Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 12, 2001

SØNDERBY, FABJERG SOGN

Holstebro Museum.
Indsendt af Lis Helles Olesen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8226
 

Egetræsbjælke
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøven, som omfatter årringe fra marv til barkkant, kunne ikke dateres.


70450019
Sønderby, Fabjerg sogn
85 år, heraf 16 splintår - barkkant - vinterfældning.
Ikke dateret.


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 12, 2001

SØNDERBY, FABJERG SOGN

Oak beam
One sample of Quercus sp., oak was examined. The sample, which includes tree-rings from pith to bark edge, could not be dated.Back to report page