Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 16, 2002

SKOLEGADE 17, ROSKILDE

Roskilde Museum.
Indsender: Jens Ulriksen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8336.

Brønd, planke
Fem prøver af Quercus sp., eg og en prøve af Pinus sp., fyr, er undersøgt. To prøver er dateret. Ingen af prøverne, undtagen fyrretræsprøven, har splintved bevaret. De to daterede prøver fra brønden kommer fra to forskellige faser.

Ældste fase
Yngste bevarede år er dannet i 1289. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes, at træet, som har leveret tømmer til den undersøgte prøve, er fældet efter ca. 1310 e.Kr.

Yngste fase
Yngste bevarede år er dannet i 1717. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes, at træet, som har leveret tømmer til den undersøgte prøve, er fældet efter ca. 1737 e.Kr.

Splintstatistik: 20 -5/+10 år.


21600019 
ROM 2217 
97 år, kun kerneved. 
1193-1189 e.Kr., efter ca. 1310 e.Kr.

21600029
Stolpe, NØ-hjørne, indre brøndkasse
53 år, kun kerneved.
1665-1717 e.Kr., efter ca. 1737 e.Kr.

21600031 og 21600032
Stolpe, NØ-hjørne ydre brøndkasse.
49 år og 39 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

21600049
Planke, nordside ydre brøndkasse.
132 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

21600059
Planke 2, østside, indre brøndkasse (fyr)
73 år, heraf ca. 60 splintår.
Ikke dateret.

21600069
Bjælke, østside, opfyld mellem indre og ydre brøndkasse.
94 år, kun kerneved.
Ikke dateret.


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 16, 2002

SKOLEGADE 17, ROSKILDE

Well, plank
Five samples of Quercus sp., oak and one sample of Pinus sp., pine were examined. Two samples are dated. None of the samples, except the pine sample, have preserved. The two dated samples from the well come from two different phases.

Oldest phase
The outermost tree-ring was formed in AD 1289. Allowing for missing sapwood, the felling date, for the tree, from which the sample comes, can be estimated to after c. AD 1310.

Youngest phase
The outermost tree-ring was formed in AD 1717. Allowing for missing sapwood, the felling date, for the tree, from which the sample comes, can be estimated to after c. AD 1737.

Sapwood statistic: 20 -5/+10 years.Back to report page