Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 14, 2003

TØNDER AMT

Almstrup
21.04.06 Tinglev
Haderslev Museum ved Lennart S. Madsen
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen
NNU j.nr. A8404

Almstrup Kanal, HAM 4218x3
Kanal - planke fra spunsvæg
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøven er dateret. Det kan observeres, at sidste målte år er tæt på grænsen til splintveddet. På dette grundlag kan fældningstidspunktet for træet, som har leveret tømmer til prøven, fastsættes til ca. 1105 e.Kr.

Almstrup Kanal I. Lokalitet 1, HAM 4223x3
Egepæl
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøven er ikke dateret. Der er 19 splintår på prøven. I årringskurven er der konstateret 4 årig cyklus, hvilket formentlig skyldes at træet, som prøven stammer fra, har været udsat for angreb af oldenborrebillen.

Almstrup Kanal I. Lokalitet 2, HAM 4223x8
Egepæl
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøven er ikke dateret. Prøven har fuld splint bevaret. Barkringen er færdigdannet - vinterfældning.

Almstrup Kanal II. Lokalitet 3, HAM 4224x9
Egepæl
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøven er ikke dateret. Prøven har fuld splint bevaret. Barkringen er færdigdannet - vinterfældning. I årringskurven er der konstateret 4 årig cyklus, hvilket formentlig skyldes at træet, som prøven stammer fra, har været udsat for angreb af oldenborrebillen.

A8404 Almstrup Kanal(+I+II), Tønder amt - katalog
Unders. nr. Beskrivelse År Marv Splint Slutring Synkron position Datering
50871019 HAM 4218 x 3 140 5-6 cm H/S H1 944-1083 ca. 1105
50872019 HAM 4223 x 3 (metalmærke) 110 ja 18 S1 ingen *
50872029 HAM 4223 x 8 (metalmærke) 40 ja 10 w-vf ingen
50873019 HAM 4224 x 9 (metalmærke) 50 ja 15 w-vf ingen *
Tegnforklaring: w - waldkante (barkring). vf - vinterfældning. sf - sommerfældning. Hx - Heartwood (kerneved) x = antal. Sx - Sapwood (splintved) x = antal. Hx og Sx angiver årringe, som ikke er inkluderet i rubrikkerne År og Splint. H/S angiver Heartwood/Sapwood grænse. 
* Der er observeret 4 årig cyclus i årringforløbet.
Splintstatistik: 20 -5/+10 årTilbage til rapportsiden