Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 5, 2001

LOBÆKKEN, HADERSLEV

Haderslev Museum.
Indsendt af Lennart S. Madsen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8196

Pæle fra "spunsvæg"?
To prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøverne, som kun havde kerneved bevaret, kunne ikke dateres.
Se også NNU A7796, Rapport 9, 1997


50800019 
HAM 3701x1 
31 år, kun kerneved. 
Ikke dateret. 
50800029 
HAM 3701x2 
70 år, kun kerneved. 
Ikke dateret.


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 5, 2001

LOBÆKKEN, HADERSLEV

Poles from sheet "piling"?
Two samples of Quercus sp., oak ware examined. The samples, which only had heartwood preserved, were not dated.
Se also NNU A7796, Report 9, 1997Back to report page