Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 14, 2002

HÅRBØLLEVRAGET, MØN

Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser.
Indsender: Hanne Marie Myrhøj.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8328.

Skibsvrag
Tre prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Alle prøver er dateret. Ingen af prøverne har splintved bevaret. Yngste bevarede år er dannet i 1299. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes at træerne, som har leveret tømmer til de undersøgte prøver, er fældet efter ca. 1320 e.Kr.
Årringskurverne fra de tre prøver krydsdaterer ikke. Kurverne er individuelt indpasset på grundkurver fra egetræ fra Nordeuropa (se tabel nedenfor).

Splintstatistik: 20 -5/+10 år.


 
A8328 Hårbøllevraget - Synkroniseringer med referencekurver
02140019
02140029 02140039
Sjælland, 2i900001 5.85 6.83 7.53
Jylland/Fyn, 9m456781 3.47 3.68 4.76
Slesvig-Holsten, dm100003 3.68 4.73 4.47
Polen, Gdansk, pm000004 4.25 4.24 4.89
Skåne, Sverige, sm000001 3.79 7.68 8.71


02140019 
2307x3 
125 år, kun kerneved. 
1168-1292 e.Kr., efter ca. 1312 e.Kr. 

02140029 
2307x5 
206 år, kun kerneved. 
1094-1299 e.Kr., efter ca. 1319 e.Kr. 

02140039 
2307x4 
266 år, kun kerneved. 
1020-1285 e.Kr., efter ca. 1305 e.Kr. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 14, 2002

HÅRBØLLEVRAGET, MØN

Ship wreck
Three samples of Quercus sp., oak were examined. The samples are dated. None of the samples have sapwood preserved. The outermost tree-ring was formed in AD 1299. Allowing for missing sapwood, the felling date, for the trees, from which the samples comes, can be estimated to after c. AD 1320.
The tree-curves from the three samples do not cross-match. The curves are dated individually by reference-curves for oak wood from Northern Europe (see table above).

Sapwood statistic: 20 -5/+10 years.Back to report page