Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 3, 2001

ORØ KIRKE, HOLBÆK AMT

Nationalmuseets Danske Afdeling.
Indsendt af Michael Andersen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8191.

Bærebjælker til trabes og "døroverligger"
Tre prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. To af prøverne kunne dateres. Én af prøverne havde splintved bevaret (bærebjælke). Undersøgelsen viser at prøverne fra de to bærebjælker sandsynligvis hidrører fra det samme træ. Kurverne fra de to prøver er sammenregnet til en trækurve på 70 år. Yngste bevarede årring er dannet i 1454. Efter tillæg for manglende splintved kan det beregnes at træet, som har leveret tømmer til bærebjælkerne, er fældet ca. 1470 e.Kr.

Splintstatistik: 20 -5/+10 år.

A8191 Orø Kirke synkroniseringer mod referencekurver
21390049
Nyborg slot, 4077m002 3.77
Øst Jylland, 6m100001 4.32
Sønderjylland, 9m100002 3.77
Jylland/Fyn, 9m456781 7.20
Slesvig-Holsten, dm100001  3.91
Lund, Sverige, sm000006 4.57


21390019 
"Døroverligger" 
159 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 
 
21390029 
Bærebjælke V 
67 år, heraf 5 splintår. 
1388-1454 e.Kr., ca. 1470 e.Kr. 

21390039 
Bærebjælke H 
60 år, kun kerneved. 
1385-1444 e.Kr., ca. 1470 e.Kr. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 3, 2001

ORØ KIRKE, HOLBÆK AMT

Support beams for crucifix at chancel arch and "lintel"
Three samples of Quercus sp., oak were examined. Two of the samples were dated. One of the samples had sapwood preserved (support beam). The analysis shows that the samples from the two support beams probably come from the same tree. The curves from the two samples are averaged to form a tree-curve of 70 years. The outermost tree-ring was formed in AD 1454. Allowing for missing sapwood the felling date for the tree from which the support beams come is estimated to c. AD 1470.

Sapwood statistic: 20 -5/+10 years.Back to report page