Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 2, 2003

 
SØNDERSØ, MARIBO AMT

Lolland-Falsters Stiftsmuseum.
Indsender: Henrik Schilling.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8346.

Planke
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøven, som ikke havde splintved bevaret, er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 953. Efter tillæg af manglende splintved, kan det beregnes, at træet, som har leveret tømmer til prøven, er fældet efter ca. 975 e.Kr. En c-14 prøve, som dækker perioden 925-940, er magasineret i Hg 27724.

Splintstatistik: 20 -5/+10 år.

30300019 
109 x 1 
136 år, kun kerneved.
818-953 e.Kr., efter ca. 975 e.Kr.


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 2, 2003

SØNDERSØ, MARIBO AMT

Plank
One sample of Quercus sp., oak, was examined. The sample, which has no sapwood preserved, is dated. The outermost tree-ring was formed in AD 953. Allowing for missing sapwood the felling date for the tree, from which the sample comes, can be estimated to after c. AD 975. A sample for radiocarbon analysis covering the period AD 925-940 has been stored in Hg 27724.

Sapwood statistic: 20 -5/+10 years.Back to report page