Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 8, 2001

TØJHUSGRUNDEN, KØBENHAVN

Københavns Bymuseum. Indsendt af Lene Høst-Madsen. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A8212

Tømmer
To prøver af Pinus sp., fyr, er undersøgt. Prøverne har splintved bevaret. Én prøve er dateret. Yngste bevarede årring er dannet i 1781. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes at træet, som har leveret tømmer til prøven, er fældet i tidsrummet mellem ca. 1800 og 1820 e.Kr.

A8212 Tøjhusgrunden - Synkronisering mod referencekurver
21430019
Finland, finpinus 3.71
Gotland, gotpinus 3.29
Dalarna, stb00002 8.05
Gravsten, stbpin01 3.63
Jämtland, stbpin02 4.17
Splintstatistik for fyrretræ: ca. 50 - 70 år.

21430019 
KBM 2344 - Dendroprøve 1 
48 år, heraf 29 splintår. 
1734-1781 e.Kr., ca. 1800-1820 
21430029 
KBM 2234 - Dendroprøve 2 
59 år, heraf 40 splintår. 
Ikke dateret.


Tilbage til rapportsiden


English summary:

NNU report sheet ohe 8, 2001

TØJHUSGRUNDEN, KØBENHAVN

Timber
Two samples of Pinus sp., pine were examined. The samples have sapwood preserved. One sample is dated. The outermost tree-ring was formed in AD 1781. Allowing for missing sapwood, it can be estimated that the tree from which the sample comes, was felled in the period between c. AD 1800 to 1820.

Sapwood statistic for pinewood: c. 50 - 70 years.Back to report page