Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapport 20, 2003

FREDERIKSBORG AMT

Gure
01.04.12 Tikøb
Nationalmuseet ved Vivian Etting.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen
NNU j.nr. A8143

Gangbro eller vej? NMII 1A/2003
Én prøve af Quercus sp., eg., er undersøgt. Prøven (x130) er dateret. Prøven har ikke splintved bevaret. Kurven fra prøven krydsdaterer også med tidligere målt materiale fra Gurre (se diagram). Træet, som har leveret tømmer til prøven er fældet efter ca. 1340 e.Kr.


 
A8143 Gurre - Krydsdateringer med referencekurver
2134019
Sjælland, 2i900001 4.31
Jylland/Fyn, 9m456781 4.02
Slesvig-Holsten, dm100003 2.41
Lybeck, dm100008 3.70
Vestsverige, sm000011 3.26
Gurre, 2134m004 4.94
Splintstatistik: 20 -5+10 år.

 
 
A8143 Gurre - Katalog
Unders. nr. Beskrivelse År Marv Splint Slutring Synkron position Datering
21340199 NMII 1A/2003x130 69 ? cm nej H1 1252-1320 efter ca. 1340
Tegnforklaring: w - waldkante (barkring). vf - vinterfældning. sf - sommerfældning. Hx - Heartwood (kerneved) x = antal. Sx - Sapwood (splintved) x = antal. Hx og Sx angiver årringe, som ikke er inkluderet i rubrikkerne År og Splint. H/S angiver Heartwood/Sapwood grænse.


Tilbage til rapportsiden