Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 13, 2002

KARLUM MOSE, SLESVIG, TYSKLAND

Indsender: Jørgen Petersen, Staksrode gl. Skole, Randvej 23, 7120 Barrit.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8315.

Moseeg
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøven er ikke dateret. Prøven omfatter ca. 250 årringe, hvoraf de 226 er målbare. Hertil kommer ca. 20 årringe i splintved, som ikke kan måles på grund af sammenpresning.
Da det ikke var muligt at datere prøven, er der udtaget et lille stykke på 32 år dækkende perioden 171-202 på middelkurven for prøven, med henblik på en fremtidig C-14 datering.
Prøven er magasineret i Hg27723.
 


50840019 
Moseeg 
226 år, kun kerneved. (plus 20 ikke målbare splintår) 
Ikke dateret. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 13, 2002

 
KARLUM MOSE, SLESVIG, TYSKLAND

Bog oak
One sample of Quercus sp., oak was examined. The sample is not dated. The sample includes c. 250 tree-rings, of which 226 can be measured. There are c. 20 tree-rings of sapwood on the sample, which are too squashed to be measured.
Since it not was possible to date the sample, a little piece has been taken containing 32 tree-rings covering the period 171-202 on the mean-curve from the sample, intended for a future carbon 14 dating.Back to report page