Mette Marie Hald
Gæsteforsker

Uddannet ved

Tilknyttet Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser siden xxxx.

Arbejder med makrofossilanalyse m.v.

E-mail:
mette.marie.hald@natmus.dk

Tel: 4120 6175