Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 1, 2003

 
TÅRNBY LANDSBY, KØBENHAVN

Museet på Kroppedal.
Indsender: Mette Svart Kristiansen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8345.

Bjælker, bygningstømmer
Tre prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. To af prøvene, som også har splintved bevaret, er dateret. Kurven (21610029) fra den ene af de daterede prøver, synkroniserer fint med diverse referencekurver. Kurven (21610039) fra den anden daterede prøve er indplaceret visuelt på 21610029 (se fig. 1).

 

Yngste bevarede årring er dannet i 1433. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes at træerne, som har leveret tømmer til de daterede prøver, er fældet ca. 1435. Antallet af årringe i splintved hos unge egetræer (< 50 år) er markant lavere end hos ældre, modne egetræer.

A8345 Tårnby Landsby - synkroniseringer med referencekurver
21610029
21610039
Gundsømagle kirke, 2005m011 9.29 2.89
Gundsømagle kirke - tårn, 2005m201 7.00 2.33
Sjælland, 2i900001 5.10 2.08
Vendsyssel, kirker, 81m00004 5.12 -
Jylland/Fyn, 9m456781 2.78 -
Slesvig-Holsten, dm100003 2.27 -
Skåne og Blekinge, sm000005 5.80 -
Splintstatistik: 20 -5/+10 år.

21610019
457b x 1877
189 år, kun kerneved.
Ikke dateret.

21610029
457b x1878
34 år, heraf 12 splintår.
1400-1433 e.Kr., ca. 1435 e.Kr.

21610039
457b x1880
40 år, heraf 8 splintår.
1393-1432 e.Kr., ca. 1435 e.Kr.


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 1, 2003

TÅRNBY LANDSBY, KØBENHAVN

Beams, building timber
Three samples of Quercus sp., oak, were examined. Two of the samples, which also have sapwood preserved, are dated. The curve (21610029) from one of the dated samples, cross-match with a variety of reference-curves. The curve (21610039) from the other dated sample is dated visually with the curve from 21610029. The outermost tree-ring was formed in AD 1433. Allowing for missing sapwood, the felling date, for the trees, from which the samples come, can be estimated to after AD 1435. The number of sapwood tree-rings in young oak trees (< 50 years) are significantly lower than in older, mature oak trees.

Sapwood statistic: 20 -5/+10 years.Back to report page