Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 4, 2001

SLOTSVANDMØLLEN, HADERSLEV

Haderslev Museum.
Indsendt af Lennart S. Madsen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8195

"Spunsvæg"
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøven, som havde splintved bevaret, kunne ikke dateres. Kurven fra prøven udviste en 4 årrig cyklus i årringsforløbet, sandsynligvis som følge af "oldenborreangreb" i træets levetid.


50790019 
Del af spunsvæg HAM 1980x1 
111 år, heraf 4 splintår. 
Ikke dateret. 


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 4, 2001

SLOTSVANDMØLLEN, HADERSLEV

"Sheet piling"
One sample of Quercus sp., oak was examined. The sample which had sapwood preserved, is not dated. The curve from the sample showed a 4 year cycle, probably as a result of "attack" from cockchafers during the lifetime of the tree.Back to report page