Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 6, 2001

KLOSTERSTRÆDE, KØBENHAVN

Københavns Bymuseum.
Indsendt af Lene Brysting.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen.
NNU j.nr. A8202
 

Bjælke
Én prøve af Quercus sp., eg, er undersøgt. Prøven har sandsynligvis barkring bevaret, idet tre forskellige radier alle ender i den samme årring - barkringen. Prøven er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1403. Da det yderste år er lidt mast, er det ikke muligt at afgøre om barkringen er færdigdannet. Det kan således ikke afgøres om der er tale om sommer- eller vinterfældning. Træet, som har leveret tømmer til prøven, er fældet 1403/04.
 
 
A8202 Klosterstræde, Kbh. synkroniseringer mod referencekurver
21420019
Gundsømagle kirke, 2005m201 6.62
Løngangstræde, Kbh. 2025m003 3.84
Nyborg slot, 4077m001 5.87
Øst Jylland, 6m100001 4.69
Kirker i Vendsyssel, 81m00004 5.66
Sjælland, nb800000 4.47
Skåne, sm000004 4.34
Sverige, vest, sm000012 4.81


21420019 
KBM 2346 - Bjælke  
75 år, heraf 20 splintår (barkring). 
1329-1403 e.Kr., 1403/04 e.Kr.


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 6, 2001

KLOSTERSTRÆDE, KØBENHAVN

Beam
One sample of Quercus sp., oak was examined. The sample possibly has bark-ring preserved, in that three different radii end in the same tree-ring - the bark-ring. The sample was dated. The outermost preserved tree-ring was formed in AD 1403. Since the outermost tree-ring was a bit squashed, it was not possible to identify whether the bark-ring was completely formed. Summer or winter felling can thus not be determined. The tree from which the sample comes was felled AD 1403/04.Back to report page