Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 13, 2001

GUDME, SØNDERGADE, FYNS AMT

Fyns Oldtid, Hollufgård.
Indsendt af Claus Madsen og Mogens Bo Henriksen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A7223

Egetræ
Tre prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøverne havde kun kerneved bevaret. Ingen af prøverne kunne dateres, hvilket skyldes et lavt antal af årringe i prøverne (21-44 år). For at opnå en dendrokronologisk datering, skal en prøve normalt omfatte 100-150 årringe.
 


40820019 
FSM 3816 x757a+b 
35 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

40820029 
FSM 3816 x758 
21 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 

40820039 
FSM 3816 x759 
44 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 13, 2001

GUDME, SØNDERGADE, FYNS AMT

Oak wood
Three samples of Quercus sp., oak were examined. The samples had only heartwood preserved. None of the samples were dated, which is due to the low number of tree-rings (21-44 years). To obtain a dendrochronological date, a sample should normally include 100-150 tree-rings.Back to report page