 2.73 3.07 4.39
Slesvig-Holsten, dm100001 3.33 2.47 0.87 2.49
Sydvestskåne, sm000001 4.12 2.93 1.37 3.32
Skåne+blekinge, sm000005 3.39 3.35 2.33 4.18


70440019 
VSM 175, G551 
69 år, heraf 10 splintår - barkkant - vinterfældning. 
1397-1465 e.Kr., 1465/66 e.Kr. 

70440029 
VSM 175, G552 
73 år, heraf 14 splintår - barkkant - vinterfældning. 
1393-1465 e.Kr., 1465/66 e.Kr.  

70440039 
VSM 175, G553 
76 år, heraf 14 splintår - barkkant - vinterfældning. 
1390-1465 e.Kr., 1465/66 e.Kr.


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 11, 2001

SKJERN SLOT, VIBORG AMT

Fortified site, piling posts from earthwork
Three samples of Quercus sp., oak were examined. All are dated. All the samples have bark-ring preserved - winter felling. The curves cross-match and are averaged to form a mean curve of 76 years, which covers the period AD 1390-1465. The outermost tree-ring on each sample was formed in AD 1465. The trees, from which the samples come, were felled in winter AD 1465/66.



Back to report page