Dendrokronologisk Laboratorium

NNU rapportblad ohe 9, 2003

SAXHOLM, PRÆSTØ AMT

Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser.
Indsender: Kjeld L. Rasmussen.
Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen og Niels Bonde.
NNU j.nr. A8376.

Gård, bindingsværk
Ti prøver af Quercus sp., eg, er undersøgt. Seks af prøvene er dateret. Tre af prøverne har splintved bevaret. En prøve fra øst-længen er bortkastet, da den indeholdt for få og uregelmæssige årringe.

Kurverne fra seks prøver krydsdaterer parvis og er sammenregnet henholdsvis.
21630019 og 21630029 til middelkurven 2163M001, 62 år, som dækker perioden 1781-1842.
21630049 og 21630059 til middelkurven 2163M002, 173 år, som dækker perioden 1557-1729.
21630069 og 21630079 til middelkurven 2163M003, 63 år, som dækker perioden 1804-1866 år.

De daterede prøver kan på grundlag af undersøgelsen deles op i to perioder.

Ældste periode:
To prøver, 21630049 og 21630059, hører til denne gruppe. Kurverne fra prøverne synkroniserer indbyrdes (relativ datering t=5.21). Yngste bevarede årring er dannet i 1730. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes, at træerne, som har leveret tømmer til prøverne, er dateret til ca. 1739 e.Kr.

A8376 Saxholm - synkroniseringer med referencekurver
21630049 21630059 2163m002
Sjælland, 2i900001 4.43  0.17 1.86
Sjælland, 2m100001 2.49 1.19 2.25
Nyborg slot, 4077m006 3.87 1.15 3.13
Jylland/Fyn, 9m456781 2.89 2.11 2.95
Slesvig-Holsten, dm100003 3.27 0.25 1.75
Niedersachsen, dm200001 4.78 2.13 3.88
Skåne og Blekinge, sm000005 3.46 2.14 3.11
Lund, sm000006 3.86 1.60 2.98
Yngste periode:
Fire prøver, 21630019, 21630029, 21630069 og 21630079, hører til denne gruppe.
A8376 Saxholm - interne synkroniseringer
21630019
21630029 21630069 21630079
21630019 * 6.06 0.43 4.16
21630029 6.06 * 0.11 3.76
21630069 0.43 0.11 * 6.52
21630079 4.16 3.76 6.52 *
På grundlag af ovenstående diagram er kurverne 21630019, 21630029 og 21630079 sammenregnet til middelkurven 2163M005 på 81 år, som dækker perioden 1781-1861. Endvidere er alle kurver fra ovenstående diagram sammenregnet til middelkurven, 2163M004, på 86 år, som dækker perioden 1781-1866. Yngste bevarede årring er dannet i 1867. Efter tillæg for manglende splintved, kan det beregnes, at træerne, som har leveret tømmer til de daterede prøver, er fældet ca. 1885 e.Kr.
A8376 Saxholm - synkroniseringer med referencekurver
2163m004 2163m005
Sjælland, 2m100001 6.77 6.61
Recente prøver fra 'Øerne', 9m100004 4.80 5.07
Sønderjylland, 9m100023 1.86 2.19
Jylland/Fyn, 9m456781 - 0.23
Slesvig-Holsten, dm100003 4.73 4.76
Splintstatistik: 20 -5+10 år.
A8376 Saxholm - katalog
Unders. nr. Beskrivelse År* Marv Splint Synkron position Datering
21630019 nord-længen 1  60 > 10 cm nej 1781-1840 ca. 1885 e.Kr.
21630029 nord-længen 2 56 > 10 cm nej 1787-1842 ca. 1885 e.Kr.
21630039 nord-længen 3 66 > 10 cm nej Ikke dateret
21630049 nord-længen 4 173 > 10 cm 10 år 1557-1729 ca. 1739 e.Kr
21630059 nord-længen 5 97 > 10 cm nej 1578-1674 ca. 1739 e.Kr.
21630069 øst-længen 1 43 > 10 cm 1 år 1824-1866 ca. 1885 e.Kr.
21630079 øst-længen 2 58 > 10 cm nej 1804-1861 ca. 1885 e.Kr.
21630089 øst-længen 3 45 1-2 cm nej Ikke dateret
21630099 øst-længen 4 50 > 10 cm 12 år Ikke dateret
* den sidste ufuldstændige årring er ikke inkluderet


Tilbage til rapportsiden