Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 4, 2003

SLØJEN KANALEN, THY

Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter.
Indsender: Søren H. Andersen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8363.

Planke
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøven, som har 2 splintår bevaret, er ikke dateret.


81330019
NMU 1170
149 år, heraf 2 splintår.
Ikke dateret.


Tilbage til rapportsiden