Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 15, 2002

KYHOLMVRAGET, SAMSØ

Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser.
Indsender: Ole Crumlin-Pedersen og Jan Bill.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen, Kjeld Christensen og Niels Bonde.
NNU j.nr. A6235.

Skibsvrag
Tre prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. To af prøverne er undersøgt af Kjeld Christensen (K.C.) cfr. rapport af 22. januar 1980, hvor K.C. dog ikke mener at kunne datere prøverne, men finder, at de to prøver formentlig stammer fra samme træ. Årringskurverne for de to prøver er sammenregnet til en trækurve (00280019). Cfr. e-mail af 26. april 1994 til Jan Bill bliver prøverne dateret af Niels Bonde til det årstal som K.C. i følge sin rapport angav, men var usikker på.
Undersøgelsen viser, at alle prøver er dateret. Én af prøverne har splintved bevaret. Yngste bevarede år er dannet i 1211. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes at træerne, som har leveret tømmer til de undersøgte prøver, er fældet ca. 1217 e.Kr.

Årringskurverne fra de tre prøver (2 kurver) krydsdaterer og kan sammenregnes til en kurve (0028M001) på 350 år, som dækker perioden 862-1211 e.Kr.

Splintstatistik: 20 -5/+10 år.


 
 
 
A6235 Kyholmvraget - Synkroniseringer med referencekurver
00280019 00280029 0028m001
Jylland/Fyn, 9m456781 4.64 2.91 5.56
Slesvig-Holsten, dm100003 3.13 1.35 4.14
Sørenga båd 1, n0551m01 2.33 5.61 3.75
Sørenga båd 3, n055m002 3.45 1.45 4.01
Sydvestskåne, sm000001 3.30 2.46 4.50
Lund, Sverige, sm000006 3.35 2.48 4.38
Vestsverige, sm000011 6.35 3.23 6.44

 
 


00280019 
K77/1-A og K78/231A 
330 år, kun kerneved. 
862-1191 e.Kr., efter ca. 1211 e.Kr.
00280029 
Kyholm x227 
110 år, heraf 14 splintår. 
1102-1211 e.Kr., ca. 1217 e.Kr. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 15, 2002

KYHOLMVRAGET, SAMSØ

Ship wreck
Three samples of Quercus sp., oak were examined. Two of the samples were examined by Kjeld Christensen (K.C.) according to a report of January 22 1980, in which K.C. says that he is not able to date the samples, but concludes that the two samples possibly come from the same tree. The tree-ring curves from the samples are averaged to form a tree-curve (00280019). According to an e-mail to Jan Bill the samples are dated by Niels Bonde to the date, which K.C. stated in his report, but was uncertain of.
The analysis shows, that all samples are dated. One of the samples has sapwood preserved. The outermost tree-ring was formed in AD 1211. Allowing for missing sapwood, the felling date, for the trees, from which the samples come, can be estimated to c. AD 1217.

The tree-curves from the three samples(two tree-curves) cross-match and are averaged to form a mean-curve (0028M001) of 350 tree-rings, which covers the period AD 862-1211.

Sapwood statistic: 20 -5/+10 years.Back to report page