Switch to English

Nationalmuseets
Naturvidenskabelige
Undersøgelser

Ny Vestergade 11
Forhuset
DK-1471 København K.
Tel.: +45 3313 4411

NNU har siden sin grundlæggelse i 1941 udført selvstændige undersøgelser, samt deltaget i lokalmuseernes arkæologiske udgravninger og forskningsprojekter.

NNU huser en række fagområder og specialister indenfor det miljøarkæologiske forskningsområde og bidrager med viden om fortidige natur- og kulturforhold og tids- og stedfæstelse af genstande og begivenheder gennem forskning og metodeudvikling.

NNU's referencesamlinger er blandt Europas største og dækker Nordeuropa, Grønland og den Nære Orient.

NNU - Geologi og Pollenanalyse - Makrofossilanalyse - Dendrokronologi og Vedbestemmelse.